Tudta-e?
A világ oxigénkészletének 60%-át a világóceánban élő növényi planktonok szolgáltatják.

89. szám - 2011. október 01.

Oktatás

Vajdaságiak az ELTE konferenciáján

Vajdaságiak is bemutatkoztak Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen megtartott nemzetközi szemináriumon, melyet a magyarul tanító tanárok számára szerveztek A természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan címmel.
MUHI Béla | a szerző cikkei

Motiváció, tehetséggondozás, tanárképzés – ez volt a mottója annak a szemináriumnak, melyet másodízben rendeztek meg Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az utóbbi években a természettudományok tanítása, ezen belül elsősorban a kémia és a fizika oktatása az egész világon problémákkal küzd. A diákok érdeklődése elfordul e nehéz tantárgyaktól, a kémia és fizika tanárképzés megszűnőben van, viszont egyre nő a mindennapi életünk szempontjából is fontos tudásanyag. A konferenciának elsősorban az volt a célja, hogy felvázolja a korszerű természettudományos oktatás megvalósításának lehetőségeit úgy a diákok, mint a tanárok vonatkozásában.

Az ELTE Természettudományi Oktatásmódszertani Centrum (TOMC) és az InfoPark Alapítvány szervezésében lebonyolított konferencián mintegy háromszáz résztvevő volt. A vajdaságiak közül a következők bemutatkozást kísérhettük végig:

Szórád Endre zentai kémiatanár a kémia szekcióban tartott előadást, melynek ez volt a címe: Kémia tehetségek gondozása a Kárpát-medencei kémiatáborban. Az előadó elmondta, hogy szervezésében 2011. március 18. és 20. között tartották meg a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban a kémia nemzetközi éve és Marie Curie Nobel-díjának centenáriuma alkalmából megszervezett III. Kárpát-medencei kémiatábort. Erre a vajdasági résztvevők mellett magyarországi és erdélyi vendégek is érkeztek. Ismeretes, hogy az idei évet a Kémia Nemzetközi Évévé nyilvánították, és az előadó szerint ezzel a kémia tudománya végre megkapta azt az elismerést, amelyet megérdemel. Bízik abban, hogy ezt a figyelmet a nemzetközi év befejeződése után is sikerül majd fenntartani, akár ezzel a táborral, akár egyéb hasonló rendezvényekkel.

Szórád Endre kísérletezik
Szórád Endre röviden bemutatta a tábor jellegét, tartalmát, eddigi tapasztalatait és a további terveket. Megtudtuk, hogy a tábor résztvevői általában középiskolások, de az idén először fiatalabbak is voltak. Azok az általános iskolai tanulók kaptak meghívást, akik a Curie-versenyeken a legjobban teljesítettek. Mivel Curie-versenyt Magyarországon, Erdélyben és Vajdaságban is szerveznek, így a részvevők ezekből a régiókból érkeztek. Az előadó szerint „A gyerekek rangos előadóktól hallhattak újdonságokat a kémia világából, valamint látványos kémiai kísérletekre is sor került. Mivel a kémia a nehezebb tantárgyak közé tartozik, oktatása sajnos válságban van, ezért is fontosak az ilyen jellegű táborok, ahol megszerettethetjük a diákokkal ezt a tudományterületet. Magyarországon már megkongatták a vészharangokat, hiszen lassan szakemberhiány lesz. Mivel ez Vajdaságra is érvényes, mindent megteszünk ennek az érdekes és szép tantárgynak a népszerűsítéséért”.

Muhi Béla újvidéki gimnáziumi fizikatanár a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületét képviselte a konferencián. Előadását a környezettudományi szekcióban tartotta meg. Elmondta, hogy a Vajdaságban, Újvidéken 11 éve kerül megrendezésre az egyhetes Apáczai Nyári Akadémia július első felében, aminek keretében a fizika, kémia és biológia szakos tanárok nemzetközi jellegű akkreditált továbbképzése folyik. Főszervezőként bemutatta a tanári ankét jellegét, tartalmát, eddigi tapasztalatait és hozadékát, mely mintaként szolgálhat más hazai és külföldi hasonló rendezvények megszervezéséhez. Az előadó a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének alelnöke, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja, a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács elnöke. Kihangsúlyozta, hogy az Apáczai Nyári Akadémia hagyományszerűen nemzetközi jellegű tanári továbbképzés, mert a hazai szakemberek mellett rendszeresen szerepelnek itt külföldi előadók is. A hallgatóság, vagyis az idelátogató pedagógusok körében is gyakran vannak külföldi vendégek. A szervezők a tanári szakokon végzős egyetemi hallgatókat is szívesen látják. A tanári továbbképzés részvevői igény szerint díjmentesen kapnak szállást az Apáczai Diákotthonban, és az étkezés is térítés nélkül van biztosítva a számukra.


Muhi Béla szervező és Dr. Nagy László egyetemi tanár

A természet egysége elnevezésű tanári továbbképzés az iskolai természettudományi tantárgyakkal foglalkozik. Itt elsősorban a fizika, kémia és biológia szakos tanárok, valamint az osztálytanítók vannak jelen, mintegy negyvenen. Szerbiában ez egy hivatalosan akkreditált tanári ankét, a jelenlévő pedagógusok 24 lehallgatott óráról kaptak tanúsítványt. Erre a szakmai találkozóra az újvidéki Apáczai Diákotthonban került sor. A résztvevő pedagógusok a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében kiadott szakkönyvekből és tankönyvpótló kiadványokból vihettek, legutóbb 34 különböző kiadványból lehetett válogatni.

Dr. Czékus Géza és Major Lenke a Poszter szekcióban mutatkozott be egy szép munkával: Taneszközök és módszerek a természetismeret tanításában. A poszter a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar negyedéves hallgatóinak a természetismeret-tanítás módszertan vizsgaóráin alkalmazott eszközeit és módszereit mutatta be. A hallgatók a taneszközök széles skáláját alkalmazzák munkájuk során, legyen az nyomtatott, háromdimenziós vagy oktatástechnikai eszköz. Ugyanakkor módszereik is változatosak, a verbális és textuális módszerek mellett a szemléltetés, bemutatás, feladatlapok megoldása, kísérletek segítségével igyekeznek változatossá, emlékezetessé tenni a tanórákat. Hozzáállásuk, igyekezetük ellensúlyozza az iskolák szerény felszereltségét, szűkös lehetőségeit. Remélhetőleg kezdő lelkesedésüket megőrzik a további pedagógusi munkájuk során is. A természettudományos műveltség megalapozásának egyik kiemelt helyszíne lehet ugyanis az alsó tagozaton oktatott természet és társadalom tantárgy. A természetismeret-tanítás módszereinek segítségével felkelthető a gyerekekben a természeti jelenségek megfigyelése iránti vágy, bemutatható az élővilág sokszínűsége, az élőlények egyedisége, és rávezethetők az ember felelősségére az élővilág megőrzésében. A hatékony, élményszerű, gyermekközpontú, korszerű eszközökre alapozó, tevékeny módszerek ebben kulcsfontosságú szerepet játszanak.


Dr. Czékus Géza
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor