Tudta-e?
A civilizáltnak nevezett világ elmúlt 3500 év történelmét végignézve csak 230 békés évet számolhatunk össze.

78. szám - 2010. április 1.

Versenyfelhívás

VIII. GENIUS konferencia

A középiskolás tehetséges diákok hagyományos GENIUS konferenciája és vajdasági szintű versenye 2010. május 8-án 10 órakor kerül megrendezésre az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban.
MUHI Béla

A diákok olyan eredeti szakmunkákkal, eszközökkel jelentkezhetnek, amelyekkel bemutatják kutatásaik, alkotó jellegű munkáik eredményeit. A versenykiírás a korábbi évekhez hasonló. Bejelentkezés április 26-ig, a szakmunkák beérkezésének határideje május 3. Részletes információk Muhi Béla főszervezőtől kaphatók (tel. 064 266 00 51). Postacím: Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, GENIUS, 21 000 Novi Sad, Ćirpanova 54.

A diák, vagy a kétfős csapat május 3-ig legalább 4-5 oldalas szakdolgozatot (de lehet terjedelmesebb is) küld be két példányban, A-4 formátumban, amely tartalmazza a legfontosabb adatokat (név, telefonszám, e-mail, iskola, a mentor neve stb.), és a feldolgozott téma leírását, a szemléltető ábrákat stb. Mellékelni kell ugyanezt egy CD-n is. A diákok a GENIUS konferencián szóban, lehetőleg számítógépes prezentáció kíséretében (vagy poszter segítségével) mutatják be a kutatott, tanulmányozott témát. Továbbá lehetőség szerint a szakmunkával kapcsolatos tárgyi eszközöket is bemutatják (kísérleti és demonstrációs eszközök, szerkezetek, kérdőívek, fotók stb.) A szervezők számítanak a kreatív, illetve tudományos jellegű érettségi dolgozatokra is.

Tájékoztatás
Egy diák, illetve kétfős csapat jelentkezhet be.
A bejelentkezési lapot elektronikus formában a következő e-mail címre kérjük küldeni:
mbb_ns@neobee.net

BEJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2010. ápr. 26.

A bejelentkezési lap letölthető: itt.

A természettudományos és humán területek mellett műszaki jellegű témák is számításba jöhetnek (gépek, szerkezetek, illetve más eszközök működő, vagy demonstrációs jellegű mása, lehetőleg minél több eredeti ötlettel).
A fotográfia témakörben három kategória van meghirdetve: természetfotózás, dokumentációs jellegű fotók és fotografika (pl. számítógéppel manipulált fotók). Tanulónként és témakörönként legalább 3 fényképet kell beküldeni (levelezőlap méretben, és lehetőség szerint elektronikus formában is) rövid szöveges leírás kíséretében. A képek hátulján fel kell tüntetni a szerzőt, a kép címét stb. is.
A www.fokusz.info honlap Archívum rovatában néhány régebbi versenymunka, felkészülési tanácsok, az előző konferenciák beszámolói találhatók.
Ötleteket, szakmai segítséget a diákok iskolai tanáraiktól, a környezetükben élő szakemberektől, a GENIUS vezetőjétől is kérhetnek, illetve kutatók, szakemberek listája szerepel a következő kiadványokban: Magyar tudomány a Vajdaságban (VMTT, Újvidék, 1999), Kutatási lehetőségek középiskolásoknak - 2005 (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005), illetve ezek későbbi kiadásai.
A diákok témakörök szerinti szekciókban számolnak be kutatásaik, vizsgálódásaik eredményeiről, teljesítményüket rangos szakbizottság értékeli. Mindegyik részvevő és felkészítő tanáruk is megfelelő oklevelet, a legjobbak könyvjutalmat kapnak.
A legjobb helyezést elért diákok ezúttal is lehetőséget kapnak a rangos hazai és nemzetközi versenyeken, diáktáborokban való részvételre.

A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom több vajdasági civil szervezet, iskola, valamint pedagógusok, különböző szakemberek együttműködésével 2003 tavaszán indult. Vezetője Muhi Béla fizikatanár, ismeretterjesztő előadások, diákversenyek, tehetséggondozó diáktáborok, tanári továbbképzések szervezője, oktatási jellegű kiadványok szerzője és szerkesztője, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja. A GENIUS együttműködik a magyarországi Kutató Diákokért Alapítvánnyal (www.kutdiak.hu) és más hasonló hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor