Tudta-e?
Az első hálószövő pókok 250 millió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön.

Vajdasági Kutatóállomás

Empirikus kutatás folyik a vajdasági magyarok kétnyelvűségének pszicholingvisztikai vonatkozásáról, oktatásszociológiából. A régiófejlesztési projektumban a vajdasági lakosság humánerőforrásának magatartását és jellemvonásait kutatja...

1
Az intézmény megnevezése

Megnevezés magyarul: Vajdasági Kutatóállomás
Az ország nyelvén: Akademski istrazivački centar
Megnevezés angolul:

Az intézmény címe

Ország: Szerbia
Irányítószám: 24000
Város: Szabadka (Subotica)
Utca, házszám: Branislav Nusić 1/2
Tel: +381 24 686310, +381 63 8826589
Fax: +381 24 546211
E-mail: irengm@tippnet.co.yu
Honlap: www.mtt.org.yu

Az intézmény vezetője

Neve: Gábrity Molnár Irén
Beosztása: Tudományos vezető
Tel: +381 24 546211
Fax: +381 24 546211
E-mail: irengm@tippnet.co.yu

Tevékenységek

A Vajdasági Kutatóállomás azzal a céllal alakult, hogy tudományos - szociológiai-antropológiai, pszichológiai, demográfiai, néprajzi, szocio- és pszicholingvisztikai és más társadalmi és régiófejlesztés jellegű - kutatásokat folytasson Vajdaságban, szakirodalmat és empirikus adatokat gyűjtsön, szakmunkákat és tudományos publikációkat jelentessen meg, tanácskozásokat és előadásokat szervezzen. Alapítója a MTA, maga köré gyűjtve a vajdasági magyar értelmiség, tudósok, kutatók egy részét. A Kutatóállomás koordinátora 2001 óta Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár. A munkatársai: egyetemi, főiskolai tanárok, tudományos kutatók, értelmiségiek, újságírók, közéleti személyek, a Regionális Tudományi Társaság, Kanizsai Szociográfiai Műhely és a Vajdasági Ifjúsági Fórum munkatársai. Kutatja a vajdasági népességi adatokat, elitemigrációt, a szórványosodást, a fiatalok magatartását és a vajdasági munkaerőpiacot, valamint az értelmiségi magatartást, továbbtanulási hajlamot. A vajdasági magyar oktatáshálózat és a felsőoktatás fejlesztési lehetőségei többéves kutatás eredménye. Közvéleménykutatásokat 2002 és 2004 között több ezer vajdasági felnőtt lakos körében végzett a magyarlakta községekben. Közreműködik a kanizsai Szociográfiai Műhely szociolingvisztikai projektumával vidékünk nyelvhasználati sajátosságainak és a nyelvi gyakorlat feltárásában, a vajdasági nyelvi korpusz kiépítésében. Empirikus kutatás folyik a vajdasági magyarok kétnyelvűségének pszicholingvisztikai vonatkozásáról, oktatásszociológiából. A régiófejlesztési projektumban a vajdasági lakosság humánerőforrásának magatartását és jellemvonásait kutatja.
Kutatási területek

* Demográfia
* Szociológia
* Antropológia
* Nyelvtudomány
* Szociolingvisztika
* Pszichológia
* Humán erőforrás gazdaságtana
* Kisebbségkutatás
* Néprajz
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor