Tudta-e?
Théophile Laennec francia háziorvos 1816-ban összetekert újságot használt, hogy meghallgassa egyik betege szívét. Ezzel elkészítette a világ első sztetoszkópját.

236-237. szám - 2024. május-június

Zöld Szívvel, lélekkel az óvodában

Módszertani és gyakorlati útmutató a zöldszíves természeti neveléssel való azonosuláshoz és a fenntarthatóságra nevelés értelmezéséhez
Dr. habil Kováts-Németh Mária CSc, egyetemi magántanár

3

A „ Zöld Szívvel, lélekkel az óvodában” című kötet három ismert szerző – Orgoványi Anikó, a Zöld Szív mozgalom alapító elnöke, dr. Victor András alelnök és Jantnerné Oláh Ilona, a mozgalom tevékenységének jeles képviselője.

Mi a Zöld Szív? Természetvédő mozgalom, civil egyesület, másképpen „a szeretet mozgalma. Érzelmi viszonyulás a természet egésze iránt, amely az emberek egymás közötti viszonyában is megmutatkozik.” (13.o.) Alapfeladata: egy „védenc” (egy patak, erdő, rét, facsemete, öreg fa, stb.) választása az adott településen vagy a közelben. Az örökbe fogadott védencet a csoport tagjai rendszeresen látogatják, felmérik környezeti állapotát, figyelemmel kísérik sorsát. A „zöldszívesek” tevékenységét a Zöld Szív 10 pontjának ismerete, vállalása határozza meg:

  1. Becsüld és óvd a természet értékeit!
  2. Szeresd a vadon élő növényeket – fákat, virágokat. A zöldszívesek soha nem tépnek le vadvirágot!
  3. Védd a vadon élő állatokat!
  4. Gondoskodj élőhelyük megőrzéséről!
  5. Végy védnökséged alá egy természeti értéket!
  6. Védd meg az itt található növény- és állatvilágot!
  7. Vigyázz a patakok, folyók, tavak vizére!
  8. Becsüld a jó levegőt! nem
  9. Őrizd a természet és környezeted tisztaságát!
  10. Ültess egy fát és vigyázz rá!

A Zöld Szív pedagógiájának alapját Victor András a holisztikus nevelés jelentőségében látja, vagyis a megismerés folyamata az egészre fókuszál, s nem az összetevőkre. A „kicsi szép”: ami a természet ajándéka, az magától szép, ezért „figyelmet és védelmet érdemel!” A pedagógia módszere: a szelíd megismerés, mely alázatot és önzetlenséget feltételez.

A Zöld Szív gyakorlatát az óvodában Jantnerné Oláh Ilona szemlélteti  gazdagon (27-60.o) mintákkal, példákkal, képekkel: milyen egy Zöld Szív napja az óvodában, vagy a Zöldszíves témahét a Zöld Szív 10 pontja alapján. Bemutatja a Zöldszíves tanösvényt, az óvoda madárkertjét, fűszerkertjét és gyógynövénykertjét. A mozgalomhoz kötődő jeles napok rendezvényeit példásan szemlélteti a 14 mellékletben a 85-213. oldalon, zárásként a Zöld Mikulás – Bábjáték forgatókönyvével.

A program megvalósításához kiváló további segítséget kínál Orgoványi Anikó és Victor András a Zöld Szív jellemző tevékenységeinek –  védenc választása, folyófigyelő program, vízvizsgálatok, öreg fa program – a leírásával. Köszönet érte!

Győr, 2024. június

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor