Tudta-e?
...hogy az AB a legújabb vércsoport? Éppen ezért nagyon ritka, a népesség kevesebb, mint 5%-nál fordul elő. A kaukázusi A és a mongol B típus ,,összeolvadásának'' eredménye.

6. - 7. szám - 2007 július 9.

Nyelvtudomány

A testreszabás és a hozzá hasonló összetételek

A számítógépes szóhasználat többek között a rendhagyó alakúnak számító testreszabás főnévvel is él. A számítógép által biztosított eszköztáraknak, parancsoknak, beállításoknak az egyéni igényekhez való igazítására utal vele.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László | a szerző cikkei

1

A számítógépes szóhasználat többek között a rendhagyó alakúnak számító testreszabás főnévvel is él. A számítógép által biztosított eszköztáraknak, parancsoknak, beállításoknak az egyéni igényekhez való igazítására utal vele. A használó lehetőséget kap arra, hogy elképzeléseinek, szükségleteinek megfelelően alakítson gépén, mintegy magához idomítsa. Eredetileg a ruhaszabó az, aki mértéket vesz az emberről, és ennek alapján úgy készíti el a ruhát, hogy jól álljon az illetőn, vagyis csakugyan testre szabja. Átvitt értelemben egyéb dolgokat is testre lehet szabni, nemcsak a ruhát, nevezetesen a számítógép nyújtotta kínálatot is.

Sok olyan határozós szószerkezet van, amelynek igei tagját -ás, -és képzővel főnevesítve sem írjuk egybe a határozóval. Például: kézre kerítés, szóra késztetés, talpra állítás, hasra esés, mellre szívás, színre kerülés, utcára kerülés, földre jutás, sarokba szorítás, iskolába járás stb. Ezzel szemben némelyek a gyakoribb használat következtében mintegy összeforrtak, tehát egybeírjuk őket, noha nem jelentenek mást, mint a különírt változat: sorbaállás, fáramászás, vízbeesés, vízrebocsátás stb. A sorbaállás cselekvő személye csakugyan sorba áll, a fáramászásé fára mászik, a vízbeesésé vízbe esik. A vízrebocsátásnak inkább tárgya van, leginkább hajó vagy más vízi jármű az, amelyet vízre bocsátanak.

Vannak aztán olyan esetek is, amikor a határozóragos szóból és az –ás, -és képzős főnévből álló kapcsolat sajátos jelentésű összetételnek minősül. Voltaképpen a testreszabás is közéjük sorakozik fel. Ilyen még a nagyrabecsülés, a nagyravágyás, a nagyralátás, a partraszállás, a szemrehányás, a félreszólás, a balratolódás, a tönkremenés, a síkraszállás, továbbá a bérbeadás, a bűnbeesés, a kétségbeesés, az ágybavizelés, a csőbehúzás, a seggberúgás stb. A nagyrabecsülés a választékos stílusban tiszteletre, megbecsülésre vonatkozik, a nagyravágyás hatalom, dicsőség, rang utáni mohó vágy rosszalló megnevezése, a nagyralátás nagy célokra való törést jelent, régen a nagyravágyás megfelelője volt, a partraszállás azt a cselekvést jelöli, hogy valaki vagy valami hajóról vagy más vízi járműről partra száll, a katonai nyelvben pedig a vízen szállított haderőnek ellenséges vagy megszállt szárazföldre való jutását, juttatására vonatkozik, a szemrehányás  hibáztatást, rosszallást szemtől szembe kifejező megnyilatkozásra utal, a félreszólás főnevet a színházi szóhasználatban szereplőnek a többiektől elfordulva mondott, mintegy a titkos gondolatait kifejező szavaira vonatkoztatják), a balratolódás szó a politikai szóhasználat eszköze: egyénnek vagy csoportnak a baloldali politika irányába való elmozdulására, haladására utal, a tönkremenés személynek vagy vállalkozásnak teljes anyagi vagy erkölcsi romlásba való jutását jelenti, a síkraszállás a választékos sajtónyelvben fordul elő: valakiért vagy valamiért folytatandó eszmei harcra utal, a bérbeadás valaminek díj vagy természetbeni juttatás ellenében használatra való átengedése, a bűnbeesés főleg a vallási szóhasználatban él: a keresztény tanítás szerint az első emberpárnak bűnössé válására vonatkozik, a kétségbeesés azt a tényt fejezi ki, hogy valaki súlyos helyzetben reményét veszti, az ágybavizelés heveny vagy idült vizelet-visszatartási képtelenség miatti rendellenesség, a csőbehúzás annak a folyamatnak az utcanyelvi megnevezése, amelynek során valakit becsapnak, részednek, a seggberúgás pedig a durva szóhasználatban jelentkezik: valamely személyt más személy részéről ért testi sértést jelölnek vele.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor