Tudta-e?
hogy a Kaliforniai Műegyetemen olyan beültethető műanyag szemlencsét találtak fel, amely egy bizonyos rezgésszámú ibolyántúli fény hatására megváltoztatja domborulatát, tehát az illetőnek olvasáshoz sem kell szemüveget felvennie?

64. szám - 2008. november 10.

Igazándiból nem támogatom

Felvetődik a kérdés, vajon miért is használják egyes magyarországi kiválóságok, neves személyiségek az igazándiból határozószót, amikor komolyan nyilatkoznak valamiről, fejtegetnek valamit, véleménycserét folytatnak.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László

3
Ugyanis az igazándiból szó egyébként népnyelvinek vagy bizalmas stílusminősítésűnek számít. Pedig számos köznyelvi forma közül választhatnának, mint például: tulajdonképpen, valójában, voltaképpen, igazában, egyáltalán, végeredményben, lényegében stb. Bizonyára a divatnak hódolnak, amikor mellőzik az említett szavakat a játékos hangzású igazándiból javára. A dolog mögött egy országgyűlési felszólalás áll. Egy képviselőnő egyszer az országgyűlésen kedvesen, színesen használta az igazándiból szót. Azóta felkapták és használják az igazából helyett. Valójában nyegleség, faragatlanság, neveletlenség az igazándiból közéleti használat.                 

A sajtónyelv különféle szövegekben él az igazándiból szóval. Így például szociális vonatkozású tudósításban: „Győrött cégek, vállalkozások, vállalatok és magánszemélyek már eddig mintegy hatvan ebéd finanszírozását vállalták fél esztendőn keresztül. Az akció azonban igazándiból még ezután indul, és várják az új adományozókat.” Politikai kommentárban: „Az államtitkár az előző időszakok legnagyobb hibájának azt tartja, hogy a demonstrációk, parlamenti viták ellenére igazándiból senki sem volt kíváncsi a helyiek véleményére.” Az autós rovat is alkalmazza: „Nehéz lenne sorrendet felállítani, hogy melyik márka nyerte el leginkább a közönség tetszését Moszkvában - igazándiból a közönség nyert. Láthatta az új típusokat és beülhetett a kiállított autókba.” Sporthírben is megjelenik: „Az időfutamokban Güttler érte el a legjobb eredményt, igazándiból százas létére is nagy hajrával verte meg a 200 méter utolsó hosszában az orosz Kornyejevet.”            

Vizsgáljuk meg az igazándiból helyettesítésére tanácsolt szavakat! A tulajdonképpen (és rövidebb változata, a tulajdonképp) egyrészt ’a lényeget tekintve’ jelentést hordozza, másrészt az az értelme, hogy ’eredetileg’. A lényegében azt jelent, hogy ’alapjában véve’, tehát közeli rokona a tulajdonképpen szónak. Nagyjából ehhez hasonló jelentést fejez ki a valójában és a voltaképpen szó is, azzal, hogy ennek az utóbbinak egy mellékjelentése is van: ’ha jól meggondoljuk, igazság szerint’. A voltaképp a teljesebb voltaképpen szóalakhoz képest választékosabbnak tekinthető. Az igazában szó a valójában határozószóhoz áll a legközelebb, jelentése nem egyéb, mint ’a szó valódi értelmében’. Az egyáltalán a tulajdonképpen megfelelője, leginkább megszorítást fejez ki: ’(akár) csak kismértékben (is)’. Kissé régies változata ennek a szónak az egyáltalában, ma inkább ’az előzményeket összegezve’ értelemben használatos. A végeredményben határozószó a ’mindent számba véve’ jelentést hordozza. Ugyanezt választékosabban is ki lehet fejezni, mégpedig a végelemzésben szóval.   

Az igazándiból alapszava az igazándi melléknév, igazira, valódira lehet vele utalni. Ez a melléknév a –di képző segítségével jött létre, ugyanúgy, mint a kedveskedő oktondi, a bizalmas ravaszdi, a részben rosszalló élősdi, a rosszalló ósdi stb. Az oktondi a naiv és az együgyű szónak a szinonimája, a ravaszdi ’ravasz, ravaszkás’ értelemben szerepel, az élősdi egyrészt élősködőre vonatkozik, másrészt – rosszallóan – ingyenélőre, az ósdi jelentése ’régimódi, divatjamúlt’, illetve ’korszerűtlen, maradi’. A –di képző főnevekben is előfordul, ilyen többek között néhány csoportos gyermekjátéknak a megnevezése, mint a katonásdi, a háborúsdi, a királyosdi, a színházasdi és a menyasszonyosdi.

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor