Tudta-e?
...hogy az AB a legújabb vércsoport? Éppen ezért nagyon ritka, a népesség kevesebb, mint 5%-nál fordul elő. A kaukázusi A és a mongol B típus ,,összeolvadásának'' eredménye.

23. szám - 2007. november 5.

A tudomány iskolája

A Magyar Tudomány Ünnepéről egész novemberben megemlékezünk Vajdaságban is1825. november 3-án gróf Széchenyi István a pozsonyi országgyűlésen birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Társaság megalapítására. Ennek emlékére a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezte, hogy ezt a napot nyilvánítsák a Magyar Tudomány Ünnepévé, amit a Magyar Köztársaság Kormánya 1997-ben el is fogadott, 2003-ban pedig törvénybe iktatta, mondván hogy „az Országgyűlés a tudománynak a társadalomban betöltött szerepét kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és fejlesztése érdekében végzett tevékenységet elismerésre és kiemelkedő támogatásra méltónak tartja.” Így idén immár hagyományosan az MTA, a szaktárcák, a társadalmi intézmények, tudományos szervezetek, egyetemek és iskolák közös ünneplésére, tudományos és ismeretterjesztő rendezvények egész sorára került sor.

A rendezvénysorozat célja a tudomány és a kutatómunka népszerűsítése, valamint a hazai tudományos kutatás eredményeinek prezentálása. Központi témája idén A tudomány iskolája, ami egyszerre utal a tudományban való elmélyedés iskolai lehetőségeire, illetve a tudománynak a közvéleményt „iskolázó” lehetőségeire. Mint Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Magyar Tudomány Ünnepének fővédnöke írja: „A téma magában foglalja a tudomány és az oktatás, a tudomány és a közgondolkodás teljes kérdéskörét, a közoktatástól a felsőoktatáson át a kutatóintézetek oktatói szerepéig. (...) A tudománynak a nagyközönséghez való eljuttatása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a kutatás, az innováció elnyerje a neki kijáró rangot, és ahhoz is, hogy minél több korosztályban ébredjen fel a vágy a világban való tudományos eligazodásra. Aki a tudást, a tudományt választja, az a jövőt választja.” (...)

Pléh Csaba, az MTA főtitkárhelyettese, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénytanácsának elnöke szerint pedig olyan kérdéseket igyekeztek kiemelni, „amelyek egyszerre fontosak a tudomány művelői s a társadalom egésze számára. Európa s hazánk nagy problémája a pozíciók megtartása az egyre erősödő tudományos és innovációs versenyben, s a megküzdés a fenyegető kutatóhiánnyal. A magyar társadalom nagy gondja a tudás leértékelődése a felnövekvő nemzedék szocializációjában. (...) A tudomány nem védekező, hanem értelmező és segítő pozícióból nyújtja kezét az iskolának (...) Ezt a kilépést a laboratórium és a könyvtár elefántcsonttornyából jelképezi az is, hogy a Magyar Tudomány Ünnepe ez évi ünnepélyes megnyitóját rendhagyó módon egy iskolában rendezzük.”A Magyar Nemzeti Tanácsnak a vajdasági magyarság ünnepeiről 2005-ben hozott határozata értelmében a novemberi rendezvényvénysorozat keretében Vajdaságban is megemlékeznek a Magyar Tudomány Ünnepéről. Pénteken és szombaton Történelmi tudat – kulturális emlékezet címmel rendeztek konferenciát Zentán, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet székházában, melyet Hámori József akadémikus, az MTA alalnöke nyitott meg. A tanácskozás ünnepi tudományos üléssel kezdődött, majd a délutáni órákban és másnap délelőtt néprajzi, történészi, szociológiai-kulturális, antropológiai, művészet- és művelődéstörténeti szekciókban folytatódott, amibe a vajdasági kutatóműhelyek mellett a Kárpát-medence más régióinak tudósai is bekapcsolódtak, vasárnap pedig szakmai kiránduláson vettek részt.

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának földszinti mozitermében november 6-án, kedden, 17 órakor kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe kapcsán megrendezendő ünnepség, melyet a Magyar Köztársaság szabadkai Főkonzulátusa és a BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke szervezett. Az ünnepi beszédet Nagy Ferenc, a Magyar Köztársaság szabadkai főkonzulja tartja. A rendezvény keretén belül átadják a díjakat azoknak a középiskolásoknak, főiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak, akik a legsikeresebb esszéket, tanulmányokat, illetve audiovizuális pályaműveket nyújtották be a pályázatra, melyet a Magyar Köztársaság szabadkai Főkonzulátusa a belgrádi Nagykövetséggel együttműködve Magyar tudományosság Vajdaságban címmel hirdetett meg, s melyen a pályázóknak egy, a Vajdasághoz kötődő, itt született vagy itt alkotó magyar tudós életét, tudományos munkásságát kellett feldolgozniuk. A díjátadás után két kiadvány bemutatására kerül sor. Az egyik Vajdaság címmel a MTA Regionális Kutatások Központjának kiadványa, s dr. Nagy Imre geográfus, a földrajztudományok kandidátusa ismerteti, a másik viszont Délvidék/Vajdaság címmel a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kiadványa, s Hajnal Jenő mutatja be. Ezt követően pedig dr. Berényi János tart előadást Genetikailag módosított élőlények az ember szolgálatában címmel.

A rendezvénysorozat Újvidéken november 10-én, 11 és 19 óra között, a Vajdasági Végrehajtó Tanács épületében folytatódik (Mihajlo Pupin sugárút 16, III. emeleti tanácsterem).

A rendezvény programterve:
1. A Vajdasági-délvidéki magyar tudományosságról, mint a magyar tudományosság szerves részéről
2. A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tíz éve (1997-2007)
3. Tematikus előadások
3.1. Merre tart a vajdasági magyar felsőoktatás?
3.2. A vajdasági/délvidéki magyar kutatók tudományos eredményeiről
3.3. Országos és helyi autonómiánkról
3.4. A kisebbségi egyenrangúságról a polgári és emberi jogok európai normáinak tükrében
Végül, de nem utolsósorban ide tartozik a nemzetközi Tudományos Diákkonferencia is, amelyet november 16-a és 19-e között tartanak Újvidéken a Technológiai Karon (Lázár cár sugárút 1.).

A VMTDK idei programja a következő:

2007. november 16. (péntek)
17.00–19.00 Regisztráció, szállásfoglalás, vacsora
19.00–21.00 A Művészeti Akadémia növendékeinek produkciói az Újvidéki Színházban

2007. november 17. (szombat)
8.00–9.00 Regisztráció a konferencia színhelyén (Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar)
Ünnepélyes megnyitó
Elnöklők:
Dr. Gaál Ferenc, a VTMA levelező tagja
Dr. Csányi Erzsébet, a VMFK elnöke
9.30–10.00 Művészeti bevezető
10.00–10.30 Megnyitóbeszéd és köszöntők
10.30–11.00 Plenáris előadás
11.00–12.15 Plenáris tudományos diákköri ülésszak
12.15–13.30 Ebéd az egyetemi menzán
13.30–19.00 Tudományos diákköri szekcióülések
18.00–19.00 Tudományos-mentori értekezlet
19.00–20.00 Konferencia kiértékelő kerekasztal, az oklevelek és a
VMTDK Kristálygömb-díjának kiosztása a kar amfiteátrumában
20.00–21.00 Fogadás az Újvidéki Színház kistermében (Újvidék, Jovan Subotić u. 3-5.)
21.00–22.00 A DNS folyóirat programja
22.00–01.00 TDK-buli

20.06. november 19. (vasárnap)
8.00–9.00 Reggeli a szálláshelyen
9.30–15.00 Kirándulás Péterváradra és a Fruška gorára (útközben ebéd)
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor