Tudta-e?
...hogy a legújabb számítások szerint a globális felmelegedés következtében a tengerszint 1,5 méterrel emelkedik majd a 21. század folyamán?

94. szám - 2012. május 01.

Mi a szerepe a mediátornak?

A mediátor szó olyan személyre vonatkozik, aki a peres feleket megegyezésre beszéli rá. Így az ügyek jóval rövidebben elintéződnek, mint a bíróságon
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

1
Az Amerikai Egyesült Államokban és Németországban igen hatékonyan tevékenykednek a mediátorok. Magyarországon a közjegyző tölt be hasonló szerepet, de viszonylag kevesen fogadják meg tanácsát, hogy ne pereskedjenek. Nálunk régebben úgynevezett békéltető tanácsok működtek a helyi közösségekben.

A mediátori rendszer az állampolgárok és az intézmények közötti jogviták peren kívüli rendezéséhez is hozzásegíthet. A vagyoni károk rendezése egyébként hosszas bírói eljárást eredményez, akár évekig is elhúzódhat egy-egy per. A mediátori rendszerben mediátori tanácsot hoznak létre, ennek tagja lehet nyugalmazott polgári bíró, igazságügyi orvos-szakértő vagy más szakember.

A mediátor szónak az orvostudományban is van szerepe, közvetítő anyagra utal. Ilyen anyag például a hisztamin. A hisztamin normális körülmények között hasznos az élő szervezet számára, bizonyos esetekben viszont allergiát okoz. Erre akkor kerül sor, ha az enzimrendszer egyes fehérjéi bizonyos sejtekből kis hisztamin-molekulákat szabadítanak ki. A tudósok azt vizsgálják, hogy mivel gátolható az allergiát okozó hisztamin kiszabadulása. A nikotin idegi mediátor (azaz közvetítő), egészen minimális mennyiségben természetes módon található a szervezetben, feladata az ingerület átvitele az idegrostról az idegsejtre. Túlzott adagban azonban káros, tulajdonképpen idegméregnek számít. Egy cigaretta elszívása serkentheti az agyműködést, a rendszeres dohányzás viszont tönkreteszi az idegrendszert.

A mediátor egyébként latin eredetű szó, jelentése ’közvetítő, közbenjáró, egyeztető’. Hozzá hasonló a narrátor, a restaurátor, a diktátor, a plagizátor és a donátor. A narrátor a színházi szóhasználatban fordul elő, olyan szereplőre vonatkozik, aki általában kívül áll a cselekményen, és elbeszéli a megértéshez szükséges, de a színpadon nem ábrázolt eseményeket. A restaurátor műtárgyak helyreállításával foglalkozó szakember. A diktátor a politikai nyelv szava, korlátlan hatalmú államfőt jelöl, a bizalmas stílus zsarnokoskodó személyre vonatkoztatja. Az ókori Rómában rendkívüli idők korlátlan hatalmú választott vezetője volt a diktátor. A plagizátor irodalomtudományi, illetve sajtónyelvi szó, olyan személyre utal, aki plágiumot követ el, vagyis szellemi alkotást eltulajdonít mástól, és a magáénak tünteti fel. A donátor általában adományozót jelöl, régen templomnak szobrot, képet adományozó személyre vonatkozott.

Az –átor végű szavak közül megemlíthető még a prókátor, a kurátor, az illuminátor és a jokulátor. A prókátor hajdan ügyvédet jelölt, néha rosszalló értelemben, ma inkább ’szószóló’ a jelentése. A kurátor alapítványnak, illetve református egyházközségnek a gondnoka. Az illuminátor művészettörténeti vonatkozású, olyan középkori mestert jelöl, aki kéziratos könyveket kézi festéssel díszít, a jokulátor viszont irodalomtörténeti jelentőségű, középkori énekmondóra, vásári komédiásra utal.

A mediátor családjában nemcsak személyt jelölő szavak vannak, hanem olyanok is, amelyek műszaki dologra, eszközre vonatkoznak, mint például a regulátor, a radiátor vagy a szeparátor. A regulátor olyan önműködő szabályozó berendezés, amely egy gép működésének egyenletességét biztosítja, a radiátor fűtőtestnek vagy transzformátornak a hűtőjére vonatkozik, a szeparátor olyan készülék, amely folyadékok alkotórészeinek centrifugális erővel való szétválasztását végzi, ilyen például a tejfeldolgozásban használt fölözőgép.

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor