Tudta-e?
...hogy a szőlő rendkívül jótékony hatással van a bőrre, vesére, májra, anyagcserére?

73. szám - 2009. november 1.

Pályázati felhívás

Kovács Sztrikó Zoltán diákverseny

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS - a tehetséges diákokért mozgalom keretében kilencedik alkalommal hirdeti meg a hagyományos Kovács Sztrikó Zoltán Általános Iskolai Diákversenyt.
MUHI Béla

A tanulók a fizika, a kémia és az interdiszciplináris témakörben megírt kísérleti jellegű szakmunkáikat három példányban 2010. január 5-ig a következő címre küldhetik be: VMPE, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54. A verseny helyszíne a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos Munkaegysége, kezdete jan. 9-én 10 órakor. A legjobb versenyzők könyvjutalmat és számítógépes tartozékokat kapnak. Az összejövetel egyúttal a fizika és kémia szakos tanárok szakmai találkozója is. Főszervező Muhi Béla (tel. 064 266-00-51), helyi szervező Csizofszki László.

Ezen a természettudományos jellegű versenyen a diákok kísérleti, gyakorlati témákkal vehetnek részt. Három szakterület van: fizika, kémia és interdiszciplináris témakör. Az egy, illetve legfeljebb kétfős diákcsapatok felkészítő tanáruk közreműködésével, az iskolai szertár eszköztárát felhasználva, illetve saját készítésű eszközeikkel szakmai/tudományos jellegű demonstrációkat készítenek elő, kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket, kutatásokat végeznek. Minderről néhány oldalas szakdolgozatot írnak, és ezzel jelentkeznek a versenyre. A versenyen bemutatják majd a kísérleteket.

A szakdolgozatot három példányban kell beküldeni. A szervezők elvárják, hogy a fedőlapon szerepeljen a tudományterület (fizika, kémia, interdiszciplináris), a dolgozat címe, a diákok és a felkészítő tanárok neve és elérhetősége, az iskola adatai. A dolgozatban röviden ismertetni kell a témakört, a kapcsolódó tudományos/műszaki ismereteket, majd az eszközök képi vagy grafikus bemutatása és a munka menete következik. Le kell írni a megfigyelési eredményeket, a mérési adatokat, a tapasztalatokat és a tanulságot.

Ez az összejövetel egyúttal a fizika és kémia szakos tanárok szakmai találkozója is. Szó lesz a látottakról, megbeszélik a tantervi követelményeket, a szakkörök és az emelt szintű oktatás aktuális kérdéseit. A laboratóriumi gyakorlatok, a szemléltető kísérletek, demonstrációk szempontjából is sokat lehet itt tanulni.

A szakdolgozatokat három példányban 2010. január 5-ig a következő címre kell beküldeni: VMPE, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54.

A verseny helyszíne: Zenta, Stevan Sremac Általános Iskola - Thurzó Lajos Munkaegység. Időpont: 2010. jan. 9. – 10 óra. Helyi szervező Csizofszki László, főszervező Muhi Béla (tel. 064 266-00-51).

A verseny napján a csapatok és felkészítő tanáraik 9-10 órakor érkeznek meg a vendéglátó iskolába. Magukkal hozzák az eszközeiket és mindazt, amire szükségük lesz a szakmunkák bemutatásához. Egy posztert is hoznak, amelyen szemléletesen bemutatják a munkát. Itt lehetnek színes rajzok, fényképek, nyomtatványok, táblázatok, képletek, a versenyzők fotói stb. – ez megkönnyíti az előadást, valamint a verseny után ez a poszter odahaza az iskolában a megszerzett oklevéllel együtt kiállítható. Elektronikus formában, CD-n is el lehet hozni a komplett anyagot.

Ez az összejövetel egyúttal a fizika és kémia szakos tanárok szakmai találkozója is. A korszerű módszertani megoldások, a laboratóriumi gyakorlatok kivitelezése, a szemléltető oktatás témakörei kerülnek megvitatásra. A találkozón megjutalmazzák a legjobb kísérleti felszerelést, tudománytörténeti anyagot, oktatási jellegű újítást bemutató szaktanárt.

A tavalyi verseny képes beszámolója itt.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor