Tudta-e?
hogy a Nap 330330-szor nagyobb a Földnél?

22. szám - 2007. október 29.

Vajdasági tudósok, kutatók, egyetemi tanárok

Bemutatjuk Dr. Czékus Géza egyetemi tanárt

Egyetemi rendes tanár, dékánhelyettes a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon.
MUHI Béla

3
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar az első magyar állami felsőoktatási intézmény Szerbiában. A tartományi alapítású intézményt 2004-ben regisztrálták. 2006. január 31-től az Újvidéki Tudományegyetem kereteibe tartozik. Az intézmény dékánhelyettese Dr. Czékus Géza egyetemi rendes tanár.

Kishegyesen született 1953. február 22-én a család hatodik gyermekeként. Édesapja tanító, édesanyja háztartásbeli. 1954 óta Szabadkán él. A gimnázium befejezés után 1972-ben az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kara Biológia Tanszékére iratkozott, ahol 1976. augusztusában 10-es osztályzattal szerez oklevelet. Szakdolgozata a szabadkai homokvidék növénytakarójával foglalkozik. 1985-ben a szegedi József Attila Tudomány Egyetemen "Summa cum laudae" minősítéssel védi meg doktori értekezését, melynek címe: Az ómoravicai (Stara Moravica) avarkori temető embertani jellemzése. 1991-ben az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karán Antropološka obrada tri avarske nekropole u Severnoj Bačkoj címmel védi meg doktori értekezését.

Az Észak-Bácskában feltárt nagyobb temetők embertani feldolgozása szintén az ő nevéhez fűződik (Ómoravica - Koplaló; Szabadka - Nitrogénművek, itt két középkori és egy szarmata lelet; Horgos - Budzsák; Kanizsa; Bački Sokolac; Hajdújárás - autóút; Martonos - vízelvezető árok, Verbász). Több mint egy évtizede foglalkozik biodemográfiai kutatással is. Elsősorban a magyarlakta települések 20. század első évtizedére vonatkozó anyakönyveit tanulmányozza.

1976. szeptemberétől 1989. szeptemberéig a szabadkai Đuro Salaj Általános Iskola biológia-, háztartástan és elsősegély-tanára. 1988. februárjában kinevezik a szabadkai Pedagógiai Akadémia kétnyelvű előadójának, ahol a természet-társadalom módszertan-gyakorlatokat vezeti. 1989. szeptembere óta a Pedagógiai Akadémián van állandó munkaviszonyban. 1991-ben kinevezik az Akadémia főiskolai tanárának. 1994/95-ös tanévtől a Pedagógiai akadémia átalakul Óvóképző Főiskolává. Ott a gyermek testi fejlődését, a környezetismeret módszertana és az audiovizuális eszközök alkalmazása tantárgyakat oktatja. 1995-ben nevezik ki az Újvidéki Egyetem Zombori Tanítóképző Karának docensévé, a természet-társadalom módszertanát és a természettudományok alapjai tantárgyakat konzultatív jelleggel tanítja magyar nyelven. 1997. novembere óta rendes munkaviszonyban van az említett karon, ahol továbbra is az említett tantárgyakat tanítja. 1998. óta a kar magántanára. Az 1999/2000-es iskolaévtől nem tanít az Óvóképző Főiskolán.

A diplomamunka kidolgozásánál a főiskolákon több mint 100, az egyetemi karon 17 hallgatónak volt vezető tanára.

Fő érdeklődési területe: embertan (paleoantropológia, genetikai és demográfiai elemzések - anyakönyvek tanulmányozása), növénytan-környezetvédelem és a természet-társadalom tantárgy tanítása.

Számtalan hazai és magyarországi tanácskozás és kongresszus résztvevője. Egy európai szintű konferencián is (társszerzőként) szerepelt munkájával.

Közel 100 cikket írt, amelyek hazai és külföldi kiadásban jelentek meg. Ezek egy része növénytani, egy része embertani tárgyú, illetve a természet-társadalom és biológiai-módszertan kérdéseivel foglalkozik. Két monográfia társszerzője. Jelentősebb munkái közé tartozik az átoktüske (Cenchrus pauciflorus Benth) jugoszláviai megjelenésének jelzése (1978), négy páfrányféle leírása Szabadka környékéről (közülük egy Szerbia flórájában is új elem), és a kiszárított Palicsi tó medre flórájának vizsgálata (1998).

A belső használatra készült kéziratok mellett társszerzője egy egyetemi jegyzetnek, egy egyetemi praktikumnak, és 3 egyetemi tankönyvnek. Az audiovizuális eszközök alkalmazása (Ismeretterjesztő Füzetek, 1998) című egyetemi tankönyv önálló szerzője. Ez a kiadvány a Zombori Tanítóképző Kar első magyar nyelvű kiadványa. A természet-társadalom (1-3. osztály), természetismeretet (4. osztály) és társadalmi ismereteket (4. osztály) tantárgyakhoz írt öt tesztgyűjteményét használják a gyakorló pedagógusok. 2001-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.

Dr. Czékus Géza egyetemi tanár


Dr. Czékus Géza előadást tart a GENIUS diákverseny megnyitóján (Újvidék, 2006. május 20-án)


A szakzsűri tagja a GENIUS diákversenyen (Újvidék, 2006. május 20-án)


Dr. Czékus Géza előadása az Apáczai Nyári Akadémián: Az evolúciós folyamatok korszerű értelmezése (Újvidék, 2007. július 10.)
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor