Tudta-e?
A medveállatkák 151 °C-ra felhevítést percekig is elviselik, napokig túlélik a −200 °C-os fagyasztást, és pár percig −272 °C-on is bírják. Az állat egyes példányai túlélték az 570 000 rad Röntgen-sugárzást. A rendkívül alacsony nyomást (vákuum) és rendkívül magas nyomást (a földi légköri nyomás százszorosát) egyaránt eltűri szervezetük és túlélték a világűrbe való kibocsátást. Méretük 0,2-1 mm-ig terjed

103. szám - 2013. április 01.

Versenyfelhívás

VII. Alkotmány és állampolgári jogok diákverseny

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében az alkotmány és állampolgári jogok témakörből hetedik alkalommal kerül sor kétfordulós vajdasági szintű középiskolai diákversenyre.

 Az írásbeli fordulóra mindegyik versenyzőnek a kutatási jellegű szakdolgozatát 2013. április 10-ig két nyomtatott példányban be kell küldenie a következő címre: VMPE, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54.

A szakmunkát a jelentkezési lappal együtt e-mailben is el kell küldeni a következő címre: genius.alkotmany@gmail.com. (a szakmunkát lehet CD-n is mellékelni)

A jelentkezési lap letölthető itt.

A legjobbak meghívást kapnak a szóbeli döntőre, ahol prezentáció kíséretében mutatják be kutatásaik eredményeit, és válaszolnak a szakbizottság kérdéseire. Mindegyik résztvevő oklevelet kap, és könyvjutalomban részesül, a legsikeresebbeknek értékes ajándék jár. A felkészüléshez szakmai segédanyagokat lehet igényelni.

A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a társadalomtudományok iránt, a tehetségek felkutatása és felkarolása ebben a témakörben, a tehetségnevelés serkentése. A rendezvény hagyományosan szakmai találkozó is a mentorok, a szaktanárok részére, melynek keretében elsősorban szakmai, módszertani és szaknyelvi kérdésekről lesz szó. Társszervezők a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Fókusz ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő elektronikus folyóirat szerkesztősége.

Az egykori versenyzőket, egyetemistákat is várják a konferenciára, akik szakmunkáikkal versenyen kívül szerepelnek, és jutalomban részesülnek, oklevelet is kapnak.

A versenyre forrásanyagként felhasználható a hivatalos tankönyv, illetve más hasonló témakörű könyvek vagy anyagok az Internetről. Hasznos olvasmány lehet Bozóki Antal: Alkotmány és (állam)polgári jogok című könyve, mely a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében jelent meg. Továbbá anyagokat, ötleteket lehet gyűjteni a médiákból, levéltárakból, közigazgatási, bírósági és egyéb dokumentumokból is. A diákok kreativitása, az önálló vizsgálódás és kutatás jellemzi azt a versenyt. Az első forduló egy kutatási jellegű, esszészerű szakdolgozat megírása és beküldése, amit a szakbizottság értékel, és a legsikeresebb diákok meghívást kapnak a szóbeli döntőre. Erre április végén kerül sor. Mindegyik versenyző a döntőre elektronikus prezentációt készít, és tíz perc áll a rendelkezésére, hogy bemutassa vizsgálódásai, kutatásai eredményeit, majd válaszol a szakbizottság kérdéseire.

A szakdolgozat megírásához és a szóbeli prezentációhoz segítség található itt:
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1938354131

A vizsgálatok, kutatások témái lehetnek az alkotmány és állampolgári jogok érvényesülésének pozitív és negatív példái egyaránt. Megfelelő szaknyelven megfogalmazott, argumentált, akár dokumentumokkal, táblázatokkal, ábrákkal és fényképekkel is illusztrált szakmunkát kell beküldeni.

Érdekes téma lehet az új magyar Alaptörvény, Szerbiában a kisebbségi jogok és azok érvényesülése, vagy például fel lehet dolgozni a következő témaköröket: az államhatalom és az állampolgár viszonya, az alapvető állampolgári jogok kodifikálása, törvénybe iktatása, az állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesülése az oktatás, a közigazgatás, az egészségügy, a közlekedés területén stb. Az emberi jogok (szólás-, sajtó-, vallás-, egyesülési, gyülekezési szabadság) érvényesülése, általában a szociális és kulturális jogok megvalósulása, az oktatáshoz, művelődéshez, tájékozódáshoz, szabad mozgáshoz való jog, személyiségi jog, a méltósághoz való jog, a demokrácia, a jogállamiság érvényesülése. Vizsgálni lehet a kétnyelvűség, a gyermekjogok, a kisebbségi jogok, a nemek közötti egyenlőség, a szabad tájékoztatásra és tájékozódásra való jog, a piacgazdaság, a fogyasztóvédelem, a betegellátás témakörét stb. Szerepelhet az erőszak (a családban, a társadalomban), a terrorizmus, a közbiztonság kérdésköre, a személyes szféra tiszteletben tartása, a mobbing, a gyűlöletszítás, a vagyonvisszaszármaztatás, a rehabilitáció…

Lehet készíteni interjút, részt lehet venni bírósági tárgyaláson, levéltárban kutatni, munkaközvetítőben tudakolódni, a környezetvédelemmel kapcsolatban értekezni, szociális és egészségvédelmi témákat taglalni stb. A szakmunka tartalmazzon észrevételeket, javaslatokat a megoldásra, mutasson rá a továbblépés lehetőségeire is. A kiválasztott témát mérlegelni lehet a belső jog, vagy akár a nemzetközi jog kapcsán is.

A verseny első, írásbeli fordulója tehát egy kutatási jellegű szakmunka megírásából áll, amit 2013. április 10-ig két nyomtatott példányban kell beküldeni erre a címre: VMPE, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54. és elektronikus változatban egy CD-n vagy e-mailben a genius.alkotmany@gmail.com címre.

További információk a főszervezőtől kaphatók: Muhi Béla (tel. 021 548-259).

Az Alkotmány és állampolgári jogok című vajdasági diákverseny korábbi beszámolóit lásd itt:
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1443819725
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1390115691
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1328805784
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1314141432
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1253408664

A kitöltött jelentkezési lapot 2013. április 10-ig kell beküldeni a következő címre: genius.alkotmany@gmail.com
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor