Tudta-e?
...hogy honnan ered az óperenciás tenger kifejezés? A honfoglaláskor Magyarországhoz tartozott egy rész a mai Aausztria és Morvaország területéből. Itt folydogált az Ober-Enns folyó,ami az országunk határát jelentette akkoriban. Valószínűleg az erre vetődő vándorlegények rosszúl ejtették ki az Ober-Enns nevét, s amikor hazatértek messzi útjukról, arról meséltek,hogy túl jártak még az "Óperencián is"

81. szám - 2011. február 01.

X. KOVÁCS SZTRIKÓ ZOLTÁN FIZIKA-KÉMIA DIÁKVERSENY

Látványos fizikai és kémiai kísérletek

A GENIUS mozgalom keretében tizedik alkalommal tartották meg a vajdasági szintű általános iskolai fizika-kémia diákversenyt.
MUHI Béla | a szerző cikkei

A jubiláris, X. Kovács Sztrikó Zoltán általános iskolai fizika-kémia diákverseny 2011. január 14-én került megrendezésre a csantavéri Hunyadi János Általános Iskolában. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete tartományi szintű rendezvényére a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében került sor 19 diákcsapat részvételével.

A diákok kísérleti jellegű szakdolgozatokkal nevezhettek be a versenyre, majd a döntőn be is bemutatták elméleti és gyakorlati tudásukat. Kísérleteket végeztek, és poszteren vagy számítógépes prezentáció formájában elmagyarázták az általuk kutatott témákat, illetve válaszoltak a szakbizottság kérdéseire.

A versenykiírás szerint a csapatok felhasználhatták az iskolai szertár eszköztárát, illetve saját készítésű kísérleti eszközökkel szakmai/tudományos jellegű demonstrációkat készítettek elő, kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket, kutatásokat végeztek. A szakdolgozat összeállításának meghatározott formai és tartalmi elvárásai vannak, a tudományosság és a szaknyelvi ismeretek alapvető követelmények. A verseny helyszínén bemutatott kísérletek, a pannók és a szóbeli prezentáció, illetve a kérdésekre adott válaszok alapján hozza meg döntését a szakbizottság, mely tapasztalt pedagógusokból áll.

A verseny célja a tehetségnevelés ösztönzése, a természettudományok népszerűsítése, bizonyítási lehetőség biztosítása diáknak, felkészítő tanárnak egyaránt. Ki kell hangsúlyozni, hogy nálunk egyáltalán nincsenek kísérletekkel és kutatómunkával kapcsolatos hasonló diákversenyek, fizikából és kémiából csak feladatmegoldó versenyeket szervez az Oktatási Minisztérium. Szerencsés körülmény, hogy itt a diákok anyanyelvükön szerepelhetnek, ami nem minden alkalommal adatik meg az állami versenyeken.

Csodálatos látvány volt a vendéglátó iskola tornatermében a sok fehér köpenyes, kísérleti eszközökkel szorgoskodó diák, ragyogott arcukról az öröm és a tudásvágy, hiszen nemcsak bizonyítani jöttek ide, hanem mások eredményéből is tanulni akartak. Vajdaság 7 helységéből 34 diák mutatkozott be, 10 felkészítő tanár és számos szülő kísérte el őket. A Pannon TV és a Magyar Szó napilap munkatársai tudósítottak a nagyszabású eseményről, mely lázba hozta nemcsak a versenyzőket és a szervezőket, hanem Csantavér szinte teljes lakosságát, hiszen e zömmel magyarok által lakott faluban szinte mindenkinek akadt olyan ismerőse, aki érdekelt volt a versenyen.

A megnyitó ünnepség Szedlár Erika igazgatónő köszöntőjével kezdődött. Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke az anyanyelvű oktatás és a tehetséggondozás fontosságáról beszélt, majd Muhi Béla főszervező, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke ismertette a jubiláló Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny történetét és a versenyszabályokat. A rendezvény kellemes meglepetése volt Marie Curie Nobel-díjas tudósasszony hasonmásának a megjelenése Tót Dér Földi Ilona tanárnő személyében, aki ismertette Marie életútját, és felhívta a figyelmet a tudomány fontosságára. A vendéglátó iskola egy szép kivitelezésű és igen hatásos pannót állított ki, ahonnan mindenki megtudhatta, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ a 2011-es évet a Kémia Nemzetközi Évének nyilvánította. A dátumválasztás ahhoz köthető, hogy száz évvel korábban, 1911-ben Marie Curie-t tüntették ki a kémiai Nobel-díjjal. A verseny megnyitója egy gondosan összeállított kulturális programmal folytatódott. Az iskola diákjainak szavalatai és énekszámai óriási tapsot kaptak.

A megnyitó után Hatala Zoltán tanár, helyi szervező irányításával tantárgyanként megkezdődtek a versenyzők prezentációi. A diákok nagyszerű versenymunkákat mutattak be, évről-évre javul a színvonal.

Ki kell emelni a mentorok, vagyis a felkészítő tanárok áldásos munkáját, akik sok esetben szabad idejük feláldozásával térítésmentesen dolgoztak a diákokkal, még a téli szünidőben is: Rózsa Zsombor, Kleman Barsi Márta, Szabó Tünde, Gyenge Csilla, Hatala Zoltán, Major József, Szabó Török Emma, Fajka Valéria, Szabó Mónika és Mészáros Kis Mária.

A szakbizottság tagjai Édes Katalin, Szórád Endre és Muhi Béla voltak.

Hagyományosan ez az összejövetel egyúttal a fizika és a kémia szakos tanárok szakmai találkozója, tanácskozása is. Kivételes alkalom arra, hogy anyanyelvükön értekezzenek szakmai, módszertani kérdésekről. A laboratóriumi gyakorlatok, a szemléltető kísérletek, demonstrációk szempontjából jó ötleteket lehetett látni a versenyen, egyúttal a tankönyvekről, az új tantervekről is szó volt.

A diákok és a mentorok elismerő oklevélben részesültek, ajándékokról ezúttal is a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodott. Mindegyik diákcsapat jutalomként számítógépes tartozékokat is kapott. A vendéglátó csantavéri Hunyadi János Általános Iskola, élén Szedlár Erika igazgatónővel kiváló házigazdának bizonyult. Minden szakmai és egyéb feltételt megadtak ahhoz, hogy a rendezvény nagyszerű élményt jelentsen mindegyik részvevő számára.

Sajnos, e nagyszerűen lebonyolított és a tizedik, jubiláris évébe jutott egyedülálló vajdasági rendezvény ezúttal semmilyen támogatásban sem részesült. Az okok és a következmények mérlegelése a szervezők feladata lesz!

VERSENYEREDMÉNYEK
(a szakmunka címe, versenyzők, osztály, helység, iskola, felkészítő tanár)

FIZIKA – 8. osztály

A hangok birodalma – Pesti Nikoletta, István Dárió, 8. osztály, Csantavér, Hunyadi János
Általános Iskola. Felkészítő tanár: Rózsa Zsombor I. díj

A CERN, részecskegyorsítás és antianyag – Gajda Gergely, 8. osztály, Zenta, Stevan
Sremac Általános Iskola Emlékiskola munkaegység.
Felkészítő tanár: Kleman Barsi Márta (Interdiszciplináris témakör) I. díj

Elektromotorok – Serbán Sándor, Bajusz Izabella, 8. osztály, Magyarcsernye, Petőfi Sándor
Általános Iskola. Felkészítő tanár: Gyenge Csilla II. díj

Légnyomás – Széll Réka, 8. osztály, Magyarkanizsa, Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola,
martonosi tagozat. Felkészítő tanár: Szabó Tünde II. díj

FIZIKA – 7. osztály

Egy csepp víz, tengernyi tudomány – Hubai Dóra, Veréb Roland, 7. osztály, Csantavér,
Hunyadi János Általános Iskola. Felkészítő tanár: Rózsa Zsombor I. díj

Légnyomás – Bicók Ervin, Virág Zoltán, 7. osztály, Magyarcsernye, Petőfi Sándor Általános
Iskola. Felkészítő tanár: Gyenge Csilla II. díj

FIZIKA – 6. osztály

Inerció, tömeg, súly – Szeles Enikő, Temunovity Sztella, 6. osztály, Csantavér, Hunyadi
János Általános Iskola. Felkészítő tanár: Hatala Zoltán I. díj

Gyertyalibikóka – Tóth Teodóra, 6. osztály, Ada, Cseh Károly Általános Iskola
Felkészítő tanár: Szabó Török Emma II. díj

KÉMIA – 8. osztály

Sók – Kollár Katalin, Rékli Lejla, 8. osztály, Csantavér, Hunyadi János Általános Iskola
Felkészítő tanár: Hatala Zoltán I. díj

Nitrogén és vegyületei – Almási Csilla, Kosik Krisztina, 8. osztály, Zenta, Stevan Sremac
Általános Iskola, November 11. munkaegység.
Felkészítő tanár: Fajka Valéria II. díj

Sav-bázis elméletek – Domonkos Viktor, 8. osztály, Magyarkanizsa, Jovan Jovanović Zmaj
Általános Iskola. Felkészítő tanár: Major József III. díj

KÉMIA – 7. osztály

Látványos kémiai kísérletek – Petkovics Viktor, Szabó Emília, 7. osztály, Csantavér,
Hunyadi János Általános Iskola. Felkészítő tanár: Hatala Zoltán I. díj

Természetes indikátorok – Balog Ágnes, Sóti Barsi Emese, 7. osztály, Zenta, Stevan Sremac
Általános Iskola, November 11. munkaegység.
Felkészítő tanár: Fajka Valéria I. díj

Állítsuk meg a savas esőt – Pék Ágnes, Vörös Tímea, 7. osztály, Zenta, Stevan Sremac
Általános Iskola, November 11. munkaegység.
Felkészítő tanár: Fajka Valéria II. díj

Elektrolízis ceruzákkal – Törőcsik Ákos, 7. osztály, Tornyos, Tömörkény István Általános
Iskola. Felkészítő tanár: Szabó Mónika II. díj

Készítsünk oldatokat – Bazsó Tamara, Gajdos Gábor, 7. osztály, Tornyos, Tömörkény István
Általános Iskola. Felkészítő tanár: Szabó Mónika II. díj

Növényi indikátorok – Baranyi Klaudia, Kólity Enikő, Rackó Ivon, 7. osztály, Zenta, Stevan
Sremac Általános Iskola, Emlékiskola munkaegység.
Felkészítő tanár: Mészáros Kis Mária II. díj

Vegyi titkosírások – Döme Auguszta, Konc Alexandra, 7. osztály, Tornyos, Tömörkény
István Általános Iskola. Felkészítő tanár: Szabó Mónika III. díj

Lángfestés – Károly Miklós, Nagy Ádám, 7. osztály, Zenta, Stevan Sremac Általános Iskola,
Emlékiskola munkaegység. Felkészítő tanár: Mészáros Kis Mária III. díj


Szedlár Erika igazgatónő köszöntője


Kezdődhet a verseny!


Prezentáció
A díjazottak csoportképe
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor