Tudta-e?
Nejlont először 1938-ban állítottak elő. Első felhasználási területe a fogkefék sörtéje volt.

132. szám - 2015. szeptember

Kiadvány

Zentai csata - Történelmi tükörkép

Megjelent Tóth Alisa Zentai csata - Történelmi tükörkép című multimediális ismeretterjesztő kiadványa

25

Szerző: Tóth Alisa
Szerkesztő: Muhi Béla
Műszaki szerkesztő: Stanyó Gábor
Lektor: M. Horváth Gabriella
Illusztrációk, fényképek, fedőlapterv: Kincses Endre
Film: Bognár Vilmos, Vilovski Aleksandar
Szervezés: Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
A kiadvány a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.
Kiadó: Árgus, Újvidék, 2015

A könyv három formátumban tölthető le itt:
PDF, EPUB, MOBI

Segítség a formátumok használatához

Számítógépes olvasáshoz vagy nyomtatáshoz a PDF formátum ajánlott. A fájl megnyitásához Adobe Reader vagy más program szükséges. A program az Adobe honlapjáról ingyenesen letölthető.

Tabletekre, okos telefonokra, vagy e-könyv olvasókra az EPUB formátumú fájlt töltse fel. A könyv olvasásához okos eszközökön AlReader, vagy más app szükséges, ha nincs alapértelmezett e-könyv alkalmazás. Az app ingyenesen feltelepíthető a Google Play (Androidos eszköz esetén) vagy az App Store (Apple eszköz esetén) alkalmazástárból.

Amazon Kindle e-könyv olvasó eszközökön a MOBI formátum használatos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tóth Alisa: Zentai csata - Történelmi tükörkép
Kultúrtörténeti jellegű multimediális elektronikus kiadvány (DVD)
Szerzője Tóth Alisa vajdasági, csókai képzőművész, szaktanár, aki a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola PhD hallgatója. A kiadvány a maga nemében egyedülálló és hiánypótló a Vajdaságban, hasonló itt még nem jelent meg.
A kiadvány szövegrésze ismerteti a Délvidék egyik legfontosabb történelmi eseményét, a zentai csatát, amikor a Savoyai Jenő hadvezér által vezetett keresztény sereg 1697. szeptember 11-én hatalmas győzelmet aratott a török felett, amivel kezdetét vette az ellenség végső kiszorítása erről a területről. Az akkori haditett és fényes győzelem egész Európa jövőjére vonatkozólag jelentős történelmi dimenziókat kapott. Ugyanakkor Zenta település, a későbbiekben Zenta város, illetve lakossága legendás eseményként élte meg, és még ma is inspirálóan éli meg a zentai csatát. Számos helytörténeti, kultúrtörténeti, művészeti és egyéb kisugárzása érhető tetten az évszázadok során és napjainkban is. Erre a komplex történelmi és kulturális tárgykörre mutató „tükörkép” a korszerű vizuális eszközöket és szemléletmódot felhasználva született meg.
A szerző és munkatársai a történelmi hitelesség igényével mutatják be az egykori csatát és körülményeit, vizualizálják a feltételezett színhelyet fotók és drónnal (mini helikopterrel) készített filmek segítségével, bemutatják az esemény ihletésében készült művészeti alkotásokat, Savoyai Jenő hadvezérnek emléket állító elnevezéseket egyes épületek, műemlékek és más szubjektumok esetében. Tóth Alisa nemcsak szerzőként van jelen ebben a kiadványban, aki alapos kutatómunkát és adatgyűjtést végzett, hanem alkotóként mondanivalóját művészi nyelvre is lefordította. Műalkotásai máris kulturális események témakörei, sajátos módon egészítik ki a mai Vajdaság, illetve akár az egész Délvidék emlékezetét és korszerű szemléletét.
Zentai csata - Történelmi tükörkép című kultúrtörténeti jellegű multimediális elektronikus kiadványunkkal (DVD) egy újszerű (és követhető, követendő) kísérletet teszünk arra, hogy a tanulóifjúság és a felnőttek számára bemutassuk történelmünk egy jelentős eseményét és annak kivetülését a közösségi tudatba, legendává formálódását az évszázadok során, művészeti síkon történő leképezését, visszatükröződését nemzeti tudatunkban és azon túl is.
Az elsárgult történelemkönyvek, pinceszgú dohos levéltári gyűjtemények nem hatnak már inspirálóan a múltunk felidézésére vágyó (vagy tanulás végett erre utasított) fiatalokra. Ebben a kiadványban (DVD) újszerű módszerünk viszont számos kalandra, tettre kész kísérletezésre, alkotói jellegű történelmi felfedezőútra ösztönzi az erre vállalkozókat. A világháló bőséges tényanyagát pásztázó, a korszerű elektronikus eszközök állandóan új kihívásait kipróbálni igyekvő, múltunk iránt alkotói viszonyulással rajongó ifjúság számára lehet inspiráló ez a kiadvány.
A szerző máris megtapasztalhatta, hogy módszere felcsigázza a fiatalok érdeklődését. E kiadvány létrehozásában néhány munkatársa valójában kalandra vágyó fiatal, esetenként egykori tanítványai, akik rajzaikkal, illusztrációikkal, fotóikkal, távirányítású mini helikopterrel készült ún. drónfelvételeikkel járultak hozzá a DVD anyagához.
A pedagógusok, akiknek alkalmuk volt betekintést nyerni a készülő kiadvány anyagaiba (pl. az Apáczai Nyári Akadémián), érdeklődéssel és nem titkolt lelkesedéssel fogadták a látottakat. Számos új ötletet adtak, arra buzdították a szerzőt és a szerkesztőt, hogy ezt az utat járva további délvidéki történelmi, kulturális és művészeti jellegű „tükörképet” hozzanak létre. A kiadvány PDF formátumban letölthető a Fókusz elektronikus tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő portálról.
Kiadványunkkal igyekszünk pótolni a Vajdaságban jelentkező tankönyvhiányt, a szakkönyvek, a tanári kézikönyvek, általában a témakörünket érintő hiteles információk hiányát. Történelmi múltunk eseményei kevésbé, vagy egyáltalán nem jutnak el a fiatalokhoz, egyúttal kultúrtörténeti, helytörténeti, művészeti jellegű ismereteik is hiányosak ezen a téren. E kiadvánnyal igyekszünk integrálni a történelem és a képzőművészet tantárgyak bizonyos tartalmi elemeit, egyúttal pótoljuk a tananyagban mutatkozó hiányosságokat, miközben korszerű didaktikai elveket és módszereket igyekszünk preferálni. Reméljük, hogy a kiadvány eseménydús és izgalmas tartalma további ismeretszerzésre biztatja majd tanulókat, illetve a téma iránt érdeklődő felhasználókat. A kiadvány bemutatása során kiemeljük az anyaországi Nemzeti Kulturális Alap támogatását. www.nka.hu

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor