Tudta-e?
... hogy a csernobili atomerőmű-baleset radioaktív fertőzése 130 ezer négyzetkilóméterre terjedt ki, és több mint ötvenmillió embert érintett közvetlenül?

76. szám - 2010. február 1.

Fizika-kémia tehetséggondozó diáktábor

Akik a téli szünidőben is tanultak

Négy napon át tartott a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete tizenegyedik általános iskolai tehetséggondozó diáktábora fizikából és kémiából, melyet a GENIUS mozgalom keretében rendeztek meg.
MUHI Béla | a szerző cikkei

A téli szünidőben 2010. január 6-tól 9-ig harminchárom zentai, felsőhegyi, tornyosi, moholi és magyarkanizsai diák minden nap reggel 9-től este 6 óráig a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos munkaegységében hasznos és érdekes programokban vett részt. Édes Katalin, Urbán Hodik Marianna, Csizofszki László (helyi szervező), Szórád Endre és Muhi Béla (főszervező) számítógépes animációval kísért szakmai előadásokat tartottak, irányításukkal a diákok kísérleteztek, laboratóriumi gyakorlatokat végeztek, játékos természettudományi vetélkedőkön vettek részt. A csillagászat nemzetközi éve kapcsán megismerkedtek Galilei munkásságával és távcsövével, a csillagászati tudomány kialakulásával, a kozmosz keletkezésének elméletével, az űrkutatás legújabb eredményeivel. A diákoknak alkalmuk volt közvetlenül is megismerni a Microsoft és a NASA (az Amerikai Űrkutatási Hivatal) együttműködéséből született WorldWide Telescope (WWT), vagyis a Világméretű Távcső internetes szolgáltatást, csodálatos világűri képeket szemlélhettek.

A fizikai kísérletek során megtapasztalták az anyagok hőtágulását, a folyadékok felületi feszültségét, a kapilláris jelenséget, a fénynek, mint elektromágneses sugárzásnak és információhordozónak az alapvető tulajdonságait. Laboratóriumi gyakorlatokat is végeztek, a súrlódási együttható, az anyagok sűrűsége, a nehézségi gyorsulás, az elektromos ellenállás, az optikai fókusztávolság meghatározása volt többek között a feladatuk. Maria Curie kétszeres Nobel-díjas tudós életéről és munkásságáról hallgattak előadást, megismerkedtek a kémiai anyagok savasságát és lúgosságát kifejező pH-érték 100-éves történetével, különböző vegyi anyagokkal kísérleteztek. Füstölt és robbant, látványosan alakult át az anyag a kémiai laboratóriumban…

A táborban a diákcsapat összeállításakor a szervezők kikérték a szaktanárok javaslatait, mely érdeklődő és tehetséges diákok részesüljenek iskolán kívüli képzésben. A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom diáktáborok, diákversenyek, tanári ankétok szervezésével igyekszik segíteni a tehetségnevelést, a tudományos/műszaki utánpótlás biztosítását. Ezúttal is nevelési cél volt a közösségi programok és a csoportmunka gyakorlása, a laboratóriumi gyakorlatok és kísérletek során a fegyelmezett viselkedés elsajátítása, a megfigyelési szempontok betartása, az elvárások hiánytalan és felelős teljesítése, a megfelelő készségek fejlesztése. A lényeglátás, a helyes következtetések levonása, a tanulság megfogalmazása már több mint egy évtizede kiemelt célja ennek a diáktábornak.
A kutatás, a mérés, a számításos feladatok megoldása, a vegyszerek „kotyvasztása” ezúttal nem osztályzatra ment. Felfigyelhettünk egy új jelenségre is. A diákok szinte állandóan használták a mobiltelefonokat, fényképezgették, kamerázták a látványos jelenségeket, a tanárok bemutatóit, egyúttal kalkulátorként, stopperóra gyanánt vagy internetes on-line kapcsolat és információgyűjtés céljából is alkalmazták az okos kis masinát. Mint ismeretes, a rendes iskolai tanórákon a diákoknak meg van tiltva a mobiltelefonok használata.
Ezúttal sem maradt el a kvíz, a népszerű játékos természettudományi vetélkedő, mely összefoglalta a látottakat és hallottakat, illetve próbára tette a diákok tudását és leleményességét a fizika, a kémia és a rokontudományok terén. Logikai feladatokat, tudományos témájú keresztrejtvényt, szójátékokat kellett megfejteniük a csapatoknak.

Az utolsó napon, január 9-én a diáktábor részvevői láthatták a vajdasági szintű Kovács Szrtikó Zoltán fizika és kémia általános iskolai diákverseny eseményeit. Itt a versenyzők kísérleti jellegű szakdolgozatokkal nevezhettek be, majd a döntőn be is bemutatták elméleti és gyakorlati tudásukat. Nemcsak kísérleteket végeztek, hanem poszteren vagy számítógépes prezentáció formájában elmagyarázták az általuk kutatott témákat, és válaszoltak a zsűri kérdéseire.

A fizika-kémia diáktábor mindegyik részvevője látogatási tanúsítványt kapott, ajándékkönyvekről a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács gondoskodott. Sárosi Gabriella iskolaigazgató és Tandari Ferenc, a vendéglátó Thurzó Lajos munkaegység pedagógiai vezetője uzsonnát és meleg ebédet biztosított a diákcsapatnak, a fűtéssel sem volt gond.

A megnyitón a szervezők és a diákok nevében Nagy Margit, a VMPE elnöke köszönetet mondott a magyarországi Oktatási Minisztériumnak és a Szülőföld Alapnak, hogy támogatásukkal lehetővé tették ennek a hagyományos és igen népszerű rendezvénynek a megvalósítását.


Csoportkép a megnyitóról


A hőtágulás megfigyelése


Indulhat a stopper!


Sűrűségmérés


Feladat: Az áramkör vizsgálata


Muhi Béla magyaráz


Édes Katalin a diákokkal


Szórád Endre kísérletei


Sárosi Gabriella igazgatónő okleveleket ír alá


A csapatverseny győztese az Agyalapi szaki
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor