Tudta-e?
Az első hálószövő pókok 250 millió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön.

81. szám - 2011. február 01.

GENIUS

Tehetségek tábora Csantavéren

A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom keretében a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2011. január 12-től tizenkettedik alkalommal rendezte meg az általános iskolai tehetséggondozó diáktábort fizikából és kémiából.
dr MUHI B. Béla

Sok diák a téli szünidőben igyekszik „kipihenni az iskolai élet fáradalmait”. Akadnak azonban olyanok, akik még a vakáció idején is tanulnak. A vajdasági GENIUS mozgalom idei fizika-kémia tehetséggondozó diáktáborának keretében három napon keresztül hallgattak szakelőadásokat, kísérleteznek, fejtörő játékokban vettek részt a kiválasztott általános iskolás tehetséges tanulók. Vendéglátó ezúttal a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola volt Szedlár Erika igazgatónő vezetésével.

A rendezvény helyi szervezője Hatala Zoltán, főszervezője Muhi Béla volt, akik a diákcsapat összeállításában kikérték a szaktanárok javaslatait. Az idei tábor során különös figyelmet fordítottak arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ a 2011-es évet a Kémia Nemzetközi Évének nyilvánította. A dátumválasztás ahhoz köthető, hogy száz évvel korábban, 1911-ben Marie Curie-t tüntették ki a kémiai Nobel-díjjal. A híres tudós nő (aki korábban már fizikából is kapott egy Nobel-díjat!) munkásságát és a kémia tudomány fejlődését igyekeztek kihangsúlyozni a szervezők és az előadók ebben a diáktáborban.

A diákok érdeklődése hatalmas volt. Mintegy harminc fizika és kémia iránt érdeklődő, tettre kész diák várta türelmetlenül a program kezdetét. Az igazgatónő és a szervezők köszöntői és programismertetői után egy igazi meglepetés következett: a terembe belépett Madame Curie hasonmása, alteregója! Tót Dér Földi Ilona katolikus hitoktatónő, a Hunyadi János Általános Iskola hittantanára a korabeli jelmezben, frizurával döbbenetesen hasonlított a valódi tudósasszonyra. Első szám első személyben elmondta az élettörténetét, kutatásinak tárgyát, szakmai sikereit, végül pedig biztatta a diákokat, hogy foglalkozzanak a természettudományokkal, hátha közülük is kerülnek majd ki nagy tudósok.


Az igazgatónő és a főszervező „Madam Curie” társaságában

A további program szerint a diákok két napig szakelőadásokat hallgattak meg, kísérleteket láttak, és maguk is kísérleteztek, tudományos jellegű számítógépes animációkat, illetve filmeket néztek meg, játékos tudásfelmérőre is sor került (legnagyobb sikere a Frank-Einstein nevű csapatnak volt).

Muhi Béla újvidéki fizikatanár, a GENIUS mozgalom elnöke többek között arról beszélt, hogy vannak számunkra természeti értékek (mint pl. a tiszta levegő, a víz, a termőföld – és ezeket meg kell óvnunk), azután mesterségesen előállított értékeink (gépek, gyárak, hidak…), valamint társadalmi jellegű, és egyéb értékek (jog, szabadság, béke, művészetek stb.) De a legnagyobb érték maga az ember, és különösen nagy figyelmet kell fordítani a tehetségekre, nem szabad hagyni, hogy elkallódjanak. Előadást tartott még a légköri elektromosságról, híres tudósokat említett, több fizikai kísérletet is bemutatott, a diákokat bevonta a munkába és a szórakoztató fizikával kapcsolatos játékokba. Volt ott „varázstükör” aranyhajú „tündérekkel”, vuvuzela, felfújt luftballon varrótűvel átszúrva, fantomkép, szempillantás alatt kristályosodó folyadék stb.


Ki fújja fel előbb?


Indulhat a hőlégballon

Tóth Dénes szabadkai mérnöktanár vendégként szerepelt, és a kémiai áramforrásokról tartott ismertetőt, majd a diákok bevonásával közösen vizsgálták az előre begyűjtött elemeket. Szó volt a téma környezeti vonatkozásiról is, hiszen az eldobott elemek nehézfémeket és más káros anyagokat is tartalmaznak…

Kovács Flórián, a Corvinus Egyetem hallgatója csillagászati témákkal foglalkozott, érdekes képeket mutatott a világűr objektumairól, tudományos filmet is vetített. Távcsövét, egy Newton-féle tükrös teleszkópot közelről lehetett tanulmányozni, de sajnos, az égbolt kémlelése a felhők miatt ezúttal elmaradt.Szórád Endre zentai kémiatanár előadásában felvázolta a kémia rövid történetét, és részletesen szólt e tudomány hatalmas jelentőségű eredményeiről és gyakorlati alkalmazásáról. Majd ezt követően bevezette a tanulókat a kémia „boszorkánykonyhájába”, kezei alatt füstölt, sistergett, robbant és villogott az anyag, bűzök és illatok terjengtek… Nem volt olyan diák, aki egyből bele nem szeretett a kémia tudományába!A harmadik napon a diáktábor részvevői megtekintették a tizedik alkalommal megrendezésre került Kovács Sztrikó Zoltánról elnevezett fizika-kémia vajdasági szintű diákversenyt, melyet ugyanebben az iskolában rendeztek meg. Vajdaság különböző helységeiből 19 diákcsapat mutatta be a fizikával és kémiával kapcsolatos kísérleteit, kutatásait.

Ennek a hagyományos tehetséggondozó diáktábornak alapvető célja, hogy az általános iskola 7-ik és 8-ik osztályos tanulói a kötelező iskolai tananyagot kibővítve és kiegészítve új fogalmakkal ismerkedjenek meg, kísérletezzenek, a gyakorlatban is lássanak természeti jelenségeket, illetve műszaki-technikai megoldásokat az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása terén. Nevelési cél a közösségi programok és a csoportmunka gyakorlása, kísérletezéskor a fegyelmezett viselkedés elsajátítása, a megfigyelési szempontok betartása, az elvárások hiánytalan és felelősséges teljesítése, az önálló gyakorlatok során a megfelelő készségek fejlesztése. A lényeglátás, a helyes következtetések levonása, a tanulság megfogalmazása kiemelt célja a diáktábornak.

Az előadók és a foglalkozásvezetők igyekeztek bemutatni, hogy a tudományok között nincsenek éles határok, hanem ellenkezőleg, kapcsolatban állnak egymással. A tudomány az igazságot keresi, a természet titkaira igyekszik rájönni, miközben a megfogalmazódó törvényszerűségek, tudományos elvek, anyagvizsgálati eredmények alapján igyekszik a gyakorlati alkalmazásokat is megtalálni. A tudomány előre viszi az emberiséget, és nem szabad megengedni, hogy az esetleges (főleg emberi hibából eredő) gondok megrengessék a tudományba vetett hitünket.

Az idei fizika-kémia tehetséggondozó diáktáborra a magyarországi Humán Erőforrás Minisztériuma támogatásának köszönve kerülhetett sor. A vendéglátó iskola kiváló házigazdának bizonyult. Szedlár Erika igazgatónő, Hatala Zoltán helyi szervező és az iskola többi alkalmazottja mindent megtett azért, hogy a téli szünidőben is minden feltételt biztosítsanak a zavartalan munkához. Ajándékokról a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodott, mindegyik részvevő – diák és előadó – megfelelő oklevélben részesült.
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor