Tudta-e?
Az első hálószövő pókok 250 millió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön.

103. szám - 2013. április 01.

TUDOK

„Rátermettségre, önállóságra és kitartásra nevel”

A Tudományos Diákkörök XIII. Országos Konferenciáját Tatabányán rendezték meg 2013 március 22-23-án. Díjazott diákok és mentoraik a diákkutatásról.
MENGYÁN PLETIKOSZITY Ildikó, forrás: Magyar Szó

A Tudományos Diákkörök XIII. Országos Konferenciáját idén Tatabányán rendezték meg március 22-23-án. A határon túli majd a magyarországi elődöntők után a legjobb kutatásokat mutathatták be a legfelkészültebb diákok. Vajdaságot 15 munkával képviselte 21 diák és 9 különböző szekcióban tartották meg multimédiával kísért előadásaikat. A 6 vajdasági díjazott munka szerzői közül vallanak néhányan a munkájukról, valamint megszólalnak mentor tanáraik, akik a tehetséggondozás körülményeit is ecsetelik.

Tornai Csilla a komposztálással foglalkozott környezetvédelem témakörben, így vélekedik a TUDOK jelentőségéről:
– Ez a verseny tette lehetővé számomra, hogy bemutassam több éves munkámat, amely mára már az érdeklődési körömmé vált. A motivációt azok az emberek adták, akiknek előadhattam a kutatásomat és biztattak, hogy folytassam. A konferencia befejeződött, az eredmények arra ösztönöznek, hogy ne álljak itt meg.


Tornai Csilla átveszi a díjat a szervezőbizottságtól (Szeifert Viktória, a Kutató Diákok Szövetségének elnöke, Korcsmáros Tamás, a Kutató Diákokért Alapítvány elnöke, és Pleier Tamás, a tatabányai Bárdos László gimnázium igazgatója)

Kávai Zsuzsanna az önzetlen magatartásról tartott előadást pszichológia témakörben, a következőket nyilatkozta:
– Elsőéves egyetemistaként utolsó alkalmam volt részt venni a konferencián. Legfőképpen az motivált, hogy bizonyítsak magamnak, tanáromnak és a családomnak. Továbbá, hogy a kritikákkal együtt új meglátásokat kapjak, amelyek segítenek új irányt adni a kutatásnak. Megerősítést kaptam, hogy amit csinálok, annak értéke van. Az is jó volt, amikor az előadást követően több diák is odajött hozzám, hogy gratuláljanak előadásomhoz. Mindemellett, sok „KutDiákkal” tudtam találkozni, akik hasonló elszántsággal végzik munkájukat. Egy közösségi program keretében meséltek az élményeikről, miért jó a mozgalom tagjának lenni, milyen élményekkel gazdagodtak az eddigi évek alatt.


Kávai Zsuzsanna és mentora, Szép Hedvig a díjkiosztó után

Becskei Anikó szintén pszichológia szekcióban lett díjazott, a személyiség és a rajzok összefüggését vizsgálta. Számára a kutatás a következőket jelentette:
– Nagyszerű lehetőség volt arra, hogy saját utamon bizonyságot szerezzek a rajzok önkifejező szerepéről – akár esztétikusak, akár nem –, és arról, hogy általuk másokat is megismerhetünk. A motivációm teljes mértékben személyes indíttatású volt. Gyerekkorom óta rajzolok, és egyre gyakrabban kaptam megjegyzéseket a munkáim fiktív jellege miatt. Szeretném tovább folytatni a kutatást, mivel a versenyre való készülés alatt még inkább felkeltette az érdeklődésemet a téma.

Gajda Gergely kémia szekcióban szerepelt, és gyógyszerkémiával foglalkozott:
– Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy bekapcsolódhattam egy, az SZTE Gyógyszertudományi Karán folyó kutatásba, melynek fő eleme a HPLC-vel végzett labormunka volt. Ezáltal betekintést nyertem az egyetemen folyó munkába és rájöttem, hogy el tudnám képzelni így a jövőmet. A TUDOK-on szerzett pozitív tapasztalat pedig csak erősítette bennem azt az érzést, hogy a jövőben is tudományos kutatással szeretnék foglalkozni.

Ternovácz Adél a történelem szekcióban szerepelt, a bélyegek és a történelem összefüggéseit vizsgálta:
– A legfőbb motivációt bátyámtól és mentoromtól, Ternovácz Bálinttól kaptam, aki végig segített és bátorított a munkámban. A bélyeggyűjtés nálunk családi hagyomány, és azoknak kivizsgálása, megértése egy külön élmény.

Kőrösi Sóti Beáta (Tornai Csilla mentora): – A kutatás lehetőség a tanulók számára, kiléphetnek az iskola szürke falai és korlátjai közül. Rátermettségre, önállóságra és kitartásra nevel. Lehetőséget nyújt arra, hogy a kijelölt utat végigjárják. Felbátorodnak, vállalkozóbbá válnak, ami elengedhetetlen a sikerhez vezető úton. A felkészítő tanár olykor fáradságos munkának tekinti a felkészítést, mégis szívesen fedezi fel a gyöngyszemeket. Ha visszagondolok, az én sikereim is egyrészt kedves és figyelmes tanáraim odaadó munkájának gyümölcsei. Talán nem késő köszönetet mondanom nekik érte.”

Luhović Timea (Becskei Anikó mentora): „Egy-egy munka készítése folyamán derül ki, hogy micsoda tehetség és érdeklődés lakozik egy (akár nem is a legjobb tanulmányi átlagot elérő) diákban. A feladat felvállalása lehetőséget nyújt az elmélyülésre az adott témában, amit akár egy életen át kutathat, de legalábbis jó előkészület az egyetemi követelményeknek való megfelelésre. Segítséget nyújtani, és irányt adni ebben a folyamatban számomra egy önfejlesztő, valamint tanulási lehetőség. Szerintem nem túlzok, ha azt mondom, segíteni egy tehetséges diák kibontakozását, hivatásunk fénypontját jelenti.

Szórád Endre (Gajda Gergely felkészítő tanára): – Ma az élet szinte minden területét befolyásolja a kémiai tudás. A környező világ megismerése, megértése egyre komolyabb tudományos ismeretet igényel. A kémia rangja, elismertsége, kedveltsége mégis fokozatosan háttérbe szorul. Ennek több oka lehet, a kémia és természettudományos oktatás a leginkább költségigényes oktatási terület. A szűkös keretek egyre kevesebb lehetőséget biztosítanak a demonstrációs eszközök beszerzésére, ezek nélkül azonban az oktatás nem lehet eléggé szemléletes, gyakorlatias. Míg évekkel ezelőtt egy általános- vagy középiskolás önálló kísérletek sorozatát végezhette el az iskolában, addig ma már a bemutató gyakorlatok is csak elvétve jelennek meg a tanórán. Az általános és középiskolákban a kémiaórákon nem marad idő kutatásra, kísérletezésre. Az SZTE Gyógyszertudományi Karával már több éve gyümölcsöző kapcsolata van iskolánknak. Diákjaink lehetőséget kapnak, hogy bekapcsolódjanak a kutatómunkába. Célom, hogy már az alapfokú és középfokú képzés alatt meg tudjuk szerettetni a kémiát és természettudományos területet a fiatalokkal.”

Ternovácz Bálint (Ternovácz Adél mentora):
– Az ELTE negyedéves hallgatójaként a húgomat készítettem fel a versenyre, ami nagyon érdekes és egyben megtisztelő volt számomra. Érdekes, mert sok tapasztalatot gyűjtöttem a mentorálás és a tanítás terén, és megtisztelő is egyben, hogy Adél húgom megkért, segítsem a felkészülésben. Jó volt vele dolgozni, érdeklődő, és – annak ellenére, hogy az idősebb bátyja vagyok – szófogadó is volt.

Muhi Béla (Ternovácz Adél felkészítő tanára): – Az idei TUDOK újabb alkalom volt arra, hogy a vajdasági diákok bemutatkozzanak egy rangos nemzetközi jellegű megmérettetésen. Az eredmény ékesen mutatja, hogy vannak tehetségeink, és vannak elkötelezett pedagógusaink, szakembereink, akik a legmagasabb szintű elvárásoknak is eleget tudnak tenni, mert szívügyüknek tekintik a tehetséggondozást. Az évente újra és újra megmutatkozó magas szintű teljesítmény egy hosszan tartó elkötelezettség, munka és tapasztalat eredménye, mely kitüntetett helyet és tekintélyt biztosít a vajdaságiak számára a Kárpát-medencei tehetséggondozás színterén.

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor