Tudta-e?
...hogy honnan ered az óperenciás tenger kifejezés? A honfoglaláskor Magyarországhoz tartozott egy rész a mai Aausztria és Morvaország területéből. Itt folydogált az Ober-Enns folyó,ami az országunk határát jelentette akkoriban. Valószínűleg az erre vetődő vándorlegények rosszúl ejtették ki az Ober-Enns nevét, s amikor hazatértek messzi útjukról, arról meséltek,hogy túl jártak még az "Óperencián is"

75. szám - 2010. január 1.

Diákok figyelmébe

Országos Szilárd Leó fizikaverseny

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány és a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium a 2009/2010. tanévre meghirdeti az Országos Szilárd Leó fizikaversenyt az általános és a középiskolák

A versenyre
I. kategóriában a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam vagy az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói,
II. kategóriában az általános és középiskolák 7-10. osztályos tanulói vagy a 13. évfolyammal befejeződő középiskolai képzésben a 11. évfolyamos tanulók nevezhetnek.
A versenyre a hazai és határon túli iskolák nevezését egyaránt várjuk. Nevezési díj nincs, a versenyen a részvétel ingyenes.

Az iskolák a versenyre 2010. január 15-ig jelentkezhetnek a www.szilardverseny.hu honlapon vagy levélben a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítványnál (7030 Paks, Dózsa György út 95. Tel: 75-519-326) a versenyzők kategóriánkénti létszámának valamint az iskolai kapcsolattartó fizikatanár elérhetőségeinek (név, postai cím, telefonszám, email cím) megadásával.

A verseny két fordulós.
Az első forduló időpontja 2010. március 1. 14-17 óráig.
A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Versenybizottság küldi meg a benevező iskoláknak a jelentkezések számának megfelelően.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A versenyfeltételek be nem tartása a versenyből való kizárást eredményezheti. Például:
- A versenykiírásban kiírt kategóriától eltérő kategóriában való indulás
- Nem megengedett segédeszköz használata.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai – elsősorban magfizikai-sugárvédelmi fejezeteinek alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket kér számon.
A kijelölt témakörök a következők:
Mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettős természete
Hőmérsékleti sugárzás törvényei, Fotonok,
Fényelektromos jelenség, Compton jelenség
De Broglie összefüggés, elektronok interferenciája
Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés
A hidrogénatom hullámmodellje
A kvantumszámok szemléletes jelentése: ’s’, ’p’, és ’d’ állapotok
Az elemek periódusos rendszerének atomszerkezeti magyarázata
Az atommag és szerkezete: proton, neutron.
Rendszám és tömegszám. Magerők és kötési energia. Radioaktivitás: felezési idő, gamma-, béta- és alfabomlás.
Maghasadás, neutron-láncreakció. Atombomba. atomreaktor, atomerőmű. Atomenergia felhasználásának lehetőségei, szükségessége és kockázata. Sugárvédelmi alapismeretek. Magfúzió, a Nap energiatermelése.
Hevesy György (radioaktív nyomjelzés), Szilárd Leó,
Wigner Jenő (atomreaktor) munkássága,
Részecskegyorsítók működési elvei.
Környezetvédelmi alapismeretek: pl. CO2 és az üvegházhatás, ózonlyuk,
radon-probléma, radioaktív hulladék elhelyezése


A felkészülésre javasolt segédanyagok:
- Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai és megoldásai 1998-2004;
- Marx György: Atommagközelben;
- Marx György: Életrevaló atomok;
- Marx György: Atomközelben;
- Radnóti Katalin szerk.: Igy oldunk meg atomfizikai feladatokat;
- Radnóti Katalin szerk.: Modern Fizika CD.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Versenybizottság küldi meg a benevező iskoláknak a jelentkezések számának megfelelően.
Az I. forduló írásbeli dolgozatainak megírására a versenyre jelentkező iskolákban kerül sor, melynek időtartama 3 óra. A versenyzők minden szokásos segédeszközt (füzetek, könyvek és zsebszámológépek) használhatnak.
Az első forduló dolgozatait a szaktanárok javítják és a ponthatárt elért dolgozatokat legkésőbb 2010. március 8-ig postázzák a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézete (1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9.) címére. Ponthatárok: I. kategória: a maximális 60%-a, II. kategória a maximális pontszám 40%-a. A versenybizottság a beküldött dolgozatokat ellenőrzi, majd az első forduló eredményéről az értesítést legkésőbb 2010. március 26-ig postázza a döntőbe jutott tanulók iskoláinak.
A versenybizottság a II. fordulóra az I. kategóriából max. 20 tanulót, míg a II. kategóriából max. 10 tanulót hív be.

A 2. forduló (döntő) 2010. április 23-25. között kerül megrendezésre az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban, Pakson.
A 2. fordulóban a tanulók elméleti, mérési és számítógépes feladatokat oldanak meg.

Az eredmények közzétételének módja:
A döntőben a nyertes versenyzők a díjaikat a versenyt közvetlenül követő ünnepélyes eredményhirdetésen vehetik át, amelyre a helyi média képviselői is meghívást kapnak. Az egyes fordulók eredményei megtekinthetők a www.szilardverseny.hu honlapon. A versenyről beszámoló cikk készül a Fizikai Szemle részére.

Díjazás:
Az országos döntőbe bejutott tanulók könyvjutalomban részesülnek. Kategóriánként 1-3. helyezettet a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány egyszeri ösztöndíjban részesíti.

A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, email cím, honlap):
A versenybizottság vezetője:
Dr. Sükösd Csaba tanszékvezető egyetemi docens, BME Nukleáris Technika Tanszék. Címe: 1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9. E-mail: Sukosd@reak.bme.hu. Tel.: 1-463-2523, fax: 1-463-1954.
A verseny felelőse: Csajági Sándor, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tanára. Címe: 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95. E-mail: Csajagi@eszi.hu.Tel.: 75-519-326, fax: 75-414-282.

Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor