Tudta-e?
hogy Jurij Gagarin 1961. április 12-én a világon elősször nyolcvankilenc percig keringett a Föld körül a kozmoszban a Vosztok-1 kabinjában?

78. szám - 2010. április 1.

GENIUS – a tehetséges diákokért

IV. Alkotmány és állampolgári jogok diákverseny

A verseny döntőjére 2010. április 24-én 10 órakor kerül sor Újvidéken a Svetozar Marković Gimnáziumban (Njegoš utca 22.), mely egyúttal szakmai találkozó is a mentorok, a szaktanárok részére.
MUHI Béla

1
A felhívás szerint 2010. február 15-ig kellett beküldeni elektronikus formában az első forduló kérdéseire adott válaszokat. Az eredmények alapján 14 tanuló kapott meghívást a szóbeli döntőre.

A Jövő Fiataljai - Magyar Ifjúsági Egyesület és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS - a tehetséges diákokért mozgalom keretében negyedik alkalommal szervezi meg az Alkotmány és állampolgári jogok elnevezésű kétfordulós vajdasági szintű diákversenyt. A versenyre azok a középiskolás diákok jelentkezhettek, akik ezt a tantárgyat tanulják, illetve érdeklődnek a téma iránt. A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a társadalomtudományok iránt, a tehetségek felkutatása és felkarolása, a tehetségnevelés ebben a témakörben.

Az első fordulóban a következő 10 kérdésre kellett írásban válaszolni:
1. Az alkotmánybíróságok jelentősége
2. A jogforrási hierarchia lényege
3. A szuverenitás fogalmának kialakulása és jelentése
4. A közvetett és a közvetlen demokrácia intézményei
5. Politikai pártok Szerbiában
6. Állam- és kormányformák
7. Az emberi jogok védelmét biztosító nemzetközi szervezetek
8. Az Európa Tanács által elfogadott legfontosabb emberi jogi témájú dokumentumok
9. Az autonómia és az önkormányzatiság intézményei Szerbiában
10. Az Európai Unió bővítésének története

A beérkezett válaszok értékelése alapján a zsűri a következő 14 tanulót hívja meg a szóbeli döntőre:
1. Acsai Edvin, Műszaki Iskola, Óbecse
2. Botka Csaba, Közgazdasági Kereskedelmi Iskola, Óbecse
3. Búss Imre, Dositej Obradovic Gimnázium és Közgazdasági Középiskola, Topolya
4. Dzsunya Anita, Dositej Obradovic Gimnázium és Közgazdasági Középiskola, Topolya
5. Gubik Szintia, Dositej Obradovic Gimnázium és Közgazdasági Középiskola, Topolya
6. Györög Nóra, Svetozar Markovic Gimnázium, Szabadka
7. Halasi Laura, Dositej Obradovic Gimnázium és Közgazdasági Középiskola, Topolya
8. Kurfis Daniella, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka
9. Laci Renáta, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka
10. Lakatos Renáta, Közgazdasági Kereskedelmi Iskola, Óbecse
11. Molnár Endre, Egészségügyi Középiskola, Szabadka
12. Papp Andrea, Közgazdasági Kereskedelmi Iskola, Óbecse
13. Süli Mónika, Zentai Gimnázium, Zenta
14. Varga Beáta, Mezőgazdasági Szakközépiskola Diákotthonnal, Futak

A szóbeli döntőre készülő tanulók a verseny szervezőitől nyomtatott és CD-n található elektronikus anyagokat kapnak, így sikeresebben tudnak felkészülni a végső megmérettetésre.

A verseny döntőjére 2010. április 24-én 10 órakor kerül sor Újvidéken a Svetozar Marković Gimnáziumban (Njegoš utca 22.), mely egyúttal szakmai találkozó is a mentorok, a szaktanárok részére.

A szóbeli döntőn előforduló tételek jegyzéke:
1. Az alkotmányvédelem: alkotmányosság és törvényesség, alkotmánybíróság
2. Az alkotmány fogalma, felosztása
3. A jog szerepe, jogi norma és jogrend
4. A jogszabályok hierarchiája, alkotmányosság és törvényesség jelentősége, a jogállam
5. Alkotmánytörténet (alkotmány kialakulása, fejlődése a világban és Szerbiában)
6. Szuverenitás és népszuverenitás
7. A közvetlen demokrácia formái és rövid ismertetésük
8. A demokrácia fogalma, érvényesülése, működése, nem demokratikus rendszerek
9. A pártok keletkezése, fogalma, funkciói
10. Választások, hatalom legitimitása, képviselői mandátum
11. Hatalom megosztása, egysége, a kormányzati rendszerek rövid bemutatása
12. Az emberi jogok kialakulása, az ember és a polgár fogalma
13. Az emberi jogok és állampolgári szabadságjogok fogalma, jogok és szabadságok csoportosítása (felsorolás és rövid definiálásuk), garanciáik
14. Személyi szabadságjogok
15. Politikai szabadságjogok
16. A Szerb Köztársaság szervei, rövid ismertetésük a hatályos alkotmány szerint
17. Az autonóm tartomány fogalma, fajtái, jellemzése, az autonómia kérdése Szerbiában
18. A helyi önkormányzat és jellemzése, önkormányzatiság Szerbiában
19. Unitárius és föderatív állam, a föderalizmus jellemzése
20. Az Európai Unió; létrejötte, alapszerződései, intézményei és működésük
21. Az Európa Tanács; általános tudnivalók, felépítése, működése, eredményei
22. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata
23. Gyermekek jogairól szóló egyezmény
24. Emberi jogok európai egyezménye
25. Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya
26. Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya
27. Európai szociális karta
28. Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája
29. Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény
30. Kisebbségvédelem Szerbiában

A döntőn mindegyik versenyző oklevelet, a legsikeresebbek könyveket és ajándékcsomagot is kapnak.

További információk a főszervezőktől kaphatók:

Klenanc Miklós (tel. 063-84-82-094) és Muhi Béla (tel. 064-266-00-51).
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor