Tudta-e?
Théophile Laennec francia háziorvos 1816-ban összetekert újságot használt, hogy meghallgassa egyik betege szívét. Ezzel elkészítette a világ első sztetoszkópját.

32. szám - 2008. április 1.

Vajdasági szintű diákverseny

II. Alkotmány és állampolgári jogok diákverseny

A GENIUS - a tehetséges diákokért mozgalom keretében a Jövő Fiataljai - Magyar Ifjúsági Egyesület és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete második alkalommal szervezi meg az Alkotmány és állampolgári jogok elnevezésű kétfordulós vajdasági szintű diákversenyt.
MUHI Béla

A versenyre azok a középiskolás diákok jelentkezhettek, akik Alkotmány és állampolgári jogok című tantárgyat tanulnak, illetve érdeklődtek a téma iránt.

A legjobb válaszadók meghívást kaptak a verseny döntőjére, melyre április 5-én kerül sor Újvidéken. További információk a főszervezőktől kaphatók: Klenanc Miklós (tel. 063-84-82-094, 063-371-440) és Muhi Béla (064-266-00-51).

A verseny két fordulóból áll. Először a lent található 10 szakmai jellegű kérdésre kellett rövid írásbeli választ adni, és elektronikus formában beküldeni a fenti címekre.
A döntőre való felkészüléshez CD-n vagy nyomtatásban forrásanyag kérhető. Minden résztvevő oklevelet kap, a legjobbaknak jutalom jár, és részt vehetnek további hasonló versenyeken.
A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a társadalomtudományok iránt, a tehetségek felkutatása és felkarolása ebben a témakörben. A verseny egyúttal szakmai találkozó is a mentorok, a szaktanárok részére, melynek keretében módszertani és szaknyelvi kérdésekről lesz szó.

A Jövő Fiataljai - Magyar Ifjúsági Egyesület 2005 elején alakult Újvidéken, mint önálló, államtól és pártoktól független civil egyesület a diákok és egyetemi hallgatók jogainak megvalósítása, a vajdasági magyar ifjúságnak az anyaországi és a Kárpát-medencei társaikhoz való közelítése érdekében. Célul tűzte ki a fiatalok megismertetését környezetükkel, a világgal, amelyben élnek, továbbá szórakozási és művelődési lehetőségek biztosítását. Az Egyesületet erélyes drogellenes fellépés jellemzi, számos sikeres ifjúsági rendezvényt, jelentős projektumot valósított meg. Együttműködik a hasonló célokat és feladatokat felvállaló hazai és külföldi szervezetekkel. Az Egyesület elnöke Klenanc Miklós.

A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete keretében 2003 tavaszán indult, vezetője Muhi Béla fizikatanár, ismeretterjesztő előadások, tanári továbbképzések szervezője, oktatási jellegű kiadványok szerkesztője. A GENIUS együttműködik a magyarországi Kutató Diákokért Alapítvánnyal, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és más hasonló hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.

I. FORDULÓ (írásbeli) - Kérdések:

1. A jogforrási hierarchia
2. Az alkotmánybíráskodás kialakulása
3. Jean Bodin
4. A hatalomgyakorlás történetileg kialakult formái
5. A hatalommegosztás eszméje
6. Állam- és kormányformák
7. Az emberi és állampolgári jogok három generációja
8. Az emberi jogok nemzetközi védelme
9. Az Európa Tanács (rövid ismertetés!)
10. Az Európai Unió (rövid ismertetés!)

A verseny első fordulója már lezajlott. Továbbjutók a következők:
Braun Tibor, Bús Eleonóra, Csizmár Tibor, Katona Klaudia, Kovács Andrea, Magó Attila, Pósa Tamás, Teleki Arnold.

A döntőre 2008. április 5-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor Újvidéken a Svetozar Marković Gimnáziumban. A döntő résztvevőinek a verseny helyszínén állófogadást biztosítanak a szervezők. A legjobbak értékes nyereményekre számíthatnak.

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor