Tudta-e?
Hogy a világ legkisebb műholdját 2000-ben bocsátották fel. A Picol-sat-1 és -2 ellenőrző műhold 250 grammos, kártyacsomag nagyságú szerkezet volt, és harminc méter hosszú huzal kötötte őket össze.

6. rész

Labormunka

Fejezetünkben a laborgyakorlatok elméleti háttéranyagát tekintjük át. A gyakorlatok során minden hallgatónak feladata lesz filmet előhívni, és különféle módon nagyítani. Megismerkedünk a színes képek kidolgozásának módszereivel is.

6
A filmhívás eszközei

A filmek előhívása történhet kézi hívással, vagy előhívógéppel. Itt a kézi előhívás eszközeit és menetét mutatjuk be.

A filmhívás eszközei:

* vegyszertartó flakon
* előhívó tank
* tölcsér
* hőmérő
* csipeszek
* víztelenítő
* mérőhenger

A fekete-fehér előhívás két fő vegyszere az előhívó és a fixírsó oldat. Kiegészítő vegyszerek a stopfürdő és a csepptelenítő. A vegyszereket por, vagy törzsoldat formájában hozzák forgalomba. A porokat vízben feloldva kapjuk a használható oldatot. A törzsoldatokat a használat előtt a megadott térfogatra fel kell hígítani.

A hívási folyamat gyors leállítására a fixálás előtt stopfürdőt célszerű használni. Erre a célra megfelel a 100%-os ecetsav (jégecet) vizes oldata. Egyes gyártók készítenek saját nyersanyagaikhoz külön stopfürdő koncentrátumot is. Ezt használat előtt az előírásnak megfelelően kell felhígítani.

A kidolgozási folyamat végén a szárítás előtt célszerű a filmet csepptelenítő oldatban megfürdetni. Ez csökkenti a vízcseppek tapadását a film felületéhez. Így elkerülhetőek a vízben oldott anyagok lerakódásából eredő foltok.

Az előhívás során szigorúan be kell tartani az adott filmre és vegyszerre vonatkozó technológiai előírásokat. Minden filmet a gyárilag hozzá készített előhívóban lehet a legjobb eredménnyel kidolgozni.

A filmek házi kidolgozásának eszköze az előhívó tank. Ez egy fénymentesen záródó tartály. A filmek a filmtartó spirálba vannak befűzve, így a film teljes felületét egyenletesen érik a vegyszerek és a mosó víz.

Hívási művelet

A film előhívásához az eszközökön és a vegyszereken kívül egy sötét helyiség és folyó víz szükséges. A filmet sötétben kell a tankba betölteni. A hívási művelet többi része világosban végezhető.Be kell állítani a hívó hőmérsékletét, majd az előhívót be kell tölteni a tankba. Lezárás után, előhívás közben gondoskodni kell a vegyszer mozgatásáról.

A hívási folyamatot a stopfürdő állítja le (30 mp.). Vízzel való öblítés után a fixálás következik. Ezt állandó mozgatás mellett 10 percig kell végezni. Végezetül folyóvizes mosással zárjuk a folyamatot (15 perc).

A mosás és csepptelenítés után a filmet pormentes helyen meg kell szárítani.

Az előhívás befolyásolja a film fedettségét, kontrasztját, szemcsézetét. Az előhívás eredménye szempontjából a legfontosabb az előhívó kémiai összetétele, állapota, az előhívó hőmérséklete, a hívás időtartama. Az előhívás ideje alatt az ezüstszemcsék folyamatosan nőnek, ezért az előhívás időtartama a hőmérséklethez hasonlóan befolyásolja a kialakuló kép tulajdonságait.

Hibák az előhívott filmen:

* Túl világos, vagy kis fedettségű negatív
* Túl sötét, vagy erős fedettségű negatív
* Sötét foltok, sávok (a film fényt kapott)
* Világos, vagy átlátszó foltok (légbuborékoktól)
* Szárazanyag lerakódás a filmen (szárításkor alakulhat ki túl kemény víz miatt)

Fekete-fehér nagyítás

A papírnagyítás készítésének legfontosabb eszköze a nagyítógép. Ez tulajdonképpen egy vetítő szerkezet, amely a negatívon levő képet a fotópapírra vetíti.

A pozitív labor eszközei:

* tálhőmérő
* tölcsér
* vegyszertálak
* csipesz
* vegyszertartó flakonok
* mérőhenger
* sötétkamra lámpa
* nagyítókeret
* exponáló óra

A pozitív laboratórium (sötétkamra) egy sötét helyiség, amelyben villanyáram, és folyóvíz van. Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről is.

Papírnagyítás készítése


A negatívot meg kell tisztítani, és így kell elhelyezni a negatívtartó keretben. A kép akkor lesz oldalhelyes, ha a negatív emulziós oldal lefelé fordul. A nagyító magasságának változtatásával lehet beállítani a megfelelő képméretet. Ha a nagyító nem autófókuszos, a kivetített kép élességét kézzel kell beállítani.

A papírkép fedettsége (sötétsége) annál erősebb, minél több fényt kap. A kép tónusát a nagyításnál a megvilágítási idő változtatásával szokásos szabályozni.

A tiszta ezüstsók fényérzékenysége nem terjed ki a látható tartomány teljes egészére. A fehér fényből csak a kék tartományra érzékenyek. Így azokat az emulziókat, amelyek csak tiszta ezüsthalogenideket tartalmaznak, kékérzékeny emulzióknak nevezzük. A mai fekete-fehér negatívok már mind színérzékenyítettek. Az érzékenység mértékétől függően a fekete-fehér emulziókat három csoportba osztjuk: kékérzékeny, orto- és pánkromatikus emulziók.

A kékérzékeny film a zöld és vörös fényre, ill. a sárgára nem érzékeny, ezért ilyen színű sötétkamrai világítás mellett kidolgozható.

Az ortokromatikus film csak vörös fénynél dolgozható ki.

A pánkromatikus emulziókat csak sötétben lehet kidolgozni, mert a teljes színspektrumra érzékenyek.

A papír kidolgozásához három oldat szükséges: előhívó, stopfürdő, fixír. A megvilágított fotópapírt emulzióval felfelé az előhívóba csúsztatjuk. A hívás ideje alatt a papírt mozgatni kell. A sötétkamralámpa fényében ellenőrizhető a kialakuló kép tónusa. A fotópapír akkor tekinthető jól exponáltnak, ha körülbelül másfél perc alatt hívódik elő.

Ezután a papírt fél percre a stopfürdőbe helyezzük át. Ez leállítja a hívási folyamatot, és kémiailag semlegesíti a rétegben maradt előhívót. A stopfürdőből a fixírsó oldatba tesszük át a képet. Itt mozgatás mellett 10-15 percig kell tartani. Fixálás után mosás következik áramló vízben. Ennek ideje barit papíron lévő kópiánál 15 perc, műanyag bevonatú papírnál (RC) 4 perc. Mosás után a papírkópiákat meg kell szárítani.

Színes filmek előhívása


A színes filmek ma elterjedt kidolgozási eljárása a C-41-es előhívás, a színes, fordítós filmek kidolgozására pedig a E-6-os előhívást használják. Ezt a két eljárást a géppel történő előhíváshoz dolgozták ki. A megadott hőmérséklet és a műveleti idők pontos betartása elsősorban előhívógéppel oldható meg.

Színes nagyítás


A színes papírkép készülhet printerrel, vagy nagyítógéppel.

A papírnagyítás nem lesz automatikusan színhelyes. A kép fedettségét és színegyensúlyát a pozitív laboratóriumban alakítják ki.

A nagy mennyiségben készülő színes amatőr felvételek kidolgozását főként minilaborok végzik. Ebben a képeket ún. printerekkel nagyítják. A printer papírképek készítésére szolgáló automata berendezés. Egy készüléken belül történik a kép exponálása és teljes kidolgozása.A színes papírképek kidolgozása ma az RA 4 eljárással történik.

Összefoglalás


A labormunka elméleti anyagában részletesen foglalkoztunk a fekete-fehér filmhívás és nagyítás eszközeivel, módszerével. Megismertük a színes filmkidolgozás, nagyítás technikáját is.

Kulcsszavak


* előhívás,
* nagyítás,
* papírkép,
* fixír,
* stoppfürdő,
* előhívó.

Feladatok


* Készítsen csíkmásolatot negatívról!
* Exponáljon különböző időkkel � és vele fordítottan arányos rekeszértékkel fotópapírra. Vizsgálja meg az elkészült nagyításokat, hogy mennyiben térnek el egymástól!
* Próbálja ki a fényvisszatartás módszerét. Nagyításkor sötét részletek felé helyezzen rövidebb ideig fekete kartonlapot, így ezek a részletek világosabbak lesznek.

Önellenőrző kérdések


1. Mik a filmhívás eszközei?
2. Milyen oldatok szükségesek a nagyításhoz?
3. Milyen hibák fordulhatnak elő egy előhívott filmen?
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor