Tudta-e?
Ha valaki lassú, könnyen mondják rá: lusta mint a lajhár. Német tudósok kiderítették, a lajhár kevésbé lusta mint gondoljuk. Naponta átlagosan 9,6 órát alszik, ami nem számít soknak az állatvilágban, például a piton 18 órát pihen. A lajhár azért lassú, mert nagyon energia szegény a tápláléka, leginkább fakérget és leveleket eszik.

30. szám - 2007. december 24.

Karácsonyi ünnepség

Zentán, a budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar határon túli levelező tagozatán minden évben karácsonyi ünnepséget tartanak
MUHI Béla

A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amelyen Jézus születésére emlékeznek, időpontja december 25-e. A keresztény hit szerint Jézus a próféták által megjövendölt Messiás, aki megváltja az emberiséget a bűntől. Jézus vallásalapító, aki emberként élt itt a földön, majd miután keresztre feszítették harmadnapra feltámadt, és felment a mennybe, ahol Isten oldalán uralkodik. Sok országban a karácsony a szeretet, a család ünnepét jelképezi. Karácsonykor szokás szerint az emberek megajándékozzák szeretteiket. A rokonok, családtagok, a barátok általában együtt ünnepelnek szenteste, december 24-én. Ilyenkor szoktak elmenni az éjféli misére is.

Juhász Gyula:
Karácsony felé


Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.


Ady Endre:
Karácsony


1.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

2.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

3.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…

Az egyetemi első félév (szemeszter) befejezése egybeesik a karácsonyi és újévi ünnepségekkel. Alkalom ez arra, hogy egy kis pihenő következzen, egyúttal a jeles ünnepről is illik megemlékezni.

Zentán, a budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar határon túli levelező tagozatán minden évben karácsonyi ünnepséget tartanak. Közel száz egyetemi hallgató és tanáraik jelenlétében meghitt, bensőséges ünnepségre került sor ezúttal is. Az idén december 21-én 17 órakor a legnagyobb előadóteremben gyűltek össze az ünneplők. Lengyel László tagozatvezető összefoglalta az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit, az elért eredményeket, utalt az ünnepeltre, és a szeretet fontosságára is emlékeztetett. Ft. Nagy József főesperes-plébános tartott rövid beszédet, a kert, a kertész, a kertészet és a bibliai vonatkozások között keresett párhuzamokat. Juhász Attila Zenta város polgármestere is köszöntőt mondott, kihangsúlyozta az ünnep jelentőségét, az itteni tagozat eredményes munkáját. Ezután a hallgatók igen színvonalas alkalmi kulturális műsort mutattak be. Az általuk készített ádventi koszorúk is nagyon szépek voltak, ünnepi hangulatot kölcsönöztek az ünnepségnek. A szeretet, a béke, a testvériesség jelképe volt a karácsonyi terített asztal, ahol a hozott aprósütemények mellett alma, dió, méz, fokhagyma is volt.

A kertészhallgatók közös karácsonyi ünnepsége szép példája annak, hogy a tudomány, a kultúra, a vallási hagyomány milyen szépen megfér egymás mellett, egymást kiegészítve, az embert nemesebbé téve.

Lengyel László tagozatvezető köszöntője


Ft. Nagy József főesperes-plébános és Juhász Attila polgármester


ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor