Tudta-e?
Hogy mik a menhirek? Sorba rakott, óriási kõtömbökbõl készült õskori építmények, amelyek az égtájak és utak jelölésére szolgáltak. Nagy-Britanniában, Franciaországban és Szardínián találhatók.

Nyelvtudomány

Pleonazmus a szóalkotásban

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A stilisztikában a szószaporítás, vagy idegen szóval pleonazmus hibaként ismert jelenség, amely abban nyilvánul meg, hogy a mondanivaló erősítésére, nagyítására való törekvésből a beszélő fölösleges szavakkal terheli meg a mondatot. Az egyszerű szóismétlés fogalmazásbeli ügyetlenségre, a kellő stílusérzék hiányára vall.Tovább »

Számítógépes igék

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A számítógépek korát éljük, informatikai forradalom szemtanúi vagyunk, amely felülmúlja a műszaki haladás robbanékonyságát. A számítástechnikának magától értetődően megvan a maga sajátos szóhasználata. Nemcsak különleges főnevekkel találkozhatunk, hanem igékkel is.Tovább »

Európaiságunk és az idegen szavak

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A magyar azok közé a nyelvek közé tartozik, amelyek korlátozzák az idegen szavak átvételét. Nyelvünknek ez az introvertáltsága, befelé való fordulása nagyban elősegíti ősi sajátságainak, szóelemeinek fennmaradását, továbbélését. Ugyanakkor azonban némi műveltségbeli elszigetelődést, zártságot is eredményez.Tovább »

Az -alja utótagú helységnevek

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A magyar helységneveknek sajátos csoportja az, amelynek tagjai az -alja szóra végződnek. Közéjük tartozik a Boldogkőváralja, a Csátalja, a Cserépváralja, a Gátalja, a Horvátnádalja, a Karancsalja, a Magyarnádalja, a Nádalja, a Tornalja, a Váralja, a Vasalja név. Egyébként a Sátoraljaújhely névben is megtalálható ez a szó.Tovább »

Egy hagyományos helynévforma

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A helynevek sajátos kincsei a nyelvnek. Némelyekről régebbi korok levegője árad felénk, mások sajátos népi észjárást, gondolkodásmódot közvetítenek. Bizonyos földrajzi nevek szerkezetükben is jellegzetesek. Például a székelyföldi Csíkmenaság történeti helynévanyagában lépten-nyomon olyan földrajzi nevekkel találkozhatunk, amelyek birtokos szerkezettel vannak kifejezve.Tovább »

Az időmérés nyelvi vetülete

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

Az emberi civilizációnak egyik velejárója az időmérés, illetőleg az ember tevékenységének meghatározott időpontokhoz való igazítása. A természeti népek számára rejtély, hogy a civilizált ember miért határozza meg percnyi pontossággal a munkaidő kezdetét, a vonat indulását, az iskolai óra időtartamát, az üzlet nyitva tartásának idejét stb. Pedig számunkra nagy jelentősége van a Hány óra van? kérdésnek és a reá kapott válasznak.Tovább »

Hivatali stílusunk bonyolultsága

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A hivatalos nyelvnek, a hivatali stílusnak közismert sajátsága a bonyolultság, a körülményes megfogalmazás, a nyakatekert szerkezetek, a nehezen áttekinthető mondatok használata. Ez talán még kifejezettebben érvényes a vajdasági magyar hivatalos nyelvre, amely a szerb hivatalos nyelv magyar változataként többnyire fordításos formában jelentkezik.Tovább »

Kémiai elemek névcseréje

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

A tizenkilencedik század második harmadában a kémiai elemek nagy részét ma már ismeretlen néven tartották számon: mireny, büzeny, szikeny, éleny, iblany, hamany, kesreny, lavany, pirany, olany, továbbá halvany, reteny, köneny, dárdany, timany, pallany, cseleny és így tovább. Manapság egyikükről sincs alkalmunk hallani.Tovább »

Ácsokkal összefüggő helynevek

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

Helységnevek köznévből is és tulajdonnévből is létrejöhetnek. Némelyikük tulajdonságra vonatkozik, egyik-másik építményt jelent, akad köztük népnévvel kapcsolatos, számos helységnév személlyel van összefüggésben stb. A helységneveknek egy része foglalkozásnévből alakult ki.Tovább »

Égitestek névalakja

Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

Újságolvasás közben egy érdekes hírre figyeltem fel. Jelentős csillagászati felfedezésről szerezhettem belőle tudomást: „A Mauna Kea hawaii csillagvizsgáló gyűrűket fedezett fel a Neptun körül. (…) Egyes tudósok már néhány éve állítják, hogy a Neptun körül gyűrűk vannak.” A hír tudományos jelentősége mellett talán eltörpül az a nyelvhelyességi, illetve helyesírási probléma, amely a szóban forgó bolygó nevével kapcsolatos, mégis szólni kell róla.Tovább »

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor