Tudta-e?
...melyik a világ legrégibb városa? Jerikó. A Közel-Keleten, a Jordán völgyében épült, és már a Biblia is említi mint erős falakkal körülvett várost. I. e. 7800 táján keletkezett , többször lerombolták és újraépítették. Híres falai gyakran másfél méternyi szélességűre terebélyesedtek, még a felső peremüknél is. A Biblia szerint Józsué, aki Mózes halála után a zsidók kánaáni honfoglalásának vezére lett, és népét az Ígéret Földjére vezette, úgy foglalta el,hogy megparancsolta papjainak, fújjanak bele a kürtjeikbe.A kürtrivalgásra az öles városfalak összeomlottak.

5. szám - 2007 július 2.

ANyA

Anyanyelvű oktatásunkért

A hazai új oktatási reform szellemében a természettudományi tantárgyakat tanító pedagógusok és a természetismeret tantárgyat is tanító osztálytanítók részére olyan témák kerülnek feldolgozásra, melyek időszerűek, interdiszciplináris jellegűek, szakmai és módszertani szempontból jól hasznosíthatók az oktatói és nevelői munkában.
MUHI Béla

Az Újvidéki Apáczai Diákotthonban 2007. július 2 - 20 időszakban hetedik alkalommal került megrendezésre az Apáczai Nyári Akadémia (ANyA). Ennek keretében az első héten a Történelem és magyarság, a második héten A természet egysége, a harmadik héten pedig A szülő öröme a boldog gyermek címmel rendeznek szakmai találkozót és továbbképzést a pedagógusok számára.

A természet egysége elnevezésű továbbképzés elsősorban a fizika, a kémia és a biológia szakos tanárok, valamint az osztálytanítók részére van megszervezve. A hazai új oktatási reform szellemében a természettudományi tantárgyakat tanító szaktanárok, és a természetismeret tantárgyat is tanító osztálytanítók részére olyan témák kerülnek feldolgozásra, melyek időszerűek, interdiszciplináris jellegűek, szakmai és módszertani szempontból jól hasznosíthatók az oktatói és nevelői munkában. Ezt a tanári továbbképzést hivatalosan is elismerte a Szerb Oktatásügyi és Sportminisztérium, és 106/2003-as sorszám alatt bejegyezte az akkreditált tanári továbbképzési programok közé, az idén pedig ezt az akkreditációt felújította. Nemzetközi jellegű továbbképzésről van szó, mert külföldi előadók és hallgatók (pedagógus kollégák) is részt vesznek a programban.

A program szerint 19 szakmai jellegű előadás hangzik majd el, melyeket rendre megbeszélés, vita követett. Az előadók korszerű didaktikai és multimediális eszközöket alkalmaznak az előadások során, lesznek demonstrációk, kísérletek, számítógépes animációk is. A szakmai program előadói neves hazai és magyarországi szakemberek. A csoportépítést szolgáló, szakmai jellegű, kapcsolatokat erősítő programok között kulturális és szórakoztató jellegű tartalmak is lesznek. Ennek szerves részét képezi egy félnapos kirándulás a természetbe. A programnak mintegy 40 részvevője (hallgatója) lesz, valamint az előadók, a szervezők és a kisegítő személyzet.

Ki kell hangsúlyozni, hogy ilyen jellegű és tartalmú szakmai továbbképzési program nálunk nincs, magyar nyelvterületen pedig mindenképpen hiánypótló. A szakmai ismeretek gyarapítása, a szaknyelv jobb megismerése, az új pedagógiai és módszertani elvek átadása során sokat kaphatnak a részvevők. Az elszállásolás és az étkezés az Apáczai Diákotthonban lesz. A szükséges műszaki eszközök (számítógépek, projektorok, írásvetítők stb.) is biztosítva vannak.

Semmi akadálya annak, hogy ezúttal is sikeres legyen ez a hagyományosnak mondható, tekintélyes rendezvényt. Köszönetet kell mondani a magyarországi Oktatási Minisztériumnak a VMPE-n keresztül eljutatott támogatásért, aminek köszönve megvalósítható ez a nagy jelentőségű program.

Különböző szakcikkek, értékelések, összefoglalók adnak majd hírt az eseményekről, valamint értekezleteken, szakmai összejöveteleken hangzanak majd el beszámolók a látottakkal kapcsolatban. Az itt végzett munkáról gazdag képanyag, videofelvétel készül. Az előadások anyagát CD-re rögzítik majd. Az Interneten is részletes ismertetőt lehet majd találni a rendezvénnyel kapcsolatban.

Az akkreditációs követelményeknek megfelelően a továbbképzés résztvevőitől és az előadóktól kérdőív formájában a szervezők kikérik a véleményt és az értékelést a program realizálásával és minőségével kapcsolatban. A továbbképzésen részvevő pedagógusok a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületétől hivatalos látogatási elismervényt kaptak.

Mindegyik pedagógus a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács és az Apáczai Diákotthon könyvtárának ajándékaként könyvcsomaggal térhet haza a rendezvényről. Ezen kívül didaktikai jellegű anyagok, fénymásolatok, CD-k is a hallgatóság rendelkezésére állnak.

Az ANyA részletes programja:
A történelem és magyarság – 2007. július 2 – 7.
A természet egysége – 2007 július 8 – 14.
Osztályfőnökök továbbképzése – 2007 július 15 – 20.

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor