Tudta-e?
4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvő után a menyasszony apja újdonsült vejét egy hónapig itatta. Az ital mézből készült sör volt, innen származik a magyar "mézeshetek" illetve az angol "honeymoon" kifejezés. (moon - hold) - mivel a babilóniak holdhónapot használtak

97. szám - 2012. augusztus 01.

Fizika

Megtalálták a Higgs-bozont?

Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) 2012. július 4-én hivatalosan bejelentette, hogy szinte teljes bizonyossággal sikerült kimutatni a Higgs-bozont, azt a részecskét, melyet oly régóta kerestek.
MUHI Béla

1
A részecskefizika Standard Modellje abból az elképzelésből indul ki, hogy az anyagi világ olyan fizikai szubjektumokból épül fel, mint a kvarkok, a leptonok, valamint a közöttük ható erők. A kvarkok közül egyet még nem sikerült azonosítani, azt, amely az elemi részecskék tömegéért felelős. Nevét Peter Higgs angol fizikusról kapta, aki elméleti úton megjósolta egy ilyen részecske létezését. Mivel a gravitáció mibenlétének titkát sehogyan sem sikerült megfejteni, a hipotetikus részecskét Leon Lederman amerikai Nobel-díjas fizikus „isteni részecskének” nevezte el. Az elmélet szerint az elemi részecskék az úgynevezett Higgs-térben mozogva nyernek tömeget, s abban keletkezik a Higgs-részecske is.


A CERN kutatóközpont

Kétségtelen, a Higgs-bozont olyan régen keresik, hogy a mostani bejelentés valóságos tudományos szenzációnak számít. A Genf mellett székelő Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) hivatalosan bejelentette, hogy a Nagy Hadronütköztetőben (LHC) szinte teljes bizonyossággal sikerült igazolni az elemi részecskék tömegéért felelős Higgs-bozont. A korábban megjósolt, de eddig még ki nem mutatott részecske tehát valószínűleg megvan! Tegyük hozzá, hogy csak valószínűleg - mert még most sem lehet százszázalékosan kijelenteni, hogy elkapták ezt a furcsa részecskét. Még további mérésekkel kell megerősíteni a kapott eredményt, hogy teljes bizonyosságot nyerjen a felfedezés, de a kutatók már jó úton járnak…

Amikor a CERN-ben 2012. július 4-én ünnepélyes keretek között bejelentették a szenzációs kísérleti eredményt, a teremben jelen volt Peter Higgs idős angol fizikus, a keresett részecske megálmodója, és leplezetlen örömmel jelentette ki, nem remélte, hogy még életében megéri a részecske felfedezést.

Peter Ware Higgs angol fizikus (született 1929-ben)
A feltételezett Higgs-részecske az utolsó hiányzó láncszeme a részecskefizika negyven éve kidolgozott Standard Modelljének. Amennyiben végképp bebizonyosodik a létezése, márpedig szinte biztosak lehetünk ebben, akkor magyarázatot adhatunk arra, hogy a korai világegyetemben miként sérült a gyenge kölcsönhatás szimmetriája, és miként jött létre a részecskék tömege. A Standard Modell szerint négy alapvető kölcsönhatás írja le a fizikai világot, ezek az elektromágneses, az úgynevezett erős és a gyenge kölcsönhatás, valamint a gravitáció. A matematikailag is teljes kép összeállásához hiányzott még a Higgs-bozon, és ezt most talán sikerült megtalálni. Amennyiben igazolást nyer a mostani bejelentés hitelessége, ez mindenképpen Nobel-díjas felfedezésnek fog számítani…


A Higgs-bozonnal kapcsolatos hivatalos bejelentés helyszíne
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor