Tudta-e?
Testük méretéhez képest a bogarak a legerősebb állatok bolygónkon. Egy orrszarvúbogár például saját tömegének 850-szeresét képes elvinni a hátán.

12. szám - 2007. augusztus 20.

VII. Apáczai Nyári Akadémia

A szülő öröme a boldog gyermek

Nyári szakmai találkozó és továbbképzés osztályfőnökök részére
MUHI Béla

Az újvidéki Apáczai Diákotthonban 2007 júl. 2 – 20. időszakban hetedik alkalommal került megrendezésre a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének nagyszabású tanári továbbképzési programja, az Apáczai Nyári Akadémia (ANyA). Ennek keretében az első héten a Történelem és magyarság, a második héten A természet egysége, a harmadik héten pedig A szülő öröme a boldog gyermek címmel volt tanári továbbképzés. Az osztályfőnökök nyári szakmai találkozójára és továbbképzésére tehát a harmadik héten, 2007. július 15 – 20. terminusban került sor.

Az Újvidéki Apáczai Diákotthonban a hetedik ANyA mintegy 150 résztvevője három héten át szakmai programokban vett részt. Ennek keretében az idén ötödik alkalommal került sor A szülő öröme a boldog gyermek címmel az osztályfőnökök továbbképzésének egyhetes programjára. Az hazai oktatás reformja szellemében a pedagógusok részére Muhi Horváth Gabriella főszervező olyan témákat választott, amelyek időszerűek, interdiszciplináris jellegűek, szakmai és módszertani szempontból jól hasznosíthatók az oktatói és nevelői munkában. Hazai és külföldi vendégtanárok vezetésével elméleti és gyakorlati jellegű ismereteket szerezhettek a pedagógusok. Az előadók nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlati képzésre, a csoportmunkára, a kreatív jellegű tréningekre, a témákhoz kapcsolódó technikák gyakorlati elsajátítására. A feldolgozott témaköröket megvitatták, kitértek a gyakorlati alkalmazásokra, műhelymunkák is voltak. Az előadók korszerű didaktikai eszközöket alkalmaztak az előadások során, megfelelő kellékeket és segédeszközöket is hoztak magukkal (játékszerek, bábúk, modellek, CD-k, fénymásolható anyagok stb.) Csoportépítést szolgáló, szakmai jellegű, kapcsolatokat erősítő programok között kulturális és szórakoztató jellegű tartalmak is voltak: újvidéki körséta, hangverseny, kirándulás, társas estek stb. Vajdaság egész területéről, még a szórványvidékről is érkeztek pedagógusok erre a továbbképzésre.

Ezúttal is nemzetközi jellegű továbbképzésről van szó, a hazai szakemberek mellett külföldi előadók is szerepeltek, és a hallgatók, azaz a pedagógusok soraiban is volt külföldi.

Az osztályfőnöki munka hatékonyabbá tételére szervezett tanári továbbképzés kiemelt témái a következők voltak:

Bányai Sándor, budapesti kalandpedagógus, szabadidő-szervező, művelődési és felnőttképzési menedzser, közoktatási, szakképzési és felnőttképzési szakértő Kalandok és álmok az iskola falain belül...című pedagógus továbbképzési programjának egy részét mutatta be. Ebben segítségére volt Csábi Krisztina becsei pedagógus. Feldolgozott témaköreik a következők voltak: A komfortzóna és a játék különböző szintjei, a fokozatosság és az önkéntes választás elv; Játékleírás készítése, a játékszervezés általános forgatókönyve, a tervezés – megvalósítás – értékelés lépései; Csapatépítő, kommunikáció-, kooperáció- és bizalomépítő játékok, közösségi játékok, közösségi tevékenységek; Csoportfolyamatok és csoportértékek tervezése, közösségi szabályalkotás, élettani és biztonsági szükségletek egy játék kapcsán; Tudásfelhasználó játékok, játéklehetőségek a tantárgyi oktatásban, vetélkedők szervezése; Mozgásos és sportjátékok, szabadtéri játékok, a környezet hatása a gyerekre, a környezet kínálta lehetőségek felmérése (erre a programra a természetben, a Fruska Gora hegység lankáin, egy kirándulás keretében került sor); A játékvezető szerepei, elvárások a játékvezetővel szemben; A játék és az élmény, mint a pedagógiai fejlesztés eszköze, a tapasztalati úton való tanulás módszerei és hatékonysága, stb.

Dr. Czékus Géza egyetemi tanár (Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka) előadása: Az evolúciós elmélet korszerű értelmezése – A biológiai és kulturális evolúció oktatói-nevelői dimenziói.

Dr. Molnár Csikós László egyetemi tanár (Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék) előadása: Beszédkultúra az oktatásban és az iskolán kívüli aktivitásokban

Pásztor-Kicsi Mária mgr. (Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék) előadásának címe: A nyelvi kódok (funkcionális stílusok) tudatosítása az osztályfőnöki órákon.

Muhi Béla, a GENIUS elnöke, kiadványszerkesztő előadása: A tehetséggondozás korszerű

elmélete és gyakorlata – A GENIUS mozgalom és a TUDOK (Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája) idei tapasztalatai. A kutató diákok versenyeinek részletes ismertetése után bemutatott több díjnyertes szakmunkát. Felhívta a jelenlévők figyelmét egy egyedülálló vajdasági ismeretterjesztő elektronikus médiumra is, a A FÓKUSZ – elektronikus ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő folyóiratra.

Arra biztatta a pedagógusokat, hogy olvassák a lapot, és diákjaikat is erre invitálják, javaslataikkal vegyenek részt a folyóirat szerkesztésében. Az elektronikus folyóirat szerkesztői várják a diákok és a pedagógusok írásait, szakcikkeit is.

Samu Erika becsei tanítónő előadása: Médiamanipuláció (dokumentumfilm a médiamanipulációról, a téma feldolgozása műhelymunka keretében, a médiamanipuláció kivédése).

Horváth Zsoltné Melinda oktatási szakértő (Sopron) programja is nagy sikert aratott: Legyen öröm a tanulás! Tanulásmódszertan, tanulási technikák.

A szervezők a kulturális programok kertébe iktatták be a péterváradi Szent György katolikus templomban megtartott komolyzenei hangversenyeket, valamint az Újvidék nevezetességeit bemutató belvárosi körsétákat.

A továbbképzésen résztvevő pedagógusok szakkönyveket, különböző nyomtatványokat, szoftvereket kaptak. Mindez további segítséget jelent pedagógiai munkájukban, egyúttal a vidéki iskolákba, más pedagógusokhoz is eljuthattak az információk és az ismeretek ezzel a tanári továbbképzéssel kapcsolatban. A továbbképzésen mintegy 40 pedagógus vett részt. Az osztályfőnökök továbbképzéséről, az ott végzett munkáról gazdag képanyag, videofelvétel készült. A továbbképzés résztvevőitől és az előadóktól kérdőív formájában kérték ki a szervezők a véleményt és az értékelést a program realizálásával, minőségével kapcsolatban. Az előadók és a továbbképzésben részvevő pedagógusok is igen magasra értékelték a megvalósított programot. A résztvevők ugyancsak meg voltak elégedve az elszállásolással és az étkezéssel is.

A szülő öröme a boldog gyermek című osztályfőnöki továbbképzés elérte célját, tanulságos és élményekben gazdag hetet töltöttek el itt együtt a tanítók, szaktanárok, iskolapszichológusok, oktatásszervezők. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete jó házigazdának bizonyult, a szervezés támogatásával, az elszállásolás és az étkezés biztosítása terén, a szükséges műszaki eszközökkel, az útiköltségek megtérítésével stb. segítette ezt a hagyományos rendezvényt.

Köszönetet kell mondani a magyarországi Oktatási Minisztériumnak a VMPE-n keresztül eljutatott támogatásért, ami lehetővé tette ennek a nagysikerű rendezvénynek a lebonyolítását.


Csoportkép az erdei kirándulásról


ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor