Tudta-e?
…hogy a Magyar Zenetudományi Intézet regisztrálta a 200 000-ik magyar népdalt, amelyből 100 000 már megjelent nyomtatásban is. A 80 milliós lakosságú Németországban összesen 6000 (!) népdalt tudtak összegyűjteni.

34. szám - 2008. április 14.

Fizika az orvosképzésben

Előadássorozat az Újvidéki Egyetem Fizikai Intézetében

Akkreditált tanári továbbképzés keretében négy modulból álló előadássorozat és gyakorlati bemutatás során ismerkedhettek meg a szaktanárok az orvosi fizika legfontosabb témaköreivel
MUHI Béla

Az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karán néhány évvel ezelőtt orvosi fizika szakirány nyílt. Slobodanka Stanković professzornő, a szakirány vezetője és csapata a 2007/2008 tanévben négy modulból álló előadássorozatot és gyakorlati bemutatást tervezett a középiskolai szaktanárok részére. A cél az volt, hogy az egészségügyi szakközépiskolákban, a gimnáziumokban és más szakiskolákban tanító fizikatanárok megismerkedjenek az orvosi fizika legfontosabb témaköreivel, a tananyaggal kapcsolatba hozható ismeretekkel és új tudományos eredményekkel, valamint a gyakorlatban is láthassák az ide vágó műszereket, gépeket, berendezéseket. A képzést a hazai Oktatási Minisztérium megfelelő bizottsága besorolta az akkreditált tanári továbbképzések katalógusába. A képzés negyedik, befejező moduljára 2008. április 11-13. terminusban került sor.

Újvidéki Egyetem - Természettudományi KarAz orvostudomány napjainkban egyaránt épül az élet- és a természettudományokra, valamint a műszaki és a társadalmi tudományokra, és egyúttal vissza is hat ezekre. Másrészt a fizika a legáltalánosabb természettudomány. Feltárta a legáltalánosabb természeti törvényeket, összefüggéseket, elveket, amelyek egyaránt érvényesek az élettelen és az élővilágra. A fizika hatolt legmélyebbre az anyag lényegének megismerésében. Atomi, molekuláris szinten pedig nincs különbség fizika, kémia, biológia között.
Az orvosi fizika, mint alkalmazott tudomány a kísérleti és elméleti fizika eredményeit az életjelenségekre vonatkoztatja, egyúttal a fizika mérési és egyéb módszerei révén vizsgálatokat végez az orvostudomány és a fizika határterületi kérdéseiben. Nyilvánvaló, hogy ma már alig van olyan fizikai módszer, melyet ne alkalmaznának az orvostudományban, illetve az orvosi fizikában. Ide tartoznak az ultrahang-vizsgálatok, a bioáramok tanulmányozása, a szívhang- és akciósáram-vizsgálatok, az alacsony- és magasfrekvenciájú vezetőképességgel kapcsolatos vizsgálatok, az elektromágneses hullámok alkalmazása (elég csak a látható fényt, az ultraibolya sugárzást vagy a röntgensugárzást említenünk), a nukleáris fizika alkalmazása a gyógyászatban és az orvosi diagnosztikában, besugárzástervezés és dozimetria, minőségbiztonság/ellenőrzés stb.
Az orvosi fizika szakirányon szerzett oklevél azt igazolja, hogy a képzésben résztvevők ismerik az orvosi diagnosztika és terápia azon módszereit, melyek kapcsolatosak a fizikával, gyakorlati tudásuk és tapasztalatuk van az orvosi gyakorlatban alkalmazott berendezések szakszerű üzemeltetésére és fejlesztésére.

Slobodanka Stanković professzornő

Az Újvidéki Egyetem Fizikai Intézetében az orvosi fizikával kapcsolatos előadássorozat négy modulból állt, melyeket a tanév során különböző terminusokban, háromnapos blokkokban tartottak.

Az első modul témái a következők voltak:
- Az ember lokomotorikus rendszere és annak vizsgálata
- Az emberi test kardiovaszkuláris rendszere

A második modul témái:
- Az emberi test, mint termodinamikai rendszer
- Bioelektromosság, elektromos áram és mágneses mező az orvosi diagnosztikában és terápiában

A bioáramok vizsgálata

A harmadik modul témai:
- Bioakusztika; ultrahang az orvosi diagnosztikában és terápiában
- A szem fizikája és a látás mechanizmusa

A negyedik modul témái:
- Ionizációs sugárzás az orvosi diagnosztikában és terápiában
- Nukleáris medicina - a radioaktív izotópok békés célú orvosdiagnosztikai felhasználása, sugárterápia stb.

A megvalósított program szerkezete minden alkalommal a következő volt:
- Szakemberek elméleti jellegű előadási gazdag képanyaggal illusztrálva;
- Gyakorlati jellegű tevékenységek, műszerek, berendezések vizsgálata, alkalmazásuk megtekintése a helyszínen kórházakban, egészségügyi intézetekben;
- Tapasztalatcsere, a feldolgozott témákkal kapcsolatban anyaggyűjtés az Interneten.

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor