Tudta-e?
Hogy a világ legkisebb műholdját 2000-ben bocsátották fel. A Picol-sat-1 és -2 ellenőrző műhold 250 grammos, kártyacsomag nagyságú szerkezet volt, és harminc méter hosszú huzal kötötte őket össze.

70. szám - 2008. december 22.

T U D O K - Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája

Vajdasági regionális konferencia

Az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban 2008. dec. 6-án megtartották a kutató diákok vajdasági regionális konferenciáját. Prišić Diana második osztályos gimnáziumi tanuló interjúja Muhi Béla főszervezővel.

- Voltak-e nehézségek a szervezésben?
Rengeteg diák jelentkezett: Vajdaság egész területéről 156-an tartottak előadást 12 szekcióban. A szakbizottság 39 tagú volt. A zsűritagok közül 20-nak tudományos fokozata van, ami ezt jelenti, hogy igen magas szintű rendezvény volt. Ennyi emberrel megszervezni egy egynapos konferenciát nagyon nagy munka. Kevés támogatást kaptunk, ami csak a legszükségesebbekre volt úgy-ahogy elég. A szervezők és a zsűritagok is szabad idejüket feláldozva díjmentesen dolgoztak. Nehézséget jelentett a megfelelő zsűritagok megkeresése és beszervezése, szekcióként számítógépes kivetítés biztosítása, valamint a statisztikai adatok feldolgozása, a pontozólapok előkészítése, az oklevelek és a látogatási tanúsítványok kiírása, mert a beígért iskolai segítség betegség miatt elmaradt, minden rám maradt. Folyamatosan internetes kapcsolatot kellett tartani a részvevőkkel és a zsűritagokkal…

- Meg van-e elégedve iskolánk tanulóinak eredményeivel?

Igen népes volt iskolánk csapata. A 12 szekció közül 4-ben első díjat nyertek tanulóink, ami igen jó eredménynek számít. Valójában meg kell dicsérni mindegyik tanulónkat, aki előadást tartott, mert becsületesen felkészültek, jó teljesítményt mutattak. Már az is nagy eredmény, hogy részt vettek egy ilyen rangos nemzetközi jellegű konferencián. Szerintem nagyobb odaadással, több tapasztalattal még jobb eredményt is elérhettek volna. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy több tehetséges tanulónk nem nevezett be a konferenciára, tehát vannak még tartalékaink...

- Van-e valami, amit másképpen csinált volna?
Túl sokat vállaltam magamra, jobban meg kell osztani a munkát. Ennyi résztvevővel kétnapos rendezvényt kellett volna tartani. A végső eredmény meghozatalakor ki kellett volna kérni a mentorok véleményét is. Egyébként sikeresnek tartom magam is a rendezvényt. Megköszönöm a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének, Perišić Gáspár Teréz helyi szervezőnek, iskolánk 14 ügyeletes diákjának a közreműködését, valamint iskolánk vezetőségének a segítségét. Ugyancsak köszönet illeti meg a mentorokat és a zsűritagokat is, akik a segítségünkre voltak.

- Mely témák érdeklik legjobban a diákokat?

A történelmi, helytörténeti, kultúrtörténeti, néprajzi, tudománytörténeti, valamint a biológiai, pszichológiai, szociológiai témák nagyon népszerűek. Erős szakmunkák voltak kémiából, orvostudományból, matematikából stb. is.

- Mely témakörből volt a legkevesebb jelentkező?
A számítástechnika, a fizika, a csillagászat ezúttal nem volt népszerű, talán azért, mert e szakterületekben a középiskolásoknak nehezebb kutatni. De a bejelentett előadásokon kívül felsorolhatnánk még más témaköröket is, hiszen teljesen nyitott volt a konferencia, megkötés nélkül bármely szakterületen lehetett kutatni.

- A TUDOK-ot most szervezték meg először az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban?
Igen, hiszen ez egy vándorkonferencia. Tavaly Szabadkán, azelőtt Magyarkanizsán voltunk. Viszont iskolánkban már hat alkalommal rendeztük meg a májusi GENIUS konferenciát, mely kapcsolódik a mostani rendezvényhez, és a tehetséges diákok iskolaév végi seregszemléje.

