Tudta-e?
Théophile Laennec francia háziorvos 1816-ban összetekert újságot használt, hogy meghallgassa egyik betege szívét. Ezzel elkészítette a világ első sztetoszkópját.

238-239. szám - 2024. július-augusztus

Manipuláció felismerése és hárítása

Nem akarsz társad, barátod vagy kollégád bábja lenni? A hétköznapokban találkozhatunk manipulatív emberekkel - csak nem ismerjük föl.
Németből fordította és kommentálta Rózsa Sándor, Zentáról elszármazott vegyészdoktor

2

Definíció

A latin „manus” (kéz) és a „plere” (tölteni) összevonásából ered. Szószerint „kezelést”, rejtett befolyásolást jelent. A manipulátor olyan ügyes, hogy szándéka a célszemély számára észrevehetetlen. Önző módon saját magának akar előnyöket szerezni. Nem mindig
személyiségzavarral állunk szemben, extrém esetekben azonban antiszociális viselkedésről van szó, pl. narcizmusról, pszichopátiáról. A „befolyásolás” gyakran a manipuláció szinonímája,
ám hiányzik a célzott kihasználás. A politikában ezt propagandának hívják, amivel ideológiát próbálnak terjeszteni. A legutóbbi nagy történelmi példa a náci propaganda.

Az érzelmi befolyásolás

Erősen szemben áll demokratikus alapelveinkkel. Mint emberek, szabadon és autonóm akarunk eljárni. Döntéseink mozgatórugója értelmünk és szenvedélyünk kell, hogy legyen – nem pedig ilyen befolyás eredménye.

Figyelj a kétes információkra!

Kapd föl a fejed, ha a beszélgetés interjúfélébe megy át, ha a kommunikáció igen egyoldalú, ha célzottan rólad akarnak több információt kicsikarni! Ezeket a te manipulációdra akarják
fölhasználni. A faggató meg akarja ismerni gyönge pontjaidat. Ő magáról keveset árul el, különösen nem gyönge pontjairól. Inkább erejét fitogtatja. A manipulátor kihasznál és nem érdekli, ha közben károsodsz. Ne engedd, hogy a beszélgetés egyoldalú legyen! Mutasd meg,
hogy neked is épp annyi jogod van másokról annyit megtudni, mint ők te rólad. A sikeres kommunikáció nem interjú – kölcsönösséget föltételez. Ügyelj arra, hogy csak annyit árulj el magadról, amennyit szeretnél. (Különösen az adóhivatalban! RS). Ne engedd, hogy sarokba szorítsanak és kifaggassanak. Ehelyett kérdezz vissza magad. Ez a faggatót lehűti és a helyzet semlegesítődik.

Kétes igazságok

Akik téged manipulálni akarnak, gyakran álságos sztorikat adnak elő, információik nem felelnek meg a valóságnak. Ezt sokan nem is veszik észre. A manipulátorok ügyesen hazudnak és egyáltalán nincs rossz lelkiismeretük. (Ismerek egy ilyet, igen magas poszton! RS). Ha le akarod leplezni, próbáld kitalálni, a történetek és tények mi célból hangzanak el? A hazugot gyorsan fölismered, mert jelentéktelen dolgokat hosszasan taglal és mentegetőzik, (különösen, ha nem tűnik elég charmant-nak és szeretetreméltónak), nehogy rossz fény vetüljön rá. Ilyen munkahelyi kritika esetén fordulhat elő, ha valaki szemére veti, hogy önző módon járt el.

Hogyan leplezzük le?

Ha gyanút fogunk, tegyünk föl kérdéseket. Ha ideges lesz, a sztorija meginog, ő maga pedig visszakozik.

Figyelj a túl hízelgő charme-ra!

A geil kedveskedés mindig a manipulátor árulkodó jele. Őszinte a kedvesség vagy csak ravaszság? Bókol neked, mert utána valamit kér? (Meg akar b...RS). Csak akkor kedveskedik, ha neki abból előnye származik? A gesztus csak az ő javát szolgálja? Milyen helyzetekben kerül a charme bevetésre? (Fekvő helyzetekben. RS). Más szituációkban a személy minden más, csak nem kedves?

Hárítás túlzott charme-nál

Ne engedd magad elvakítani! (Ez nőknél: borsó a falra! RS). Mik a motivációk? Figyeld a magatartást! Egy charme-offenzíva ne kötődjön föltételekhez! Ne érezd magad elkötelezve és egy szívrengető bók után is képes legyél nemet mondani! Ne engedd jóságodat kihasználni és ne engedj a felületes széptevésnek!

Ügyelj a szerepjátszásra!

Aki téged manipulálni akar, gyakran egy másik szerepébe bújik. Ő egy segítőkész, jó szándékú, önfeláldozó teremtés, aki mindig mindent jól csinál. Ez az áldozatban rokonszenvet és együtt érzést kelt. A manipulálók fölismerik gyöngeségeid és ellened fordítják, pl. érzelmi zsarolás formájában. Megtalálják, mi az, ami neked fáj és úgy kritizálnak, hogy neked kisebbségi érzésed legyen. Ezután érzelmi elkötelezettséget érzel, tetszeni szeretnél, tegyenek csak próbára! További jele a vélt bizalmi viszonynak, hogy titkot mond el, amire hasonlót vár el. Ez is a manipuláció egy jele. Pedig a titkot csak azért árulta el, hogy belőled még többet kihúzzon. Ezt később ellened fordíthatja. Ha nem leszel hűséges szerepedhez, büntetésül félre tesznek. Mondj nemet, ha úgy érzed, egy együtt érző szerepbe próbálnak bekényszeríteni és csak egy szívességet kérnek tőled. Egy személynek kellene önzetlenül valami kicsinységet adni, ám ne engedd, hogy játsszanak a lelkiismereteddel és titkokat csikarjanak ki belőled! Először csak figyelj, ragaszkodj a véleményedhez, ne bízz senkiben gyorsan. Hogy könnyen manipulálható vagy-e, kérdezd meg magadtól:

Ezt a döntést egyedül hoztam?

Valaki nyomást gyakorolt rám?

Valaki véleménye hatott rám erősen?

Félek, hogy döntésemmel valakit kiábrándítok?

Ha másképp viselkedek, annak következményei lesznek?

Ha ezek a kérdések érintenek, az azt jelzi, hogy döntéseidet befolyásolják és saját igényeid és érzéseid nem helyezed előtérbe. Ezek a manipulátor számára közömbösek, neki csak a saját célja számít.

Külső befolyás hárítása

Ne engedd, hogy dolgaidról a fejed fölött döntsenek! Bízz ítélőképességedben, ha döntésed helyesnek találod és szerezz érvényt neki. Légy szabad állásfoglalásodban és ne engedd, hogy korlátozzanak. Ha valaki nagyon is ragaszkodik igazához, még nem biztos, hogy te tévedsz. Nézd meg ismét, hogy döntésed milyen alapon hoztad és reflektálj. Ha bizonyos vagy, ne engedd magad eltántorítani.

Szeretnéd, hogy tisztelettel bánjanak veled? Semmi nyomást, semmi kényszert ne tűrj el. A manipulátorok gyakran megfenyegetnek, hogy érzelmileg megzsarolhassanak. A szeretet-megvonással való fenyegetés olyan eszköz, amivel térdre akarnak kényszeríteni. Azt sugallják,
saját magatartásod az oka, hogy nem kapsz elég tiszteletet és törődést. Ha nem felelsz meg nekik, következményekkel és büntetéssel fenyegetnek. „Ha-akkor”-ral kezdik a mondatot. Csalódás kifejezése követi és haragosdi játék. Nincs tekintettel sem érzelmi állapotodra, sem személyes óhajaidra – a fókuszban csak a manipulátor céljai.

Megalázó bánásmód kivédése

Soha ne kerülj (egyoldalú) érzelmi függésbe! Törekedjünk egyenjogú viszonyra embertársainkkal. Ne engedjünk semmilyen nyomásnak vagy fenyegetésnek. Maradj hű önmagadhoz, utasítsd vissza a tiszteletlenséget!

Összehasonlítás másokkal?

„Bezzeg, N.N. másképp járt volna el!” A manipulátorok kedvenc eszköze. A szembeállítás arra szolgál, hogy téged megkérdőjelezzen és befeketítsen. „Érezd magad rosszul és gazsulálj.” Sem nem fair, sem nem tárgyilagos a másokkal való összehasonlítás. Sértő és megalázó. Ragaszkodj ahhoz, hogy individuális ember vagy és individuális elbánást érdemelsz.

Bűntudat általi manipuláció

Ilyenkor a manipulátor azt az érzést plántálja beléd, hogy érzelmileg elkötelezett vagy és bűntudatod kell, hogy legyen. Ügyelj saját érzésvilágodra!

*Ismételten bocsánatot kell kérned valamiért?

*Csak akkor lesz rossz lelkiismereted, ha bebeszélik?

*Ő sosem ismeri be hibáit?

*Mindig téged tart bűnösnek?

*Egy pici hibát mindjárt dramatizál?

Ha ezeket igennel válaszoltad meg, az egy jel arra, hogy manipulálnak. A rossz lelkiismeret és a bűntudat oda vezet, hogy egy személyhez érzelmileg kötődöttnek érezzük magunkat és a történteket föltétlen jóvá akarjuk tenni. Keresi hibáid és gyönge pontjaid, hogy gazsulálj.
Ő maga saját hibáit és téves magatartását nehezen ismeri be. Mások okolásával egy hatalomlejtő keletkezik: a manipulátor áldozatszerepet kap, hatalmában áll megbocsátani. A manipuláltat pedig gyötri a rossz lelkiismeret és mindent megtesz, hogy a vélt hibát helyrehozza.

A bűntudat kivédése

Légy érzékeny saját érzésvilágodra! Ragaszkodj jogodhoz, hogy csalódott is lehetsz és ezt nyilvánítsd is ki. Ne engedd, hogy tettes szerepébe kényszerítsenek, aki mindennek az oka. Magadhoz ragadhatd a szót, megfordíthatod a szerepeket.

Rólam bizonyos képet festeni rendben?

Téged mindig áldozatként beállítani rendbení,

Megkérdezed, mit érzek ez alatt?

Mit érsz el azzal, hogy mindig engem állítasz be bűnösnek?

Kiderül, hogy egy személy téged csak addig manipulálhat, amíg ezt megteheti. Légy érzékeny az emberekre a környezetedben és találd ki, mi mozgatja őket. Önzetlenül cselekednek? Ha valaki manipulálni akar, a támadás a legjobb védekezés. Állj ki magadért és mondd ki félreérthetetlenül a véleményed. Senkinek sincs joga téged kihasználni.

KOMMENT

Nyilván ezek egy nő (jaj)szavai. Sajnálatos, de jogos, hogy ki kellett mondania.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor