Tudta-e?
Az első hálószövő pókok 250 millió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön.

86. szám - 2011. július 01.

Tanári továbbképzés

XI. Apáczai Nyári Akadémia

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2011. július 4-15. terminusban tizenegyedik alkalommal rendezi meg a tanárok nyári akadémiáját.
MUHI Béla

A pedagógusok a nyári szünidőben is tevékenyek. Nyaralásra, diáktáborokba viszik a tanulókat, továbbképzéseken vesznek részt, előadásokat tartanak, jegyzeteket és tanmeneteket készítenek a következő tanévre… A tanügyi dolgozók esetében nemcsak kötelezettség, hanem hivatásbeli elvárás is, hogy folyamatosan „formában legyenek”, haladjanak a korral, állandóan képezzék magukat, és ezzel ismerjék meg szakterületük újdonságait, a korszerű pedagógiai elveket, alkalmazni tudják az új módszertani megoldásokat. A szemináriumok, a tanári továbbképzések természetes velejárói a pedagógusi pályának. Ma már nálunk is léteznek olyan szervezett tanári továbbképzések, melyek nemcsak az állami oktatási szervek, hanem a civil szervezetek keretében valósulnak meg.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesület Újvidéken tizenegy éve rendszeresen megszervezi az Apáczai Nyári Akadémiát (ANyA). Ez kezdetben a természettudományi szekcióval indult, majd néhány év múlva még két szekció indult be, nevezetesen a történelemtudománnyal és az anyanyelvvel kapcsolatos szekció és az osztályfőnöki továbbképzés. Az ANyA kivételes alkalom arra, hogy pedagógusaink anyanyelvükön hallgathassanak szakelőadásokat, műhelyek és más gyakorlati foglalkozások munkájában vegyenek részt, tárgyi ismereteket és tapasztalatokat gyűjtsenek, gazdagítsák otthoni szakirodalmukat, gyakorlati tanácsokat kapjanak az iskolai munkával és neveléssel kapcsolatban.

Ez a továbbképzés nemzetközi jellegű. Elsősorban az előadók, a foglalkozásvezetők között vannak meghívott külföldi szakemberek, egyetemi tanárok, kutatók, másrészt pedig a hallgatóság soraiban is évről-évre megjelenik néhány nemzettársunk a Kárpát-medence más térségéből. Szekciónként 30-35 pedagógust tud befogadni ez a rendezvény. A támogatásoknak köszönve pedagógusaik igen kedvezményesen vehetnek részt az egyhetes programokban, az ellátás (szállás és étkezés) igen magas szinten van biztosítva a számukra.
Az idei, immár XI. Apáczai Nyári Akadémia teljes programja és a jelentkezési lap letölthető az egyesület honlapjáról: http://www.vmpe.org.rs/

XI. Apáczai Nyári Akadémia – 2011

Történelem és magyarság - 2011. július 4-9. Helyszín: Apáczai Diákotthon, központi épület, Ćirpanov utca 54.

A természet egysége - 2011. július 10-15. Helyszín: Apáczai Diákotthon, telepi épület, Bogdan Šuput utca 16.

Osztályfőnökök továbbképzése - 2011 július 10-15. Helyszín: Apáczai Diákotthon, központi épület, Ćirpanov utca 54.

Jelentkezési határidő 2011. július 1. A kitöltött jelentkezési lap beküldhető villámpostán a következő címre:vmpe@panline.net, vagy faxon a 021 548-259-es telefonszámon.
További információk a VMPE irodában ezen a telefonszámon: 021 548-259 (8-14 óráig), illetve villámpostán: vmpe@panline.net

Programok:

TÖRTÉNELEM ÉS MAGYARSÁG
2011. július 04-09. Apáczai Diákotthon, Újvidék, Ćirpanov utca 54
Főszervező: Dulka Andor

Vasárnap – 2011. július 03.
18.00 Regisztráció. A szálláshelyek elfoglalása.
19.00 Vacsora.

Hétfő – 2011. július 04.

8.00 Reggeli
8.30 Áhítat
9.00 Megnyitó
9.15 Vajda Tamás: A Dél-Alföld késő középkori demográfiája
10.30 Szünet
11.00 Zelena András: A modern magyar irodalomtudomány
József Attila és Radnóti képe
13.00 Ebéd
14.00 – 15.15 Kiss Gábor Ferenc: Magyarország belépése a második világháborúba
18.30 A további programok ismertetése – rövid ismerkedés
19.00 Vacsora
20.00 Könyvbemutató – Konrad Sutarski: Az én Katynom c. könyvének bemutatója. Moderátor: Zakar Péter

Kedd – 2011 július 05.

Lengyel nap
Lengyel-magyar kapcsolatok - Katyn – Szolidaritás
7.00 Reggeli
8.00 Konrad Sutarski: A lengyel-magyar kapcsolatok 1000 éve
9.15 Szünet
9.45 Kovács István: Lengyelek az 1848/49-es szabadságharcban
11.00 Szünet
11.30 Karol Biernacki: Szolidaritás - lengyel út a szabadsághoz

13.00 Ebéd
Szabad program
17.00 Kovács István: Katyn
19.00 Vacsora
20.00 Filmvetítés: A XX. század végének lengyel történelméről

Szerda – 2011 július 06.
8.00 Reggeli
9.00 Balázs Géza: Időszerű mai magyar nyelvi jelenségek
10.15 Szünet
10.30 Bogár László: Az értelmes beszéd. Szövegfonetikai eszközök használata
12.00 Ebéd
14.00 Fakultatív program
A: Kirándulás - Szenttamás, Gion Nándor emlékház megtekintése
B: Szabad program – Ismerkedés Újvidék nevezetességeivel – séta
19.00 Vacsora
20.00 Balázs Géza - Bogár László: Élő Tetten ért szavak – játékos program

Csütörtök – 2011. július 07.
8.00 Reggeli
9.00 Futó Hargita: Gion Nándor munkásságáról
10.15 Szünet
10.45 Molnár Csikós László: A vajdasági magyar helynevek történelmi vonatkozásairól
12.30 Ebéd
14.00 Tőkéczki László: Zsidókérdés Magyarországon.
17.00 Emberjogi Központ - Szenttamás
19.00 Vacsora
20.00 Könyvbemutató: Nagy Endre: Így éltem és ezt láttam… Bemutatja: Bellágh Rózsa

Péntek – 2011. július 08.
8.00 Reggeli
9.00 Vajda Tamás: Nomád vagy félnomád? A honfoglalás kori magyar gazdaság és
társadalom megítélése
10.15 Szünet
10.45 Kovács Csaba: A délvidéki magyarság 20. századi metamorfózisai
12.15 A továbbképzés értékelése és a tanúsítványok kiosztása
12.45 Ebéd
A program zárása


OSZTÁLYFŐNÖKÖK TOVÁBBKÉPZÉSE
2011. július 11-15. Apáczai Diákotthon, Újvidék, Ćirpanov utca 54.
Főszervező: Muhi Horváth Gabriella

Vasárnap - 2011. júl. 10.
18.00 órától: Regisztráció. A szálláshelyek elfoglalása.
19.00 Vacsora.
Utána: Belvárosi körséta

Hétfő - 2011. júl. 11.
9.00 Megnyitó. Vendégünk Korsós Tamás, a Magyar Köztársaság főkonzulja, Szabadka
A programterv ismertetése.
9.15 Az „A” csoport részére:
Dr. Ludányi Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár
Az internetes tanácsadás elméleti háttere
A „B” csoport részére:
Dr. Hadnagy József docens
A szociális készségfejlesztés elméleti alapjai, csoportdinamikai ismeretek
11.00 Szünet
11.15 Az „A” csoport részére:
Dr. Ludányi Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár
Az internetes tanácsadás módszertani kérdései
A „B” csoport részére:
Dr. Hadnagy József docens
A szociális készségfejlesztés - foglalkozások felépítése, módszertani elvei
13.00 Ebéd
15.00 Az „A” csoport részére:
Dr. Ludányi Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár
Válaszok kidolgozása a tanácskérő levelekre, egyéni munkával
A „B” csoport részére:
Dr. Hadnagy József docens
Mikro-vezetés a csoporttagok részéről, és annak elemzése
16.30 Szünet
16.45 Az „A” csoport részére:
Dr. Ludányi Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár
Válaszok kidolgozása a tanácskérő levelekre, egyéni munkával
A „B” csoport részére:
Dr. Hadnagy József docens
Mikro-vezetés a csoporttagok részéről, és annak elemzése
19.00 Vacsora
Utána: Fakultatív kulturális program 21 órától
Zágrábi szólisták hangversenye a Zsinagógában.
Műsoron Arcangelo Corelli, Wolfgang Amadeus Mozart, Ottorino Respighi, Dimitrij Sosztákovics szerzeményei

Kedd - 2011. júl. 12.
9.00 A „B” csoport részére:
Dr. Ludányi Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár
Az internetes tanácsadás elméleti háttere
Az „A” csoport részére:
Dr. Hadnagy József docens
A szociális készségfejlesztés elméleti alapjai, csoportdinamikai ismeretek
10.30 Szünet
10.45 A „B” csoport részére:
Dr. Ludányi Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár
Az internetes tanácsadás módszertani kérdései
Az „A” csoport részére:
Dr. Hadnagy József docens
A szociális készségfejlesztés - foglalkozások felépítése, módszertani elvei
13.00 Ebéd
14.15 A „B” csoport részére:
Dr. Ludányi Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár
Válaszok kidolgozása a tanácskérő levelekre, egyéni munkával
Az „A” csoport részére:
Dr. Hadnagy József docens
Mikro-vezetés a csoporttagok részéről, és annak elemzése
17.00 Dr. Sági Zoltán, pszichiáter, szakíró, Szabadka:
Megtévesztés, félrevezetés - a hazugság pszichológiája
18.00 Dr. Sági Zoltán, pszichiáter, szakíró, Szabadka:
Meggyőzés és befolyásolás - a szuggesztibilitás világa
19.00 Vacsora
Utána: Esti séta a Péterváradi várban

Szerda - 2011. júl. 13.
9.00 Bessenyei Brigitta képzési referens és Száva Eszter vezető tréner
(FranklinCovey Magyarország)
„A bennem rejlő vezető” – kétnapos program (foglalkozás két csoportban)
Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével 1. rész
10.30 Szünet
11.00 Bessenyei Brigitta és Száva Eszter
Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével 2. rész
13.00 Ebéd
15.00 Bessenyei Brigitta és Száva Eszter
Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével 3. rész
19.00 Vacsora
Utána: fakultatív kulturális program 21 órakor az újvidéki városházán.
Giovanni Cultrera olasz zongoraművész hangvesenye.
A programon Liszt Ferenc, Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij, Frédéric Chopin szerzeményei

Csütörtök - 2011. júl. 14.
9.00 Bessenyei Brigitta és Száva Eszter
Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével 4. rész
10.30 Szünet
11.00 Bessenyei Brigitta és Száva Eszter
Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével 5. rész
13.00 Ebéd
14.00 Közösségépítő, kulturális program:
Társas kirándulás Belgrádba autóbusszal
20.00 Vacsora

Péntek - 2011. júl. 15.
9.00 Beretka Ferenc iskolaigazgató kétrészes szakmai programja:
Az osztályfőnöki szerep – elvárások és kihívások a hazai oktatási rendszer tükrében
10.30 Szünet
11.00 Sikerek és buktatók az osztályfőnöki gyakorlatban
13.00 Ebéd
Utána: A tanári továbbképzés értékelése. A látogatási tanúsítványok kiosztása.
A program zárása.


A TERMÉSZET EGYSÉGE

Fizika, kémia, biológia szakos tanárok, osztálytanítók akkreditált továbbképzése
2011. július 10-15. Apáczai Diákotthon, 2. épület, Újvidék, Bogdan Šuput utca 16.
Főszervező: Muhi Béla

Vasárnap – 2011. júl. 10.
18.00 órától: Regisztráció. A szálláshelyek elfoglalása.
19.00 Vacsora.
20.00 Belvárosi körséta

Hétfő – 2011. júl. 11.
9.00 Megnyitó. A programterv ismertetése.
9.15 Dr. Nagy László, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar
A mechatronika újabb eredményei – Robotok a terápiában
11.00 Szünet
11.15 Dr. Ács Ferenc, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék, Budapest
A Föld és a földrendszer-modellek
13.00 Ebéd
17.00 Dr. Berényi János, egyetemi tanár, az újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet
tudományos tanácsosa, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnöke
Genetikailag módosított élőlények (GMO): pro et contra
19.00 Vacsora
Utána: Fakultatív kulturális program 21 órától
Zágrábi szólisták hangversenye a Zsinagógában.
Műsoron Arcangelo Corelli, Wolfgang Amadeus Mozart, Ottorino Respighi, Dimitrij Sosztákovics szerzeményei

Kedd – 2011. júl. 12.
9.00 Dr. Csanádi János, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományi és Matematikai Kar, Kémiai Intézet
A szerves kémia Wöhlertől napjainkig
10.30 Szünet
11.00 Dr. Pósa Mihály, egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Gyógyszerészeti Tanszék
Onsager-féle termodinamikai törvények
13.00 Ebéd
14.00 Dr. Guzsvány Valéria, egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Természettudományi és Matematikai Kar, Kémiai Intézet
Érdemes-e lecserélni a higany alapú munkaelektródokat?
17.00 Muhi Béla, a GENIUS mozgalom elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
tagja,
Tehetséggondozás a Vajdaságban
GENIUS – Az idei diákversenyek, szaktáborok bemutatása
Díjnyertes diákmunkák
19.00 Vacsora
Utána: Társas est – közösségépítő programok

Szerda – 2011. júl. 13.
9.00 Dr. Molnár Miklós, nyugalmazott egyetemi docens, Szeged:
"…egy jóképű, szívélyes szőke lord, avagy a Krokodilus"
(Az atommag száz éve)
10.30 Szünet
11.00 Dr. Molnár Miklós, nyugalmazott egyetemi docens, Szeged:
"160 éve történt (Előtte is forgott és azóta is forog)"
(Foucault ingakísérlete a Föld forgásának bizonyítására)
13.00 Ebéd
14.00 Kopasz Katalin, Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorlógimnáziuma, Szeged
Hangkártyás kísérletek az oktatásban
15.30 Szünet
16.00 Szalai Tamás csillagász, PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Optikai és
Kvantumelektronikai Tanszék, Szeged:
Bolygók más csillagok körül
19.00 Vacsora
21.00 Kovács Flórián, egyetemi hallgató, Corvinus Egyetem:
Távcsöves megfigyelések az égbolton

Csütörtök – 2011. júl. 14.
9.00 Látogatás a Tartományi Természetvédelmi Intézetben
Az állandó kiállítás megtekintése
Szabados Klára tanácsos és Galambos László szakmunkatárs előadásai
Természetvédelmi helyzetkép a Vajdaságban
13.00 Ebéd
14.00 Közösségépítő, kulturális program:
Társas kirándulás Belgrádba autóbusszal
18.30 Mécs Csaba, a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének (KOKOSZ) elnöke, Gánt
Erdei iskola program
20.00 Vacsora
Utána: Tudományos jellegű filmek vetítése

Péntek – 2011. júl. 15.
9.00 Buzás Mihály, szakíró, Újvidék:
Amit a halakról tanítani lehet az iskolában -
A ponty és magyar vonatkozásai.
10.30 Szünet
11.00 Muhi Béla:
Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács új kiadványainak a bemutatása
12.30 A tanári továbbképzés értékelése.
A látogatók 24 akkreditált óra lehallgatásáról kaphatnak elismervényt.
13.00 Ebéd
Utána: A program zárása.
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor