Tudta-e?
Ha a cápa nevét halljuk, már látjuk is magunk előtt, hogyan marcangolja szét az embert. A több száz cápa fajból azonban csak 4 – 5 támad az emberre. Ilyen például a tigris – és a nagy fehér cápa. Évente az egész világon 60 cápatámadás történik, több mint a felét azonban ember provokálja…és ebből 2 – 3 halálos.

97. szám - 2012. augusztus 01.

Díjátadás

GENIUS kitüntetések

Az újvidéki Apáczai Diákotthonban 2012. július 16-án ünnepélyes keretek között átadták a GENIUS díjakat azoknak a pedagógusoknak, akik legtöbbet tettek a vajdasági tehetséggondozás terén.
MUHI Béla

2
A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom célja a tehetségek felismerése, a tehetséggondozás és tehetségnevelés serkentése, a tehetséges diákok érvényesülésének segítése. Alapítója és elnöke Muhi Béla újvidéki fizikatanár, kiadványszerkesztő. A mozgalom a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének (VMPE) keretében fejti ki tevékenységét. A VMPE a GENIUS mozgalom által alapító tagja lett a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak.

A szerteágazó tevékenységek között vannak diákversenyek, tehetséggondozó diáktáborok, szakmai találkozók, konferenciák, szakkiadványok stb. Felsorolunk néhány programot, melyek a 2011/2012-es iskolaévben valósultak meg: a téli szünidőben Csantavéren tizenharmadik alkalommal rendezték meg a fizika-kémia általános iskolai diáktábort, és ugyanitt a tizenegyedik Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákversenyt. Áprilisban Zentán hatodik alkalommal került sor a Ribár Béláról elnevezett általános iskolai fizikaversenyre, majd május elején a VI. Alkotmány és állampolgári jogok c. középiskolai versenyt rendezték meg a zentai Alkotóházban. Újvidéken volt egy többnapos középiskolai tehetséggondozó diáktábor, majd ugyanitt megrendezték a X. GENIUS konferenciát és középiskolai diákversenyt. Ezzel párhuzamosan ötödik alaklommal került sor a Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokságra. Az utóbbi időben tucatnyi tankönyvpótló kiadványt, szakkönyvet is megjelentettek, melyek egy részét jutalomként osztották ki a versenyzők között. Ezek a forrásmunkák, szakmai anyagok a tehetséggondozást is szolgálják.

Elsősorban anyaországi támogatásoknak köszönhető a tevékenységek, rendezvények lebonyolítása, és időnként hazai állami támogatást is sikerül elnyerni. Ki kell hangsúlyozni a pedagógus kollégák, a különböző profilú szakemberek (orvosok, mérnökök, jogászok, közgazdászok, agronómusok…), a szülők lelkes tevékenységét a szervezés, a lebonyolítás, a mentori munka, a zsűrizés és a kiadványok kéziratának elkészítése terén. Szakmai körökben ismeretes, hogy a GENIUS nemzetközi kapcsolatokat is ápol, a vajdasági diákok eljuthatnak külföldi versenyekre, tehetséggondozó táborokba, és jutalomkirándulásokon vehetnek részt. Ez a tehetséggondozó mozgalom a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsban alapító tagként szerepel.

Az idei tanév végén, 2012. május 26-án tizedik alkalommal került sor a tekintélyes és népszerű középiskolai GENIUS konferenciára és diákversenyre. A jubileumi év alkalmából a versenybizottság kitüntette a mozgalomban évek óta tevékenykedő legsikeresebb és legaktívabb tehetséggondozókat. Az ünnepélyes díjátadásra 2012. július 16-án került sor az újvidéki Apáczai Diákotthon II. számú épületében (Bogdan Šuput utca 16.) A díjakat Muhi Béla, a GENIUS elnöke és Nagy Margit, a VMPE elnöke adta át.

GENIUS Arany Mentor Díjban részesültek: Mátyus János szabadkai és Wilhelm József doroszlói történelemtanárok, Tóth Béla horgosi mérnöktanár, Luhović Tímea topolyai filozófia tanárnő, Rózsa Sípos Mónika zentai biológia tanárnő, Gere Anikó, Fajka Valéria, Máriás Ildikó és Szórád Endre zentai kémiatanárok, Szabó Tünde magyarkanizsai és Csizofszki László zentai fizikatanárok, Kleman Barsi Márta zentai és Hatala Zoltán csantavéri fizika-kémia szakos tanárok. Dr. Muhi B. Béla, a Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokság megálmodója Arany GENIUS Díjat kapott.

A mozgalom lelkes támogatója, és haláláig a GENIUS konferenciák versenybizottságának állandó elnöke volt Ribár Béla (1930-2006) akadémikus. A Tanár Úr tudományos eredményei, és a közéletben, különösen a fiatalok érdekében kifejtett sokoldalú és áldásos tevékenysége közismert. Tiszteletből és hálából a VMPE az újvidéki Apáczai Diákotthonban Ribár Béla akadémikusnak egy bronz mellszobrot állított. A szobor Tallós Zsuzsa temerini szobrászművész alkotása. A GENIUS díjak ünnepélyes átadása alkalmával sor került a szoboravatóra is. Ribár Bélának egyik legközelebbi munkatársa volt Muhi Béla, aki a következő szavakkal avatta fel a szobrot: „Tudományos eredményei, a közéletben kifejtett áldásos tevékenysége és emberi tartása példaképül szolgálhat a jövő nemzedékei számára.” Egyúttal javaslatot tett arra, hogy a szobornak otthont adó diákotthon a jövőben Ribár Béla akadémikus nevét viselje.ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor