Tudta-e?
Nejlont először 1938-ban állítottak elő. Első felhasználási területe a fogkefék sörtéje volt.

34. szám - 2008. április 14.

Zenta, Thurzó Lajos Általános Iskola, 10 óra

Ribár Béla Vajdasági Általános Iskolai Fizikaverseny

A Ribár Béla emlékverseny helyszine és gyakorlati példák a felkészülésre
MUHI Béla | a szerző cikkei

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS - a tehetséges diákokért mozgalom keretében Zentán a Thurzó Lajos Általános Iskolában 2008. április 19-én 10 órai kezdettel megrendezi a hagyományos Ribár Béla Vajdasági Általános Iskolai Fizikaversenyt. Gondolkodtató, számításos és teszt formájú, valamint kísérleti, kísérletelemező feladatokat oldanak meg a tanulók. A fizikatörténeti részben Eötvös Loránd életét és munkásságát kell tudni. Az iskolai válogatóversenyek után április 14-ig lehet bejelenteni a tanulókat a vajdasági szintű versenyre. A diákok és mentoraik oklevelet és könyvjutalmat kapnak. A verseny nemzetközi jellegű, a legjobb eredményt elért tanulók és mentoraik a magyarországi Eötvös Loránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Országos Fizikaverseny döntőjére jutnak el.
Részletes információk a főszervezőnél:
Muhi Béla, tel. 064 266-00-51, e-mail: mbb_ns@neobee.net

A Ribár Béla fizika emlékverseny célja a tudomány megszerettetése, az ismeretek átadása és alkalmazása, a tehetséggondozás.

Korábbi versenyfeladatok a következő honlapon találhatók:
http://www.kfki.hu/education/verseny/oveges/

Gyakorlásként érdemes megoldani a következő feladatokat:

Gondolkodtató feladatok

A fizika törvényeit ismerve megállapíthatjuk, hogy az egyik állítás hamis. Karikázd be a hibás mondatot!

1.
a. Az asztalra helyezett test súlya az asztalra hat.
b. A test sebességváltozása csak a testre ható erő nagyságától függ.
c. A két test között fellépő súrlódási erő nagysága független az egymással érintkező felületek nagyságától.
d. Ha a test egyenes vonal mentén állandó sebességgel mozog, akkor a testre ható erők eredője zérus.

2.
a. Ha a daru felemel egy testet, akkor a gravitációs mező energiája nő.
b. Ha a daru függőlegesen és állandó sebességgel emeli a testet, akkor az egyenlő útszakaszokon végzett munkája és teljesítménye is állandó.
c. Ha a daru ugyanakkora állandó sebességgel a 2 m tömegű testet kétszer magasabbra emeli fel, mint az m tömegű testet, akkor a végzett munkája és teljesítménye is kétszeresére nő.
d. Ha a daru függőlegesen és egyenletesen gyorsulva emeli a testet, akkor az egyenlő útszakaszokon végzett munkája állandó, a teljesítménye viszont nő.

3.
a. Ha a vasgolyót melegítjük, akkor a sűrűsége csökken.
b. Az ember a liftben egy fürdőszobamérlegen áll. Amikor a lift megindul felfelé, súlya kisebb lesz.
c. A hő mindég a melegebb testről a hidegebb test felé terjed.
d. A ugyanolyan anyagú és hosszúságú, de különböző vastagságú drótok ellenállása nem egyforma.

4.
a. A magasugró súlya esés közben nulla.
b. Ha a felfújt luftballon nyílását szabaddá tesszük, akkor a hatás-ellenhatás törvénye szerint elrepül.
c. Amikor a villanyégőket sorba kapcsoljuk kisebb az ellenállásuk, mint párhuzamos kapcsolás esetén.
d. A Holdon a testek súlya kisebb, mint a Földön.

Számításos feladatok

1. Egy szilvával megrakott 18 kg tömegű ládát gyorsítás nélkül tolunk fel egy 6 m hosszú és 1,4 m magas lejtőn. Mennyi munkát kell végeznünk, ha a súrlódási erő nagysága 72 N?

2. Újvidékről Zentára a 90 km hosszú utat 1 óra 10 perc alatt tettük meg. Az autó 6 liter benzint fogyasztott. A benzin sűrűsége 700 kg/ m², égéshője 46 000 kJ/kg. A motor hatásfoka 40 %. Mekkora a motor hasznos (tényleges) teljesítménye?

3. A vándor a tarisznyáját egy könnyű bot végére köti. A botot vízszintesen a vállára fekteti úgy, hogy a szabad végét a kezével egyensúlyozza. Ha a botot 30 cm-rel elcsúsztatná a vállán, akkor az előzőnél kétszer nagyobb, a tarisznya súlyának éppen háromszorosával megegyező nagyságú erővel nyomná a bot a vállát. Milyen hosszú a bot?

Kapcsolódó cikkek

    ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
    Design by predd | Code by tibor