- Az előző évekhez képest mit hozott ez a mostani TUDOK konferencia?

Megmutatkozott, hogy egyre népszerűbb a rendezvény, egyre több kutató diák kapcsolódik be. Értékes tapasztalatokat nyertünk a kommunikáció, a szervezés, a lebonyolítás terén. Kezdenek körvonalazódni azok az oktatási központok, melyek Vajdaságban a magyar nyelvű oktatás szempontjából egy-egy témakörben kiemelkednek, ahol lelkes, szakmailag jól felkészült, esetleg karizmatikus pedagógusok vállalnak mentori szerepet. Korábban még nem tapasztalt szinten sikerült most megvalósítani az együttműködést az egyetemi karok munkatársaival, ami a zsűri összeállításában mutatkozott meg leginkább. A Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács, a hazai Szekeres László Alapítvány, valamint a magyarországi Kutató Diákokért Alapítvány támogatásainak köszönve az üdítő és az élelem mellett ezúttal voltak könyvjutalmak, ajándékok is.

- Mit üzenne azoknak, akik még nem vettek részt a TUDOK-on?
Keressék meg részletes tájékoztatóinkat, felkészülési tanácsainkat, a mintául feltett diákmunkákat a Fókusz elektronikus folyóiratunk archívumában (www.fokusz.info). Nem csak az iskolában a tanároktól, hanem bármelyik szakembertől, vagy akár a szervezőktől is kérhetnek ötleteket, anyagokat, szakmai segítséget a kutatatáshoz és a prezentáció elkészítéséhez. A tapasztalat nagyon fontos, ezért először nem is fontos díjat nyerni, hanem látni kell, hogy mit tudnak, miként kutatnak és szerepelnek a legjobbak, ez ösztönzőleg hat a további munkára. A szervezők azt üzenik a konferencián résztvevő diákoknak, hogy őket most befogadta a kutató diákok közössége, és ezen túl a munkában, a helytállásban, egész emberi tartásukban nem adhatják ennél alább. A diákkonferenciának nagyon fontos nevelői szerepe is van!

- Meg van elégedve a szerbiai magyar nyelvű oktatási jellegű pályázatok számával és a diákversenyek színvonalával?
Az utóbbi években egyre több pályázati kiírást találunk, melyek arra vonatkoznak, hogy dákjaink anyanyelvükön is szerepelhetnek, versenyezhetnek. Ezeket főleg a civil szervezetek szervezik. Egyre több a tapasztalat, a színvonal emelkedik. Kevés viszont az államilag elismert versenyjellegű rendezvény, melyet magyar nyelven tartanak meg. Vannak témakörök, melyekből állami versenyek nincsenek. Ezzel kapcsolatban megemlítem a TUDOK, vagy a GENIUS konferenciákat, ilyen típusú rendezvények nálunk egyáltalán nincsenek, tehát mindenképpen példamutató munkát végzünk.

- Mit változtatna meg?
A TUDOK most már elérte a kezelhetőség felső határát. Ennyi diákkal, munkatársakkal és más résztvevőkkel nehezen kezelhető. Vagy be kell vezetni az iskolai (városi) szelekciókat, vagy a konferenciaszervezők válogatják ki a legjobbakat, akik megjelenhetnek a vajdasági központi rendezvényen. Ehhez a diákoktól esszészerű szakdolgozatokat kell bekérni. Másik megoldás, ha iskolánként és témakörönként limitáljuk a benevezések számát. Ugyancsak megoldás lehet, de nem biztos, hogy szerencsés, ha körzetesítjük a konferenciát. Mondjuk két helyszínen rendezzük mag a vajdasági TUDOK-ot, és mindkettőről megfelelő számú továbbjutót küldünk a nemzetközi rendezvényre. Másik téma, hogy érdemes lenne a mentorok, de a zsűritagok részére is előkészítő ankétot tartani. Továbbá biztos alapokra helyezném a hazai TUDOK támogatási rendszerét, hiszen tehetséggondozásról, az értelmiségi, és főleg tudományos utánpótlás kineveléséről van szó. A felkészítő tanárok munkáját jobban kellene (akár anyagilag is) értékelni, az iskolákban az oktatás feltételeit javítani kellene…

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor