Tudta-e?
Hány féle nyelvet beszélnek a földön? Minden egyes nép a maga nyelvét beszéli és ezen belül is számtalan nyelvváltozatot, nyelvjárást, tájnyelvet. Ezek száma valószínűleg több százezerre tehető, pontosan azonban nem tudjuk, mert még a nemzeti nyelv határvonalai sem állapíthatók meg egykönnyen. Ha a "jelentős mennyiségű ember" által beszélt nyelvek számát akarjuk meghatározni, akkor kb. 3500-at kapunk. A Biblia létező fordításaink a száma legalább 770.

122. szám - 2014. november 01.

Diákverseny

9. Kémikus Diákszimpózium

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Kémia Intézete és a Magyar Kémikusok Egyesülete 2015-ben megrendezi a kémia iránt érdeklődő diákok és tanáraik számára a 9. Kémikus Diákszimpóziumot

9

A 9. Kémikus Diákszimpóziumot Bonyhádon szervezik meg 2015. április 10-12-közöt (Honlap: http://pseg.hu/html/kemia/index.htm)

A résztvevő diákok a tantervben előírt kötelezettségeken felül végzett kutatómunkájukat szekcióüléseken, tudományos előadások keretében mutathatják be és vitathatják meg. A legjobb előadások a támogatók által felajánlott jutalmakban részesülnek.

A következő témakörökben várjuk előadások és poszterek bejelentését és azok anyagának a szimpózium kiadványkötetében történő közlését: általános kémia, szervetlen kémia, analitikai kémia, szerves kémia, fizikai kémia, biokémia, alkalmazott kémia, környezeti kémia.

A szimpóziumra hívjuk és várjuk a kémiai tudományos és fejlesztő munka iránt elkötelezettséget érző általános iskola 8. osztályos, középiskolás, illetve 2015-ben már felsőfokú tanintézményben tanuló, de korábban a középiskolában kémiával foglalkozó I. éves, felsőfokú tanintézményben tanuló magyarországi és határon túli diákokat és hallgatókat, valamint felkészítő tanáraikat. Egyéni, vagy csoportos (max 2 fő) diákok jelentkezését várjuk.

A diákok és tanáraik számára, önköltséges áron,  középiskolai bentlakásban szállást biztosítunk. 

A jelentkezés a 9. Kémikus Diákszimpozium honlapján, on-line történik: http://pseg.hu/html/kemia/jelentkezes.htm

Határidők:

Előzetes jelentkezés: 2014. november 16.

Végleges jelentkezés: 2015. február 15.

Kérjük a részvételüket tervező diákokat és tanáraikat, hogy az előzetes jelentkezési lapot is és majd a végleges jelentkezési lapot is töltsék ki a verseny honlapján.

Szeretettel várjuk a diákokat és tanáraikat Bonyhádon!   

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor