Tudta-e?
...hogy az elmúlt időszakban sikerült, hivatalosan is nemzeti kinccsé tenni őshonos állatfajaink nagy részét? A kilenc kutya fajtát, a három parlagi tyúk fajtát, a szilaj marhát, a három mangalica fajtát, a tincses kecskét, és a galambjainkat. A szürke marhát sajnos az osztrákok már levédték.

117. szám - 2014. június 01.

Válogatott írások

Kultúra, hit, értékmegőrzés

Mindegyikünkben ott él a szabadba hívó, az élet boldogságával kecsegtető május öröme…

11

„A konstruktív életvezetés az az alapérték, amely a nevelési folyamat irányításában szervezésében a közösségfejlesztés és egyénfejlesztés harmóniáját biztosítani tudja. A konstruktív életvezetés két komponense: a közösségfejlesztő vagy morális komponens, valamint az önfejlesztő az életvezetés sikerét biztosító elem. A konstruktív életvezetés alapja a lélekművelő tananyag, amelyet a nemzet kultúrája biztosít. Ki a felelős: a tudomány, a politika, a művészet, a vallás? – Mindannyian, akik a kultúra közvetítésére vállalkoztunk.”

Dr. Kováts-Németh Mária professzornő szavaival ajánljuk az olvasó figyelmébe májusi összeállításunkat, melyet ezúttal Barátka Agnieszka (Varsó, Lengyelország) állított össze. 

1. Májusi köszöntő
2. Dr. Egresits Ferenc pápai prelátus:  Kereszténység: örömteli visszacsatolás a Lélekben
3. Borbély Károly festőművész: Szent László emlékezete
4. Dr. habil Kováts-Németh Mária (SJE TK): Globálizáció és értékvesztés
5. Dr. habil Kováts-Németh Mária (SJE TK): A könyv birodalom és vagyon
6. Csenger Lajosné igazgató (Öveges Kálmán Gyakorló Ált. Iskola, Győr), PhD hallgató: Mérték vagy mértéktelenség
7. Lipcseiné Takács Nóra szociológus, PhD hallgató, Móvár: Reformpedagógiai elvek és módszerek a Falusi Porta Tanodában
8. Barátka Agnieszka PhD hallgató, Varsói Tudományegyetem (Magyar Tanszék): Nyaralási tippek (óravázlat)
9. Dr. Ruppertné Hutás Kinga igazgató-helyettes (Öveges Kálmán Gyakorló Ált. Iskola, Győr): A Kisalföld tájegységünk (bemutató tanítás)
10. Dr. Ruppertné Hutás Kinga igazgató-helyettes (Öveges Kálmán Gyakorló Ált. Iskola, Győr): Szülőföldünk Magyarország (bemutató vázlat)
11. Vargáné Frank Krisztina igazgató-helyettes (Öveges Kálmán Gyakorló Ált. Iskola, Győr): Fémdomborítással tarsolylemez készítése (bemutató tanítás)
 

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor