Tudta-e?
... hogy a Duna neve "vizet", "folyót" jelent, és valószínűleg az óiráni "danu" (víz) szóból ered?

101. szám - 2013.

Tudományos konferencia

A magyar tudomány napja a Délvidéken

Az idei tanácskozás kerettémája a magyar nyelvű oktatás és tudományosság fejlesztése volt a Vajdaságban. Dr. Tóth Lajos, dr. Pál Tibor, és dr. Gaál Ferenc nemrég elhunyt professzorok emlékének szentelt tanulmányok is elhangzottak
dr MUHI B. Béla

 November 24-én, szombaton, a tartományi kormány épületében tartották meg a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság hagyományos tudományos tanácskozását. A tanácskozáson előadói minősítésben tudományos kutatók és publicisták vettek részt mind a társadalom-, mind a természettudományok területéről.

Dr. Szalma József akadémikus, a VMTT elnöke megnyitóbeszédében elmondta, hogy immár tizenegyedik alkalommal szerevzik meg a Magyar tudomány napja a Délvidéken nevet viselő tudományos tanácskozást, az idei rendezvényt pedig a nemrég elhunyt dr. Tóth Lajos, dr. Pál Tibor és dr. Gaál Ferenc egyetemi tanárok emlékének szenteltük. Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete köszöntőbeszédében többek között kiemelte, hogy a vajdasági magyar értelmiségnek újra kell termelnie önmagát. Dr. Lengyel László, a Magyar Nemzeti Tanács oktatási és tudományos ügyekkel megbízott tanácsosa pedig a vajdasági magyar tudományos utánpótlásról tartott rövid beszámolót.

A megnyitó és a köszöntők után két kiemelt referátumot hallgatott a közönség, dr. Hamza Gábor akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár Gondolatok a magyar nyelven folyó jogászképzésről a Kárpát-medencében címmel tartott előadást, dr. Karácsony András, egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettese pedig Az állam- és a politikatudomány viszonya a jogtudományhoz a jogi kari oktatásban címmel.
A tanácskozáson ezután három szekcióban folyt a munka. Először Tóth Lajosnak, dr. Pál Tibornak és dr. Gaál Ferencnek szentelt tanulmányok hangzottak el dr. Kaszás Károly, Belovai József, Uri Ferenc, dr. Papp Zsigmond és Stojkovski Boris előadásában.

A társadalomtudományi szekcióban dr. Karácsony András, dr. Pruberger Tamás, dr. Tattay Levente, dr. Csécsy György, dr. Papp Tekla, dr. Szikora Veronika, Hajnal Zsolt, Török Éva, dr. Orosz Ildikó, Stojkovski Boris, Belovai József, Hegedűs Katalin, Matuska Márton, Bálint István, dr. Tóth Glemba Klára, dr. Szőke Anna, Takács Izabella és dr. Muhi B. Béla tartottak előadást.
A természettudományi szekcióban dr. Kaszás Károly, dr. Molnár Imre, dr. Putarics Ivánszky Veronika, dr. Bikit István, dr. Erdélyi Éva, dr. Kiss Ernő, dr. Pósa Mihály, dr. Szabó Anita, Dr. Mester Gyula és Simon István tartottak előadást.

A tanácskozás évről évre alkalmat ad a kutatók időszerű csoportos és egyéni kutatásainak és eredményeinek a bemutatására. Mint eddig minden évben, az idei tanácskozás referátumanyaga is külön kötetben fog megjelenni. A tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen Gábor Alapítvány és a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya támogatásával került megszervezésre.

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor