Tudta-e?
...hogy a világ legrégebbi újságja Svédországban olvasható 1645 óta? A Krisztina királynő parancsára megjelent lap, a Post-och Inrikes Tidningar 2007. januárjától viszont már csak online kiadásban jelenik meg.

81. szám - 2011. február 01.

TUDOMÁNY

2011 – a Kémia Nemzetközi Éve

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (az ENSz) Közgyűlésének 63. ülésszakán 2008. december 30-án az A/RES/63/209 számú határozattal a 2011-es évet a Kémia Nemzetközi Évének nyilvánította (International Year of Chemistry).
MUHI Béla

A szervezők hozzá kívánnak járulni a kémia iránti elkötelezettség és lelkesedés megerősödéséhez, különösen a fiatalok körében. Az emberi kultúra szerves része a tudomány, mely feladatául tűzte ki a világ megismerését, illetve a megszerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a gyakorlati alkalmazások megtalálását az ember felemelkedésének érdekében.

A javaslatot egy afrikai ország, Etiópia terjesztette be, amit számos tagállam azonnal lelkesen üdvözölt és támogatott. Az ENSZ az események fő szervezőjeként az UNESCO-t, valamint az IUPAC szervezetet jelölte meg.

Az UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete.

A IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) az Elméleti és Alkalmazott Kémiai Nemzetközi Unió.

Az UNESCO és az IUPAC emblémái


A 2011-es év kijelölése nem véletlen. Pontosan száz éve annak, hogy Marie Curie megkapta a kémiai Nobel-díjat.

A száz évre vonatkozó emlékév (centenárium) egybeesik a Kémiai Szervezetek Nemzetközi Szövetsége alapításának 100. évfordulójával is. Így a Kémia Nemzetközi Éve programjaival a szervezők az egész világon hozzá kívánnak járulni a kémia iránti elkötelezettség és lelkesedés növekedéséhez. Nem titkolt szádék az is, hogy a fiatalok körében népszerűsítsék a tudományt, elsősorban ezúttal a kémiát.

A centenárium alkalom arra is, hogy megünnepeljék a nők jelenlétét a tudományos életben, hiszen száz évvel ezelőtt még csak nagyon kevés nő juthatott be a tudós társaságokba, foglalkozhatott kutatással és tudományos vizsgálatokkal. Marie Curie a mai napig is az egyetlen, aki nő létére két Nobel-díjat kapott, és az egyedüli tudós, akit kémiai és fizikai Nobel-díjjal is kitüntettek. Ugyanis 1903-ban férje, Pierre Curie és tanára, Henri Becquerel társaságában fizikai Nobel-díjat kapott, majd 1911-ben másodszor vehette át a Svéd Tudományos Akadémia e rangos elismerését.

A Kémia Nemzetközi Éve hozzájárulhat ahhoz, hogy a közvélemény és a szakma képviselői mellett a politikai, gazdasági és tudományos élet döntéshozói is felfigyeljenek a kémia jelentőségére. Rá kell irányítani a figyelmet e tudományterület oktatásának és kutatásának jelentőségére, a vegyipart korszerűsítve és a káros kibocsátásoktól mentesítve tovább kell fejleszteni. Mindenki számára érthetővé kell tenni, hogy a kémia közreműködhet az aktuális globális problémák megoldásában, vagy legalábbis enyhítésében, illetve nagymértékben segíthet az olyan területeken, mint pl. a vízgazdálkodás, a környezetvédelem, a táplálkozás és élelmiszerbiztonság, az energiaellátás, a fenntartható fejlődés, az új anyagok kidolgozása és gyártása stb. A gyógyszerkémia máris rohamos léptekkel fejlődik, és mint ahogyan Koichiro Matsuura UNESCO-főigazgató köszöntő beszédében kiemelte, a kémia ma már kiemelkedő jelentőségű szerepet játszik az alternatív energiaforrások fejlesztésében, valamint a Föld rohamosan növekvő népességének ellátásában. Éppen ezért a vegyészeknek folyamatosan figyelemmel kell kísérniük minden olyan globális, vagy akár lokális problémát, amelyben a kémia segítséget nyújthat. Sajnos világjelenség, hogy a természettudományok mostanában veszítenek népszerűségükből a pályát választó fiatalok körében, viszont a Kémia Nemzetközi Éve segíthet a természettudományos ismeretek elterjesztésében, a tudományba vetett bizalom megerősítésében.

Az egész világon az ENSz tagállamai különböző programsorozatokkal, konferenciákkal, megemlékezésekkel igyekeznek hozzájárulni a Kémia Nemzetközi Éve célkitűzéseinek sikeréhez.

Itt a Vajdaságban a téli szünidőben, 2011. január 14-én került sor a Kovács Sztrikó Zoltánról elnevezett általános iskolai diákversenyre fizikai és kémiai kísérletekből. A GENIUS tehetséggondozó mozgalom tizedik, jubiláris versenyét Csantavéren, a Hunyadi János Általános Iskolában rendezték meg. A versenyen 7 helységből 34 diák mutatott be igen látványos és tanulságos kísérleteket, a csapatok a szakbizottság előtt bizonyították tudásukat és ügyességüket. Idehaza minden bizonnyal ez volt az első olyan rendezvény, melynek során a diákok részvételével megemlékeztek a Kémia Nemzetközi Évéről. A vendéglátó iskola diákjai hatásos pannót készítettek e nemzetközi esemény bemutatására, még Marie Curie alteregója is megjelent korabeli kosztümben Tót Dér Földi Ilona helybéli tanárnő tolmácsolásában.
Részletek: itt.
Tót Dér Földi Ilona (Marie Curie hasonmása) Muhi Béla, Édes Katalin és Szórád Endre zsűritagokkal

Ehhez a diákversenyhez egy háromnapos fizika-kémia tehetséggondozó diáktábor is társult, ahol Szórád Endre kémiatanár részletes és érdekfeszítő előadást tartott a Kémia Nemzetközi Éve kapcsán, és felvázolta a kémia fejlődésének történetét, gyakorlati hasznát. A diákok beláthatták, hogy ma már kémia nélkül nem lehetne elképzelni a modern emberi életet… Részletek: itt.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor