Tudta-e?
hogy a Kaliforniai Műegyetemen olyan beültethető műanyag szemlencsét találtak fel, amely egy bizonyos rezgésszámú ibolyántúli fény hatására megváltoztatja domborulatát, tehát az illetőnek olvasáshoz sem kell szemüveget felvennie?

8. szám - 2007 július 23.

VII. Apáczai Nyári Akadémia

A természet egysége

Nyári szakmai találkozó és továbbképzés a fizika, kémia, biológia szakos tanárok és osztálytanítók részére.
MUHI Béla

Az újvidéki Apáczai Diákotthonban 2007 júl. 2 – 20. időszakban hetedik alkalommal került megrendezésre a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének nagyszabású tanári továbbképzési programja, az Apáczai Nyári Akadémia (ANyA). Ennek keretében az első héten a Történelem és magyarság című program szerepelt. A második héten, azaz 2007. július 8 – 14. terminusban A természet egysége, a harmadik héten pedig A szülő öröme a boldog gyermek címmel az osztályfőnökök számára volt tanári továbbképzés.

A természet egysége elnevezésű továbbképzés elsősorban a fizika, a kémia és a biológia szakos tanárok, valamint az osztálytanítók részére lett megszervezve. A természettudományi tantárgyak oktatásának korszerűsítése, az új tantervi követelmények, valamint a pedagógusok érdeklődésének kielégítése és szakmai fejlődésük segítése szellemében olyan témák kerültek feldolgozásra, melyek időszerűek, interdiszciplináris jellegűek, szakmai és módszertani szempontból jól hasznosíthatók az oktatói és nevelői munkában.
Ezt a tanári továbbképzést 2003-ban hivatalosan is elismerte a Szerb Oktatásügyi és Sportminisztérium, és 106/2003-as sorszám alatt bejegyezte az akkreditált tanári továbbképzési programok közé. A 2007/2008 tanévre is megkapta ez a program az akkreditálást.

Az idén is bebizonyosodott, hogy nemzetközi jellegű továbbképzésről van szó, mert a hazai szakemberek mellett külföldi előadók is szerepeltek, és a hallgatók, azaz a pedagógusok soraiban is voltak külföldiek.

A program szerint 19 szakmai jellegű előadás hangzott el. Az előadók kísérleteket mutattak be, voltak demonstrációk, számítógépes animációk, interaktív programok. A pedagógusok laboratóriumi gyakorlatokat is végeztek, alkalmuk volt kísérletezni, közvetlenül is megismerkedhettek egyes oktatási eszközökkel. Az előadások után lehetett kérdezni, néha viták, eszmecserék is kialakultak. A szakmai programok előadói neves hazai és magyarországi szakemberek voltak. A csoportépítést, szakmai jellegű kapcsolatfelvételt, ismerkedést és barátkozást segítették elő a kulturális és szórakoztató jellegű programok.

A természettudományok oktatásának időszerű kérdéseivel foglalkozott Muhi Béla főszervező előadása Hands-on Science címmel. Ezután Dr. Nagy László, az Újvidéki Egyetem Műszaki Karának professzora tartott filmvetítéssel egybekötött előadást a modern ipari robotokról. Láthattuk, hogy a vajdasági diákok hogyan szerepeltek a legutóbbi párizsi ifjúsági robotfesztiválon. Dr. Riedel Miklós, a budapesti ELTE Fizikai Kémia Tanszékének tanára ismertette a kémiaoktatáshoz kifejlesztett Standardbase-Probase Leonardo projekteket.
Kálmán Gizella magyarkanizsai biológia szakos tanár Kanizsa környékének növényvilágát bemutató szakmunkáját ismertette.

Dr. Czékus Géza, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanára az evolúciós folyamatok korszerű értelmezéséről szólt. Dr. Riedel Miklós második előadása arról szólt, hogy a kémia miként mutatkozik meg a festészetben. Muhi Béla, a GENIUS mozgalom elnöke egyik előadásában elmondta, hogy a legutóbbi iskolaévben nyolc diákverseny megszervezését irányította. A kutató diákok versenyeinek részletes ismertetése után bemutatott több díjnyertes szakmunkát is. Dr. Riedel Miklós harmadik előadásának címe ez volt: Görgey Artúr - a nemzetközileg ismert vegyész. Megtudhattuk, hogy Görgey nemcsak a szabadságarc egyik jelentős személyisége, hanem ígéretes tudósember is volt. Ifj. Muhi Béla főszerkesztő bemutatta a FÓKUSZ – elektronikus ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő folyóiratot. Ismertette a rovatokat, az archívumban található korábbi cikkeket, és arra biztatta a jelen lévő pedagógusokat, hogy írásaikkal, javaslataikkal vegyenek részt a folyóirat szerkesztésében, a diákok figyelmét pedig hívják fel erre az egyedülálló vajdasági ismeretterjesztő elektronikus médiumra.

Dr. Berényi János újvidéki kutató, a Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársa Mindennapi genetika és biotechnológia címmel tartott érdekfeszítő előadást a korszerű genetika gyakorlati alkalmazásáról. Ugyancsak nagy érdeklődést váltott ki egy másik előadása is, mely képekkel és mozgófilmekkel illusztrált élménybeszámoló volt Indiában tett utazásáról.
Dr. Csanádi János egyetemi tanár, az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kara Kémiai Intézetének munkatársa Fotokémiai reakciók elmélete és gyakorlata című előadása után be kellett sötétíteni az előadótermet, mert olyan kémiai kísérletek bemutatása következett, melyeket fényjelenségek követtek, és ezt mindenkinek látnia kellett. A rendkívül érdekes kísérletek bemutatásában Arcson Ottó egyetemi laboráns is közreműködött. Dr. Gúzsvány Valéria tudományos kutató (Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Intézet) a Neonikotinoid alapú rovarirtók analitikai elemzéséről tartott előadást, ismertette a legújabb eredményeket és a hozzájuk kapcsolódó tanulságokat.

Dr. Riedel Miklós negyedik előadásának témája ez volt: Gyorstesztetek a környezetvédelemben és az élelmiszervizsgálatban. Az előadás után az előadóterem vegyészeti laboratóriummá alakult át. Az előadó és felesége, Ildikó, aki ugyancsak vegyész, műszereket, laboratóriumi eszközöket, vizsgálandó anyagokat osztottak ki a hallgatóság soraiból formálódott munkacsoportoknak, és megkezdődtek a laboratóriumi gyakorlatok. Nitriteket, nitrátokat, C-vitamint és egyéb anyagokat mutattak ki az élelmiszerekben, vízmintákat elemeztek, analizáltak és mértek.

Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének munkatársa minden nap ebéd után kétórás szemináriumot tartott fizikai kísérletekből. Hozott eszközeit mutatta be a mechanika, az optika, a hőtan, az elektromosságtan és mágnességtan témakörében. Kedvenc kísérleteim címmel két előadást is tartott. Nagyon látványosak voltak pl. a cseppfolyós nitrogénnel bemutatott kísérletei, valamint a rakéta kilövésének érdekes megoldása.

Dr. Molnár Miklós a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának nyugalmazott egyetemi docense, rendszeres vendégelőadó az Apáczai Nyári Akadémián. A skót Maxwell és a többiek című előadásában pillanatképeket mutatott be az elektromágneses hullámok tudománytörténetéből. Egy másik előadásában pedig tucatnyi érdekes és tanulságos fizikai kísérletet mutatott be. Dr. Farkas Zsuzsa főiskolai tanár, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának munkatársa Kísérletek fizika-kémia között címmel tartott előadást. A jelenségek elméleti hátterét és magyarázatát ismerhették meg először a részvevők, majd a fizikai és kémiai kísérletek egész sora következett. Dr. Nánai László egyetemi tanár, ugyancsak a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának professzora a kvantumelmélet gyakorlati alkalmazásáról beszélt, és bemutatta az új eredményeket és műszaki megoldásokat.

Pecze Rózsa vezetésével szakmai és kultúrtörténeti jellegű kirándulás is volt. Úticél: Kamenica/Kamanc - történelmi emlékhelyek, Karátsonyi-Marczibányi kastély, a 200 évvel ezelőtt kialakított park meglátogatása. Utána pihenés és felfrissülés volt soron Európa legnagyobb dunai strandján a Szabadság híd alatt. Itt időnként 5000 ember fürdik és szórakozik a gyönyörűen kialakított üdülőközpontban.

A szervezők a kulturális programok kertébe iktatták be a péterváradi Szent György katolikus templomban megtartott komolyzenei hangversenyeket, valamint az Újvidék nevezetességeit bemutató belvárosi körsétákat.

A továbbképzésen résztvevő pedagógusok szakkönyveket, különböző nyomtatványokat, szoftvereket kaptak. Ezáltal a vidéki iskolákba, más pedagógusokhoz is eljuthattak az információk és az ismeretek ezzel a tanári továbbképzéssel kapcsolatban. A továbbképzésen mintegy 40 pedagógus vett részt. A természet egysége című szakmai találkozóról, az itt végzett munkáról gazdag képanyag, videofelvétel készült. Az Interneten is részletes ismertetők lesznek majd erről a munkáról. Az akkreditációs követelményeknek megfelelően a továbbképzés résztvevőitől és az előadóktól kérdőív formájában kérték ki a szervezők a véleményt és az értékelést a program realizálásával és minőségével kapcsolatban. Az előadók és a továbbképzésben részvevő pedagógusok is igen magasra értékelték a megvalósított programot.

A szakmai ismeretek gyarapítása, a szaknyelv jobb megismerése, az új pedagógiai és módszertani elvek megismerése terén sokat kaptak a részvevők. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete jó házigazdának bizonyult: a szervezés támogatásával, az elszállásolás és az étkezés biztosítása terén (az Apáczai Diákotthonban), a szükséges műszaki eszközökkel, az útiköltségek megtérítésével stb. segítette ezt a hagyományos rendezvényt.

Az Apáczai Nyári Akadémiát nem lehetett volna megvalósítani támogatás nélkül. Köszönetet kell mondani a magyarországi Oktatási Minisztériumnak a VMPE-n keresztül eljutatott támogatásért.

Általános vélemény szerint tehát a pedagógusok számára igen tanulságos és hasznos volt az idei Természet egysége elnevezésű tanári továbbképzési program.Programkezdésre várvaDr. Czékus Géza és Dr. Nagy LászlóHä
rtlein Károly kísérleteket mutat beDr. Csanádi János és Dr. Riedel Miklós
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor