Tudta-e?
...hogy kié volt az elsõ könyvtár? Asszúrbanipál asszír királyé volt az elsõ nagy gyűjtemény, mely körülbelül 2600 évvel ezelõtt létesült. A könyvtárban gyűjtötték össze az asszír királyok hadjáratairól szóló történeteket, valamint leveleiket és rendeleteiket. A "könyvek" valójában ékírással telerótt agyagtáblák voltak, melyeket gondosan leltároztak és belenyomták a király pecsétjét is.

35. szám - 2008. április 21.

Versenyfelhívás

VI. GENIUS konferencia

A tehetséges diákok részére a vajdasági szintű VI. GENIUS konferencia és verseny 2008. május 10-én 10 órakor kerül megrendezésre az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban
MUHI Béla | a szerző cikkei

A diákok olyan szakmunkákkal, eszközökkel jelentkezhetnek, amelyekkel bemutatják kutatásaik, alkotó jellegű munkáik eredményeit. A kitöltött regisztrációs lapot 2008. május 1-ig kell elektronikus formában beküldeni. A szakmunkák beérkezésének végső határideje 2008. május 5. Főszervező Muhi Béla. E-mail: mbb_ns@neobee.net
Tel. 064-266-00-51 és 021-527-424.
Postacím: Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, GENIUS, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54.

A diákok két kategóriában szerepelnek: I. az általános iskolás korosztály és II. a középiskolás korosztály. Bejelentkezéskor legalább 4-5 oldalas szakdolgozatot kell beküldeni két példányban A-4 formátumban, amely tartalmazza a legfontosabb adatokat (lásd a regisztrációs lapot) és a feldolgozott téma részletes leírását, a szemléltető ábrákat stb. Mellékelni kell ugyanezt egy CD-n is. A diákok a versenyen szóban, lehetőleg számítógépes prezentáció kíséretében (vagy poszter segítségével) mutatják be a munkájukat. Továbbá lehetőség szerint a szakmunkájukkal kapcsolatos tárgyi eszközöket is bemutatják (kísérleti és demonstrációs eszközök, szerkezetek, kérdőívek stb.)
A természettudományos és humán jellegű szakmunkák mellett fényképek, modellek és makettek is számításba jöhetnek. A fotográfia témakörben három kategória van meghirdetve: természetfotózás, dokumentációs jellegű fotók és fotografika (pl. számítógéppel manipulált fotók). Tanulónként legalább 3 fényképet kell beküldeni (levelezőlap méretben, és lehetőség szerint elektronikus formában is) rövid szöveges leírás kíséretében.
A modell valójában gépek, szerkezetek, illetve más eszközök működő, vagy demonstrációs jellegű mása, lehetőleg minél több eredeti ötlettel. A makett legyen funkcionális jellegű, tehát a gyakorlati alkalmazás lehetőségét is meg kell mutatni (például emlékmű ötlete, rekonstrukciós megoldás, építészeti tervezés és megoldás ötlete stb.) Itt a felhasználható anyagok és a kivitelezés szempontjából nincs korlátozás. Modell és makett esetében tervrajzot, szabadkézi rajzot, esetleg képet kell a verseny előtt beküldeni.
Ötleteket, szakmai segítséget a diákok iskolai tanáraiktól, a környezetünkben élő szakemberektől, a GENIUS vezetőjétől is kérhetnek, illetve kutatók, szakemberek listája szerepel a következő kiadványokban: Magyar tudomány a Vajdaságban (VMTT, Újvidék, 1999), Kutatási lehetőségek középiskolásoknak - 2005 (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005), illetve ennek a könyvnek a 2007. évi kiadása.
A diákok és mentoraik, felkészítő tanáraik oklevélben és könyvjutalomban részesülnek. A legjobb helyezést elért diákok ezúttal is lehetőséget kapnak a rangos hazai és nemzetközi versenyeken, diáktáborokon való részvételre.

A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom több vajdasági civil szervezet, iskola, valamint pedagógusok, szakemberek (mérnökök, orvosok, jogászok stb.) együttműködésével 2003 tavaszán indult. Vezetője Muhi Béla fizikatanár, ismeretterjesztő előadások, diákversenyek, tehetséggondozó diáktáborok, tanári továbbképzések szervezője, oktatási jellegű kiadványok szerzője és szerkesztője, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja, ahol a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületét és a GENIUS mozgalmat képviseli.
A GENIUS együttműködik a magyarországi Kutató Diákokért Alapítvánnyal (www.kutdiak.hu) és más hasonló hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.
A kitöltött regisztrációs lapot elektronikus formában 2008. május 1-ig kell beküldeni a következő címre: mbb_ns@neobee.net

Ha egy szakmunkának két szerzője van, akkor mindketten kitöltenek egy-egy regisztrációs lapot.

Regiszrációs lap

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor