Tudta-e?
A világ oxigénkészletének 60%-át a világóceánban élő növényi planktonok szolgáltatják.

105. szám - 2013. június 01.

Elhunyt Dr. Körmendi Ferenc

Tragikus hirtelenséggel zentai otthonában 2013. május 18-án életének 73-ik évében elhunyt Dr. Körmendi Ferenc atomfizikus, nyugalmazott egyetemi tanár.
MUHI Béla | a szerző cikkei

5
Édesapjának Zentán malma volt az Alvégben, talán innen eredeztethető érdeklődése a műszaki dolgok iránt. Kisdiákként a Thurzó Lajos Általános Iskolában, majd a gimnáziumban, elsősorban Tőke István magyartanár hatására igencsak megszerette az irodalmat, rengeteg könyvet olvasott el. Elmondása szerint még éjjel is, amikor édesanyja, Francika néni az ágyba parancsolta, a paplan alatt villanylámpával olvasott. A gimnáziumban Dódi bácsi matematikatanár kedvence volt, ugyanakkor magánszorgalomból az angol nyelvet gyűrte. A belgrádi Villamossági Kar Atomfizikai Tanszékén diplomázott, megszerezte a magiszteri fokozatot, majd ugyanitt a doktorátust is. Vendégkutatóként többször járt Amerikában, számos nemzetközi konferencián tartott előadásokat Franciaországtól Japánig, szakmunkáira világszerte hivatkoznak. Fizikai esztétika című, a maga nemében egyedülálló tanulmánykötetét a Forum jelentette meg 1982-ben. A Belgrádi Egyetem tudományos munkatársa volt, egyetemi rendkívüli tanárként vonult nyugdíjba. Hosszú ideig munkatársa volt a belgrádi Kémiai-technológiai Intézetnek is. Újvidéken a nyolcvanas években a Villamossági Karon több generációt oktatott, még magyar nyelven is megszervezte az óráit. Együttműködött az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetével, közös projektumokban vett részt.

Dr. Körmendi Ferenc alapító tagja volt a történelmi VMDK-nak, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége elnevezésű politikai pártnak, több mandátumban köztársasági képviselő is volt. Szakértőként a Szövetségi Végrehajtó Tanács Fejlesztési Titkárságának a tanácsosa volt. Munkássága elismeréseként 1992-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesül. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia határon túli köztestületének, a Magyar Professzorok Világtanácsának, valamint az amerikai fizikusok társaságának is. Szülővárosa jubileumi emlékplakettel köszönte meg a sokoldalú, eredményes működését.

Kisebbségi jogaink kimondását, azok megvalósítását, a magyar nyelvű oktatás és képzés színvonalának emelését, a vajdasági magyar egyetem megvalósulását szívügyének tartotta és bátran kiállt ezekért. A nemzetközi és hazai fórumokon felszólalt a délvidéki magyarság érdekében, példát mutatva ezzel civileknek és politikusoknak egyaránt. Barátai azt is tudják, hogy rengeteg népdalt ismert, szívesen énekelte ezeket a társaságban, kiválóan tudott főzni, az utóbbi időben pedig a magyar nyelv tanulmányozása lett az egyik szenvedélye. Körmendi Ferenc halálával egy kiváló tudóst, nagyszerű nemzettársat veszített el a vajdasági magyar közösség. Emberi tartását sokan példamutatónak tekintik.

Temetése május 23-án volt Zentán a felsővárosi temetőben. Nagyon sokan kísérték ki utolsó útjára a Doktort, a város büszkeségét, aki tudományos munkássága révén a nagyvilágban minden bizonnyal ismertebb és elismertebb volt, mint idehaza. A római katolikus gyászszertartáson Ceglédi Rudolf, Zenta város polgármestere, Muhi Béla fizikus, az elhunyt egykori munkatársa, valamint Tari László helytörténeti kutató mondott búcsúbeszédet.

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor