Tudta-e?
Egy Ellen Church nevű fiatal hölgy meggyőzte a Boeing Air Transport embereit, hogy ápolói végzettsége és repülés iránti szeretete alkalmassá teszi őt arra, hogy az utasoknak segítsen vészhelyzetek esetén. Így aztán 1930-ban ő lett az első stewardess.

101. szám - 2013.

Felhívás

XIII. Fizika-kémia tehetséggondozó diáktábor

A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom keretében a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete tizenharmadik alkalommal rendezi meg az általános iskolai tehetséggondozó diáktábort fizikából és kémiából.
MUHI Béla | a szerző cikkei

 2012. december 7-től három napon keresztül hallgatnak szakelőadásokat, kísérleteznek, fejtörő játékokban vesznek részt a kiválasztott általános iskolás tehetséges tanulók. A csapat összeállításában kikérik a szaktanárok javaslatait. Vendéglátó a magyarkanizsai J. J. Zmaj Általános Iskola. Helyi szervező Szabó Tünde, főszervező Muhi Béla. A szaktanárok diákjaikat a szervezőknél, illetve a következő telefonszámon jelenthetik be: 021 548 259. További részletek a www.fokusz.info honlapon.

A tehetséggondozó diáktábor célja, hogy az általános iskolás tanulók a kötelező iskolai tananyagot kibővítve és kiegészítve új fogalmakkal ismerkedjenek meg, kísérletezzenek, a gyakorlatban is megfigyeljenek és tanulmányozzanak egyes természeti jelenségeket, illetve lássanak műszaki-technikai megoldásokat az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása terén. Nevelési cél a közösségi programok és a csoportmunka gyakorlása, kísérletezéskor a fegyelmezett viselkedés elsajátítása, a megfigyelési szempontok betartása, az elvárások hiánytalan és felelős teljesítése, az önálló gyakorlatok során a megfelelő készségek fejlesztése. A lényeglátás, a helyes következtetések levonása, a tanulság megfogalmazása kiemelt célja a szaktábornak.

Terv szerint fizikából és kémiából számítógépes animációval kísért szakelőadások lesznek, továbbá kísérleteket is láthatnak a diákok, illetve maguk is végeznek majd vizsgálatokat az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaival kapcsolatban. Csillagászati előadásra is sor kerül, a tanulók megismerkedhetnek majd az égbolt legérdekesebb objektumaival és az űrkutatás új eredményeivel.

Szó lesz tudománytörténeti témákról is, híres tudósokról és jelentős találmányokról beszélnek majd az előadók. Foglalkoznak környezetvédelmi témákkal, a légköri elektromosság és néhány jelentős meteorológiai jelenség is programon lesz. Ezúttal sem marad el a népszerű játékos természettudományi vetélkedő, mely összefoglalja a látottakat és hallottakat, illetve próbára teszi a diákok tudását és leleményességét a fizika, a kémia és a rokontudományok terén.

Képes beszámolók a korábbi táborokról itt:

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1570735792
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1314615219

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor