Tudta-e?
hogy az emberi szervezet víztartalma a kor előrehaladtával csökken? Az újszülött szervezete 72, a felnőtté átlagosan 60, míg az idős emberé 50%-ban tartalmaz vizet.

87. szám - 2011. augusztus 01.

Tanári továbbképzés

XI. Apáczai Nyári Akadémia

A természet egysége címmel 2011 júliusában Újvidéken megrendezésre került a szaktanárok és osztálytanítók népszerű hagyományos továbbképzése
MUHI Béla

A vajdasági pedagógusok körében jól ismert és igen népszerű az Apáczai Nyári Akadémia (ANyA) elnevezésű háromrészes pedagógus továbbképzés, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének egyik legjelentősebb hagyományos szakmai rendezvénye. 2011. július 4-15. terminusban tizenegyedik alkalommal került megrendezésre az idei nyári akadémia. Ezúttal az első héten a Történelem és magyarság, a második héten az Osztályfőnökök továbbképzése, illetve ezzel egy időben A természet egysége címmel rendezték meg a találkozót és tanári ankétot a pedagógusok számára. Ki kell hangsúlyozni, hogy ilyen jellegű és tartalmú szakmai továbbképzési programok anyanyelvünkön nálunk nincsenek, ezért mindenképpen hiánypótlók.

Hagyományszerűen nemzetközi jellegű továbbképzésekről van szó, mert a hazai szakemberek mellett rendszeresen szerepelnek itt külföldi előadók is. A hallgatóság, vagyis az idelátogató pedagógusok körében is gyakran vannak külföldi vendégek. A szervezők a tanári szakokon végzős egyetemi hallgatókat is szívesen látják. A tanári továbbképzés részvevői igény szerint díjmentesen kapnak szállást az Apáczai Diákotthonban, és az étkezés is térítés nélkül van biztosítva a számukra.

A rendezvény keretében A természet egysége elnevezésű tanári továbbképzés az iskolai természettudományi tantárgyakkal foglalkozik. Itt elsősorban a fizika, kémia és biológia szakos tanárok, valamint az osztálytanítók voltak jelen, mintegy negyvenen. Szerbiában ez egy hivatalosan akkreditált tanári ankét, a jelenlévő pedagógusok 24 lehallgatott óráról kaptak tanúsítványt. Erre a szakmai találkozóra az újvidéki Apáczai Diákotthon második épületében, a fiúkollégiumban került sor.

A visszajelzések szerint az előadók és a részvevő pedagógusok is igen nagyra értékelik azt a szerencsés körülményt, hogy az Apáczai Diákotthonban vannak elszállásolva, és itt étkeznek, ugyanakkor az előadások, a különböző foglalkozások is zömében ugyanitt zajlanak. Tehát nincsenek sétálgatások, mindent megkapnak egy helyen, valamint a kapcsolatteremtés, a szakmai beszélgetések, a barátkozás könnyebben megvalósítható egy ilyen otthonias környezetben.

A látogatók rendelkezésére álltak a számítógépek, a gazdagon felszerelt könyvtárat is a birtokukba vehették. A továbbképzés befejezésekor mindegyik részvevő látogatási tanúsítványt kapott az akkreditált képzésről, valamint a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács jóvoltából ajándékkönyvekből is jutott. Nagyon fontos, hogy az előadóktól nyomtatványokat, elektronikus anyagokat is lehetett kapni, melyeket a helyszínen sokszorosítottak. Az előadásokról, gyakorlatokról, műhelymunkákról és egyéb foglalkozásokról videofelvétel készült, utólag ebből is lehet igényelni.

A hazai új oktatási reform szellemében a természettudományi tantárgyakat tanító pedagógusok és az osztálytanítók részére olyan témák szerepelnek, amelyek időszerűek, interdiszciplináris jellegűek, szakmai és módszertani szempontból jól hasznosíthatók az oktatói és nevelői munkában. A program szerint 16 szakmai jellegű előadás hangzott el, melyeket rendre megbeszélés, vita követett. Az előadók korszerű didaktikai és multimediális eszközöket alkalmaztak az előadások során, voltak demonstrációk, kísérletek, számítógépes animációk is. A szakmai program előadói közismert hazai és magyarországi egyetemi tanárok, kutatók, szakemberek, pedagógusok. A szakmai jellegű, illetve kapcsolatokat erősítő programok között kulturális és szórakoztató jellegű tartalmak is voltak. Ez alkalommal hangversenyekre látogathattak el a vendégek, valamint tudományos jellegű filmeket lehetett megnézni, illetve táras est volt szervezve. Nagy élmény volt a félnapos kirándulás Belgrádba. A természet egysége program és az Osztályfőnökök továbbképzése résztvevői közös autóbusszal látogattak el a fővárosba. Az utazás során közelről lehetett látni a Fruska gora hegység lankáit, vadregényes tájait, sűrű erdeit. Pecze Rózsa tanárnő volt az útvezető, aki az autóbuszban lévő hangosításnak köszönve mindenki számára hallható előadást tartott: felhívta a figyelmet az éppen aktuális látnivalókra, a természeti és történelmi jellegű nevezetességekre, a magyar jellegű kulturális és egyéb vonatkozásokra. Részletesen szólt az 555 évvel ezelőtti nándorfehérvári (belgrádi) ütközetről, amikor Hunyadi János vezetésével a keresztény seregek fényes győzelmet arattak a törökök felett. Ennek a győzelemnek az emlékére szólnak délben a harangok minden nap. Nagy élmény volt a Hunyadi-torony meglátogatása Zimonynál, majd a fővárosban körséta a kalemegdáni várban.

A tizenegyedik nyári akadémián a természettudományi szekcióban A természet egysége címmel a következő programokra került sor:

Dr. Nagy László, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar, Elektronikai Tanszék, Újvidék: A mechatronika újabb eredményei – Robotok a terápiában

Dr. Ács Ferenc, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék, Budapest: A Föld és a földrendszer-modellek

Dr. Berényi János, egyetemi tanár, az újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet tudományos tanácsosa, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnöke: Genetikailag módosított élőlények (GMO): pro et contra

Dr. Csanádi János, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományi-matematikai Kar, Kémiai Intézet: A szerves kémia Wöhlertől napjainkig

Dr. Pósa Mihály, egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Gyógyszerészeti
Tanszék: Onsager-féle termodinamikai törvények

Dr. Guzsvány Valéria, egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Természettudományi és
Matematikai Kar, Kémiai Intézet: Érdemes-e lecserélni a higany alapú munkaelektródokat?

Muhi Béla, a GENIUS mozgalom elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
tagja: Tehetséggondozás a Vajdaságban. Az idei GENIUS diákversenyek, szaktáborok bemutatása. Díjnyertes diákmunkák.

Dr. Molnár Miklós, nyugalmazott egyetemi docens, Szeged: "…egy jóképű, szívélyes szőke lord, avagy a Krokodilus" (Az atommag száz éve)

Dr. Molnár Miklós, nyugalmazott egyetemi docens, Szeged: "160 éve történt (Előtte is forgott és azóta is forog)" (Foucault ingakísérlete a Föld forgásának bizonyítására)

Kopasz Katalin, Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorlógimnáziuma, Szeged:
Hangkártyás kísérletek az oktatásban

Szalai Tamás csillagász, PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szeged: Bolygók más csillagok körül

Kovács Flórián, egyetemi hallgató, Corvinus Egyetem: Távcsöves megfigyelések az égbolton

Szabados Klára, a Tartományi Természetvédelmi Intézet tanácsosa: Természetvédelmi helyzetkép a Vajdaságban. A Tartományi Természetvédelmi Intézet állandó kiállításának a megtekintése.

Mécs Csaba, a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének (KOKOSZ) elnöke, Gánt: Erdei iskola program

Buzás Mihály, szakíró, Újvidék: Amit a halakról tanítani lehet az iskolában - A ponty és magyar vonatkozásai.

Muhi Béla, a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács elnöke: Oktatási és szakmai jellegű új kiadványaink bemutatása és szétosztása

A továbbképzésen mintegy 40 pedagógus vett részt. Az akkreditációs követelményeknek megfelelően a szervezők a továbbképzés részvevőitől és az előadóktól is kérdőív formájában kikérték a véleményt, az értékelést a program realizálásával és minőségével kapcsolatban. Az előadók és a továbbképzésben részvevő pedagógusok is igen magasra értékelték a megvalósított programot.

A továbbképzésről a tömegtájékoztatási eszközökben hírek, információk, interjúk jelentek meg. A szakmai ismeretek gyarapítása, a szaknyelv jobb megismerése, az új pedagógiai és módszertani elvek elsajátítása terén a részvevők számára igen hasznos volt ez a rendezvény. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete jó házigazdának bizonyult, az elszállásolás és az étkezés biztosítása terén, a szükséges műszaki eszközökkel segítette ezt a hagyományos rendezvényt.

Az Apáczai Nyári Akadémiát nem lehetett volna megvalósítani támogatás nélkül, és ebben mindenek előtt köszönet illet meg a magyarországi Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságát.


Csoportkép Dr. Nagy Lászlóval és Dr. Ács Ferenccel


Dr. Csanádi János kémiai kísérleteket mutat be

Csoportkép Dr. Molnár Miklós, Kopasz Katalin és Szalai Tamás magyarországi előadókkal


Távcsöves megfigyelések

Látogatás a Tartományi Természetvédelmi Intézetben

Az 555 évvel ezelőtti győzelem emléktáblája Belgrádban


Kopasz Katalin fizikai kísérleteket mutat be
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor