Tudta-e?
Ha a Föld történetét egy évnek feleltetjük meg, akkor április eleje táján jelent meg az élet, az emberek pedig Szilveszter előtt pár perccel érkeztek.

97. szám - 2012. augusztus 01.

A legelterjedtebb bantu nyelv

Általában nem sokat tudunk az afrikai nyelvekről. Sok van belőlük, de csak kevésnek van írásbelisége. Közülük kiemelkedő szerepet tölt be a szuahéli (vagy kiszuahéli), amelyet mintegy 50 millió ember használ Kelet-Afrikában.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

2
A szuahéli nyelv Tanzániában és Kenyában hivatalos státusú, sokan beszélik továbbá Ruandában, Burundiban, Zambiában, Mozambikban és Szomáliában. A szuahéliból fejlődött ki a kingwana, ez egyike Zaire nemzeti nyelveinek. A comorei nyelv a szuahéli egyes nyelvjárásain alapszik (a Comore-szigeteken beszélik). Szuahéli nyelvszigetek találhatók Madagaszkáron és Malawiban.

A szuahéli nyelvet az a nép hozta létre, amely bantu négerek, arabok és indiaiak keverékéből áll, és amely főleg kézművességgel és kereskedelemmel foglalkozik. A szuahéli nyelvű irodalom több évszázados múltra tekint vissza. A XII. századtól a XIX. századig arab írással éltek, azóta pedig latin betűket használnak. Noha jelentős idegen hatás figyelhető meg a szuahéli nyelven (arab, portugál, angol), mégiscsak bantu nyelvnek tekinthető. Megtalálható benne a főnévi osztályok rendszere (némileg leegyszerűsítve), különleges igeformákat használ, a dallammal szemben viszont inkább a hangsúly került benne előtérbe.

A szuahéli osztályozó nyelv. Főnevei hét különböző osztályba sorolhatók jelentésük és alakjuk szerint. Például az első osztályba az emberre és az emberi csoportokra vonatkozó főnevek tartoznak. Ezek mind m-mel kezdődnek, többes számban pedig wa-val. Pl. mtu = ember, watu = emberek, mganga = orvos, waganga = orvosok, mtazamaji = néző, watazamaji = nézők, Mzungu = európai, Wazungu = európaiak stb. A hatodik osztály u-prefixumos főneveket tartalmaz, mivel ezek elvont jelentésűek, rendszerint nincs többes számú alakjuk. Például: urafiki = barátság, ukubwa = nagyság, ujuzi = tudás, uhuru = szabadság, usalama = biztonság. A többes számnak nemcsak wa lehet a jele, hanem mi-, ma-, vi- stb. is, attól függően, hogy melyik osztályba tartozik a főnév. A birtokos névmások is többalakúak. Egyaránt az enyém kifejezésére szolgál a wangu, a changu, a langu és a kwangu.

A szuahéli igeragozás különféle prefixumok, infixumok és szuffixumok segítségével folyik. Egy igealak legalább három részből áll. Az elején van a személyes névmás jele, utána az idő jele, majd az ige alapformája. Esetenként az igealakba beépül még a tagadás, a tárgy és a vonatkozás. Például a -saidia (= segít) ige egyik alakja: tutawasaidia, azaz mi segíteni fogunk nekik. Ebből a szempontból a szuahéli nyelv a magyarhoz hasonlít, a tömörítésben gyakran meg túl is szárnyalja. Pl. hatujautembelea = még nem kerestük fel őt; tusisahau = nem fogjuk elfelejteni; wasipokwenda = ha ők nem mennek.

A szuahéliban olyan igeformák is vannak, amelyek egyúttal okot, kölcsönösséget, irányultságot fejeznek ki. A már említett –saidia igéből hozzák létre a -saidiana formát, amely 'egymásnak kölcsönösen segítenek' jelentésben használatos. Az -ulizana értelme: egymástól kérdeznek, az -elewana azt jelenti, hogy megértik egymást stb. Némely esetben mégis szó-kapcsolattal élnek igei jelentés kifejezésére: fanya hesabu = számol, piga hodi = bekopog, tia moyo = bátorít.

Leginkább főnevet helyettesítenek szószerkezettel, illetve körülirt formával: fundi cherehani = szabó, daktari bingwa = szakorvos, mpaka rangi = festő, maji ya kuoga = fürdővíz, mfanya biashara = kereskedő, chami sa ushirika = társaság, matembezi ya kujifunza = tanulmányút, mtumishi wa kike wa ndege = légikisasszony, utaskísérő (a repülőgép női felszolgálója). A félidőt szünetfogalomként értelmezik, és így fejezik ki: wakati wa mapumziko (azaz: a pihenésnek az ideje).

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor