Tudta-e?
A madarak a tájékozódáshoz az égitesteket is felhasználják, szemük időbeli felbontóképessége lekörözi az emberét, számukra egy mozifilm inkább csak állóképek egymásutánjának tűnhet.

Történelem

Középszintű állami és felekezeti iskolák...

Agnieszka Barátka recenziója, Varsói Tudományegyetem Magyar Tanszék, PhD-hallgató

Egy nemzetközi konferencia nyomán megjelentetett kiadvány bemutatása.Tovább »

A mecénás, a világutazó és a régész

Dr. CELLER Tibor

Három híres magyar életútjaTovább »

A nemzetközi helyzet a Rákóczi szabadságharc idején

Szabó Judit, történész

Bécs sikertelen ostroma rávilágított a korábban félelmetesen erős Oszmán Birodalom gyengeségeire.Tovább »

Grúzia, az aranygyapjú földje

Dr. CELLER Tibor

Szent György országának története valójában az egymást követő hódoltságok korszakaTovább »

Egyházaink vívódása az 1848–49-es forradalom idején

Szabó Judit, történész

Általános forrongást, a népek zajongó háborgását észleljük Európa-szerte 1848 tavaszán – „a népek tavaszán”.Tovább »

A történelmi „Szívföld vagy Magterület” elmélet visszhangja napjainkban

WILHELM Józef

A 19. század végére egyre jobban tudatosult egyes politikai, katonai vezetők, geográfusok körében, hogy a földrajzi tényezőknek fontos szerepe van a mindenkori világpolitika alakulásában, egy-egy ország hatalmi (birodalmi) ambícióinak megvalósításában vagy fenntartásában.Tovább »

A parfümök története

Dr. CELLER Tibor

Az első európai, alkohol bázisú parfüm a hagyomány szerint Károly Róbert magyar király lengyel felesége, Erzsébet királyné parancsára készültTovább »

A háborúzást befolyásoló körülmények

WILHELM Józef

Nem tudjuk, és soha nem is fogjuk megtudni, hogy hol tarthatna az emberiség technikai-tudományos, kulturális és erkölcsi fejlettség szempontjából, ha nem lennének háborúk, viszálykodások, konfliktusok.Tovább »

A Katolikus Egyház szerepe a magyar államalapítás korában

Szabó Judit, történész

A X. század a kereszténység megerősödésének kora Közép-Európa keleti részében. Ekkortájt a nyugat-európai államoknak igen komoly problémával kellett szembenéznie: hogyan bánjon az újonnan letelepedett népekkel?Tovább »

Sirmium – Pannónia Rómája

Szabó Judit, történész

A terjeszkedő római birodalom hódító háborúi során fokozatosan az egész Pannóniát kezébe kaparintotta. Ez a terület mintegy ötszáz esztendőn keresztül maradt a római légiók kezén.Tovább »

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2020 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor