Tudta-e?
Mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármely más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedesvesszőt, így a vizsgálat eredménye tízszeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.

110. szám - 2013. november 01.

Felhívás

XV. Fizika-kémia tehetséggondozó diáktábor

A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom keretében a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a horgosi Október 10. Általános Iskolában 2013. november 15-17. terminusban tizenötödik alkalommal rendezi meg az általános iskolai tehetséggondozó diáktábort fizikából és kémiából.
MUHI Béla

1
2013. november 15-től három napon keresztül hallgatnak szakelőadásokat, kísérleteznek, fejtörő játékokban vesznek részt a kiválasztott általános iskolás tehetséges tanulók. A csapat összeállításában kikérik a szaktanárok javaslatait. Vendéglátó a horgosi Október 10. Általános Iskola. Helyi szervező Balázs Piri Diana, főszervező Muhi Béla. A szaktanárok diákjaikat a szervezőknél, illetve a következő telefonszámon jelenthetik be: 021 548 259. További részletek a www.fokusz.info honlapon lesznek közzétéve.

A tehetséggondozó diáktábor célja, hogy az általános iskolás tanulók a kötelező iskolai tananyagot kibővítve és kiegészítve új fogalmakkal ismerkedjenek meg, kísérletezzenek, a gyakorlatban is megfigyeljenek és tanulmányozzanak egyes természeti jelenségeket, illetve lássanak műszaki-technikai megoldásokat az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása terén. Nevelési cél a közösségi programok és a csoportmunka gyakorlása, kísérletezéskor a fegyelmezett viselkedés elsajátítása, a megfigyelési szempontok betartása, az elvárások hiánytalan és felelős teljesítése, az önálló gyakorlatok során a megfelelő készségek fejlesztése. A lényeglátás, a helyes következtetések levonása, a tanulság megfogalmazása kiemelt célja a szaktábornak.

Terv szerint fizikából és kémiából számítógépes animációval kísért szakelőadások lesznek, továbbá kísérleteket is láthatnak a diákok, illetve maguk is végeznek majd vizsgálatokat az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaival kapcsolatban. Lesznek csillagászati, környezetvédelmi, műszaki és más természettudományi témák is.

Képes beszámolók a korábbi táborokról megtekinthetők itt:
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1159042190
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1570735792
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1314615219ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor