Tudta-e?
Hogy a világ legkisebb műholdját 2000-ben bocsátották fel. A Picol-sat-1 és -2 ellenőrző műhold 250 grammos, kártyacsomag nagyságú szerkezet volt, és harminc méter hosszú huzal kötötte őket össze.

83. szám - 2011. április 01.

GENIUS – Versenyfelhívás

V. Alkotmány és állampolgári jogok

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Jövő Fiataljai - Magyar Ifjúsági Egyesület a GENIUS - a tehetséges diákokért mozgalom keretében ötödik alkalommal szervezi meg az Alkotmány és állampolgári jogok diákversenyt.
MUHI Béla

A versenyző a témakörrel kapcsolatban egy kutatási jellegű szakdolgozatot ír meg, majd két nyomtatott példányban és egy CD-n 2011. március 25-ig beküldi ide: VMPE, Újvidék, Ćirpanova 54. Szakbizottság értékeli a versenyzők munkáit, és a legjobbak meghívást kapnak a verseny szóbeli döntőjére, ahol megvédik szakmunkájukat. A felkészüléshez szakmai segédanyagokat lehet igényelni. A versenyzők oklevelet, a legsikeresebbek könyveket és ajándékcsomagot is kapnak.

A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a társadalomtudományok iránt, a tehetségek felkutatása és felkarolása ebben a témakörben, a tehetségnevelés serkentése. A rendezvény egyúttal szakmai találkozó is a mentorok, a szaktanárok részére, melynek keretében szakmai, módszertani és szaknyelvi kérdésekről lesz szó.

További információk a főszervezőtől kaphatók: Muhi Béla (tel. 021 548-259), illetve részletes tájékoztató itt: www.fokusz.info és www.jovofiataljai.org.rs.
Elektronikus levelezési cím: mbb_ns@neobee.net (mbb_ns@neobee.net)

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében az alkotmány és állampolgári jogok témakörből ötödik alkalommal kerül sor vajdasági szintű diákversenyre. Azok a középiskolás diákok jelentkezhetnek, akik ezt a tantárgyat tanulják, illetve érdeklődnek a téma iránt. A versenyre forrásanyagként felhasználható a hivatalos tankönyv, illetve más hasonló témakörű könyvek vagy anyagok az Internetről. Továbbá anyagokat, ötleteket lehet gyűjteni a médiákból, levéltárakból, közigazgatási, bírósági és egyéb dokumentumokból is. A korábbi évekhez viszonyítva ezúttal több teret kapnak a diákok a kreativitásra, az önálló kutatásra. A verseny első fordulója egy kutatási jellegű esszészerű szakdolgozat megírása és beküldése, amit a szakbizottság értékel, és a legsikeresebb diákok meghívást kapnak a szóbeli döntőre. Erre április közepén kerül sor Újvidéken. Mindegyik versenyző a döntőre elektronikus prezentációt készít, és tíz perc áll a rendelkezésére, hogy bemutassa vizsgálódásai, kutatásai eredményeit, majd válaszol a szakbizottság kérdéseire. A szakdolgozat megírásához és a szóbeli prezentációhoz segítség található itt:
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1938354131

A vizsgálatok, kutatások témái lehetnek az alkotmány és állampolgári jogok érvényesülésének pozitív és negatív példái egyaránt. Megfelelő szaknyelven megfogalmazott, argumentált, akár dokumentumokkal, táblázatokkal, ábrákkal és fényképekkel is illusztrált szakmunkát kell beküldeni.

Például fel lehet dolgozni a következő témaköröket: az államhatalom és az állampolgár viszonya, az alapvető állampolgári jogok kodifikálása, törvénybe iktatása, az állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesülése az oktatás, a közigazgatás, az egészségügy, a közlekedés területén stb. Az emberi jogok (szólás-, sajtó-, vallás-, egyesülési, gyülekezési szabadság) érvényesülése, általában a szociális és kulturális jogok megvalósulása, az oktatáshoz, művelődéshez, tájékozódáshoz, szabad mozgáshoz való jog, személyiségi jog, a méltósághoz való jog, a demokrácia, a jogállamiság érvényesülése. Vizsgálni lehet a kétnyelvűség, a gyermekjogok, a kisebbségi jogok, a nemek közötti egyenlőség, a szabad tájékoztatásra és tájékozódásra való jog, a piacgazdaság, a fogyasztóvédelem, a betegellátás témakörét stb. Szerepelhet az erőszak (a családban, a társadalomban, terrorizmus) és a közbiztonság kérdésköre, a személyes szféra tiszteletben tartása, a mobbing, a gyűlöletszítás, a vagyonvisszaszármaztatás, a rehabilitáció…

Lehet készíteni interjút, részt lehet venni bírósági tárgyaláson, levéltárban kutatni, munkaközvetítőben tudakolódni, a környezetvédelemmel kapcsolatban értekezni, szociális és egészségvédelmi témákat taglalni stb. A szakmunka tartalmazzon észrevételeket, javaslatokat a megoldásra, mutasson rá a továbblépés lehetőségeire is. A kiválasztott témát mérlegelni lehet a belső jog, vagy akár a nemzetközi jog kapcsán is.

A verseny első, írásbeli fordulója tehát egy kutatási jellegű szakmunka megírásából áll, amit 2011. március 25-ig 2 nyomtatott példányban és elektronikus változatban egy CD-n kell beküldeni erre a címre:

VMPE, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54.

Az Alkotmány és állampolgári jogok című vajdasági diákverseny korábbi rendezvényeinek beszámolóit lásd itt:

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1328805784
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1314141432
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1253408664
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor