Tudta-e?
...hogy az elmúlt időszakban sikerült, hivatalosan is nemzeti kinccsé tenni őshonos állatfajaink nagy részét? A kilenc kutya fajtát, a három parlagi tyúk fajtát, a szilaj marhát, a három mangalica fajtát, a tincses kecskét, és a galambjainkat. A szürke marhát sajnos az osztrákok már levédték.

23. szám - 2007. november 5.

Magyar Állatorvosok Világszervezetének közgyűlése Ukrajnában

A Magyar Állatorvosok Világszervezete 2007. október 26 és 27-én Munkácson szakmai konferenciával egybekötött tisztújító közgyűlést tartott.Indulás

Hűvös őszi reggelen indult a vajdasági állatorvosi különítmény Ukrajnába, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének 10 éves évfordulójára szervezett nagygyűlésére. Két koffer mélyén föld lapult, a korábban Szerbiában megtartott konferenciák színhelyéről: Szabadkáról és Magyarkanizsáról. Megérkezéskor ezeket és a más országokban megtartott értekezlet helyszínéről származó földet összekevertük, majd kis ládikókba kiporcióztuk. Gondolatinkban ez a föld az, ami bennünket összeköt, egyesít, és egyben tart. „Csizmáink pora” néven a tagság valamennyi tagja hazavihet belőle egy maroknyit, ami az utat és az összetartozást jelképezi, amit a Világszervezet végigjárt.

MÁVSZ

A Magyar Állatorvosok Világszervezete (MÁVSZ) 1997-ben, az anyaországban és a világ más országaiban élő magyar állatorvosok által létrehozott szervezet. A Világszervezet az országhatárokra és állampolgárságra tekintet nélkül, alapvető célul tűzte ki:
· az anyaországban és a világ más országaiban élő magyar állatorvosok kapcsolatrendszerének kiépítését és fenntartását,
· a magyar állatorvosi hagyományok megőrzését és továbbfejlesztését,
· a magas színvonalú graduális és a posztgraduális állatorvosképzés segítését,
· a magyar állatorvosok színvonalas szaksajtóval és információs anyaggal való ellátását.

Tisztújító Közgyűlés Munkácson

A Magyar Állatorvosok Világszervezete 2007. okt. 26 és 27-én Munkácson, kétnapos rendezvény keretében, tartotta meg a szakmai konferenciával egybekötött tisztújító közgyűlését Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, valamint Ukrajna állatorvosainak részvételével. A közgyűlés négyévenként tartja üléseit, és hatáskörébe tartozik az elnök, az elnökségi tagok (régió elnökök), a számvizsgáló bizottsági tagok és a választmányi tagok megválasztása. A megnyitó beszédet a több mint 300 résztvevő előtt, a levezetõ elnökként fölkért Sótonyi Péter professzor tartotta.

Dr. Szieberth István, a régi-új elnök


A bevezető gondolatok után átadta a szót és az emelvényt dr. Szieberth Istvánnak, a Magyar Állatorvosok Világszervezete elnökének. Szieberth dr. értékelte a 10 év munkáját, és felvázolta az elkövetkező években rejlő lehetőségeket. Szólt az örvendetesen gyarapodó tagságról, a tagsággal való közvetlen kapcsolattartásról és az elvégzett munkáról. Hangsúlyozta, hogy a Világszervezet rendszeres támogatásban nem részesül, programjaihoz a költséget részben pályázatok útján, részben támogatások révén teremti elő. „Törekvésünk - és működésünk feltétele is - hogy elismertségünk, feladatvállalásunk növekedésével arányban álljon anyagi támogatottságunk”- mondta az elnök.

Szavaz a közgyűlés
Ezt követően a közgyűlés megerősítette pozíciójában a régi elnököt: Szieberth Istvánt. A vajdasági régió elnöke sem változott, a következő négy évben is Szecsődi Ferenc becsei állatorvos szervezi a mintegy 60 állatorvost számláló tagság tevékenységét. Az „állóvizet” a leköszönő romániai régióelnök utódlása kavarta fel. A Világszervezet elnökségébe a különböző romániai megyék három jelöltet is ajánlottak, de a jelölés folyamatával kapcsolatban kifogások merültek fel, ezért esetükben a választmány nem tudott döntést hozni.  
Ülések, értekezletek

Péntek délután az Európa-uniós állategészségügyi elvárások és a járványvédelem témakörében hangzottak el előadások. A plenáris ülésen Ukrajna állatállományának járványügyi helyzetéről Boris Hrihoriyovich tartott beszámolót. Ezt követően a fertőző betegségektől való mentességi státusz elérésének uniós szabályairól, és az állatorvosok jogi felelősségéről szóló fejtegetéseket hallgatták meg a résztvevők. Az előadások hallgatói kifejezték óhajukat, hogy az elhangzott beszámolók anyaga felkerüljön a MÁVSZ honlapjára. Erre ígéretet is kaptak, amennyiben azt az előadó engedélyezi.

Az előadásokat nagy érdeklődés kísérteSzombaton a tudományos ülésszak két szekcióban folyt. Gazdasági haszonállat és kedvtelésből tartott állatok témakörben mintegy 15 neves előadó tartott rendkívül érdekes, színvonalas, és egyben igen hasznos előadást. A haszonállat szekció résztvevői kiemelt érdeklődést mutattak a madárinfluenza járványtana, a colienterotoxaemia kezelése, és a kérődzők tüdőférgessége irányában. A hobbiállat szekció, elsősorban a kutyák emésztőkészülékének a betegségeivel, a kisállatok bőrbetegségek kórmeghatározásával, a macskák meddőségével, és a csonttörések gyógykezelésével foglakozott. A szűkre szabott idő miatt a haszonállat és a hobbiállat tagozat előadásai párhuzamosan, egy időben zajlottak, így a résztvevőknek el kellett dönteniük, hogy melyik csoport munkájában vesznek részt.

Erika, István és tudósítónk - a szünetben


Az tanácskozás szüneteit szakmai és társasági beszélgetések, az előadók és résztvevők ismerkedése jellemezte. A szakmai értekezletet állófogadás zárta a hotel nagytermében, ahol vacsora és zeneszó mellett folytatódott a kollégák barátkozása, tapasztalatcseréje és kikapcsolódása.

Este mulatozásra is jutott idő

Séta Munkácson

A Magyar Állatorvosok Világszervezete tudatosan szervezi mindig más-más régió területén a konferenciáit, mert így a résztvevők megismerhetik egymás körülményeit, életvitelét, kulturális értékeit. Az előadások után mindig van alkalom felfedező sétákra, a várossal és lakóikkal való ismerkedésre. A tagság javaslatára a jövőben a Világszervezet rendezvényein mindenkor lesz előadás az adott terület történelmi, néprajzi és kulturális eseményeiről.

Munkács sétálóutcája Cirill és Metód szobrávalA konferenciákhoz egy-egy kirándulás is társul, és ilyenkor a történelmi Magyarország egyik nevezetességét keresik fel a résztvevők. Házigazdánk, dr. Puhkán Erika, Munkács várába szervezett látogatással kedveskedett az értekezlet résztvevőinek.

A Munkácsi-vár


A síkság közepén emelkedő vulkanikus kúpra épült Munkácsi-vár messzi vidékről magára vonja az ember figyelmét. A tatárjárás után épült, és a magyar történelemben a Rákócziak óta játszik fontos szerepet. A szatmári béke után a Rákócziaktól elkobzott várat és uradalmat csaknem kétszáz évre a Schönbornok kapták meg.

A vár úgynevezett Rákóczi udvara

A vár hadászati szerepének csökkenése után börtön lett, leghíresebb rabja Kazinczy Ferenc volt. Később kaszárnya, majd a második világháborút követően, mezőgazdasági szakiskola kapott benne helyet. Ma vármúzeum, és nagyobb részét már szépen helyreállították.  

Hazafelé

Vasárnap reggel a kissé elfáradt társaság elindult Magyarországon át Szerbia felé. Azzal búcsúztunk el más országbeli kollégáinktól, hogy jövőre nálunk, Vajdaságban találkozunk. Táskánkban a „csizmáink porát” tartalmazó szelencével, lelkünkben a történelem nyomasztó zűrzavarát érezve, unalmas szürke házak mellett zötyögtünk a busszal, a mindent kettéválasztó határok felé.

Munkács madártávlatból

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor