Tudta-e?
Testük méretéhez képest a bogarak a legerősebb állatok bolygónkon. Egy orrszarvúbogár például saját tömegének 850-szeresét képes elvinni a hátán.

79. szám - 2010. május 1.

Versenyfelhívás

VIII. GENIUS konferencia

A szervezők értesítik a diákokat és a felkészítő tanárokat, hogy az iskolai túlzsúfolt programok miatt a GENIUS konferenciát a korábbi időpont helyett 2010. május 15-én 10 órakor rendezik meg.
MUHI Béla | a szerző cikkei

2
A diákok olyan eredeti szakmunkákkal, eszközökkel jelentkezhetnek, amelyekkel bemutatják kutatásaik, alkotó jellegű munkáik eredményeit. A versenykiírás a korábbi évekhez hasonló. Bejelentkezés április 26-ig, a szakmunkák beérkezésének határideje május 3. Részletes információk Muhi Béla főszervezőtől kaphatók (tel. 064 266 00 51). Postacím: Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, GENIUS, 21 000 Novi Sad, Ćirpanova 54.

A diák, vagy a kétfős csapat május 3-ig legalább 4-5 oldalas szakdolgozatot (de lehet terjedelmesebb is) küld be két példányban, A-4 formátumban, amely tartalmazza a legfontosabb adatokat (név, telefonszám, e-mail, iskola, a mentor neve stb.), és a feldolgozott téma leírását, a szemléltető ábrákat stb. Mellékelni kell ugyanezt egy CD-n is. A diákok a GENIUS konferencián szóban, lehetőleg számítógépes prezentáció kíséretében (vagy poszter segítségével) mutatják be a kutatott, tanulmányozott témát. Továbbá lehetőség szerint a szakmunkával kapcsolatos tárgyi eszközöket is bemutatják (kísérleti és demonstrációs eszközök, szerkezetek, kérdőívek, fotók stb.) A szervezők számítanak a kreatív, illetve tudományos jellegű érettségi dolgozatokra is.

Tájékoztatás

Egy diák, illetve kétfős csapat jelentkezhet be.
A bejelentkezési lapot elektronikus formában a következő e-mail címre kérjük küldeni:
mbb_ns@neobee.net


Mit kell tudni a szakdolgozatról?


o A szakdolgozatok terjedelme minimum 4-5 oldal (képekkel, táblázatokkal…), de lehet sokkal több is.
o Kinyomtatva két példányban kell átadni, valamint ezt az anyagot egy CD-n is. A CD-re nem kell feltétlenül felvenni a PowerPoint vagy más hasonló formában előkészített előadást (ezt a prezentáció során látja majd a zsűri)
o A két kinyomtatott dolgozatot nem fontos beköttetni, elég csak összekapcsolni. Ha a dolgozatba színes képeket is bele akarunk tenni, akkor elegendő, ha az egyik dolgozat színes (ez lesz az eredeti), a másik lehet fénymásolat.
o Az így beküldött szakdolgozatokat a zsűritagok még a verseny előtt megkapják és átnézik. Ezzel ellenőrzik a közölt adatokat, értékelni tudják a befektetett munkát és a felmutatott teljesítményt.
o A szakdolgozat fedőlapjára ez megy: VIII. GENIUS diákverseny, a dolgozat címe, témakör, a tanuló neve, iskola, osztály, a tanuló címe (postacím, telefon, e-mail), a mentor neve, elérhetősége.

Megjegyzés: Témavezető tanár (mentor) az a személy, aki segítséget nyújtott a munka kidolgozásában. Akitől tehát ötletet, anyagot, segítséget kapott a tanuló. Egy szakdolgozat, kutatási téma esetében lehet több mentor is.

A diákoknak segítségül megadjuk, hogy általában milyen a felépítése egy szakdolgozatnak. A szakdolgozat tartalmazza a feldolgozott téma leírását, annak bemutatását. Nagyjából ez a sorrend:
o Bevezetés: Miről is lesz szó, miért érdekes ez a téma, miért ezt választottam, aktuális-e valamiért, az iskolában tanultam-e róla (valószínűleg igen, de nem eleget), engem miért érdekel ez a szakterület és konkrétan ez a téma stb.?
o Ebben a témában anyagot, adatokat gyűjtöttél, - mire jutottál, esetleg mik voltak a saját eredményeid, gondolataid, vizsgálataid. Mellékeld a képeket, rajzokat, táblázatokat, kérdőíveket stb.
o Rövid összefoglalás. Van-e tanulság, mivel kellene majd később folytatni a téma vizsgálatát?
o A végén illik felsorolni a felhasznált szakirodalmat, könyveket, folyóiratokat, az Interneten talált címeket.

Fotósok: Minimum 3 különböző képet kell beküldeni egy-egy témában =ez számít egy sorozatnak) rövid szöveges leírással (mit ábrázol a kép, milyen körülmények között, hogyan készült…) Továbbá elektronikus formában egy CD-n is mellékelni kell a képeket. A fotósoknak nem kell szóbeli előadást tartaniuk. Három kategória van: természetfotó (élőlények, természeti jelenségek stb.), dokumentum jellegű fotó (templomok, kastélyok, faragott régi ajtók, népviselet, ünnepség stb.), és fotografika (pl. számítógéppel manipulált fotó, vagy más kísérleti jellegű munka).

A szakdolgozatokat, illetve a versenyfotókat erre a címre kell postázni:

VMPE – GENIUS, 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54.

Hogyan fogunk szerepelni a GENIUS konferencián?

A GENIUS versenyre ajánlatos komputeres prezentációt készteni (PowerPoint, PREZI), illetve elhozni a kérdőíveket, posztert, fényképeket, a vizsgálati eszközöket, vagy más tárgyi anyagot. A versenyzők témakörök szerint szekciókba lesznek beosztva. Mindegyik szekcióban ki lesz jelölve a prezentálás sorrendje. Kb. 10 perc áll egy-egy tanuló rendelkezésére, hogy elmondja vizsgálatai lényegét. A prezentáció végén a versenyző válaszol a szakbizottság kérdéseire.

A verseny szombaton, máj. 15-én 10 órától lesz a Svetozar Marković Gimnáziumban Újvidéken, és várhatóan 14 óráig tart. A versenyzőket és a vendégeket 9 óra után fogadják a szervezők. A diákok először a REGISZTRÁCIÓ feliratot keressék (általános információk, bejelentkezés a szervezőknél, megkeresni a szekcióbeosztást, a számí¬tógépbe beolvasni a prezentációkat stb.) Ha valaki a versenyzők közül reális okokból el lesz foglalva (iskolakirándulás, másik verseny, tanórák az iskolában stb.), akkor nem jön el (de ezt azért jelentse), és az átadott szakdolgozat alapján értékeli a zsűri a munkáját.

A verseny jellegű GENIUS konferencián a megfelelő szekcióban a szakbizottság elnöke sorban szólítja a tanulókat. Először be kell mutatkozni a zsűrinek, majd röviden el kell mondani, hogy mi a kutatás témája, miről szól a szakmunka, mi az eredmény, mi a tanulság… Lehet részleteket felolvasni a dolgozatból, praktikus (bár nem kötelező) számítógépes bemutatást tartani képekkel, táblázatokkal, grafikus ábrákkal stb. (pl. Power Point programban). A szakbizottság kérdéseket tesz fel a vizsgált témával kapcsolatba. Nem iskolai felelés ez, a zsűri inkább csak az után érdeklődik, hogy mennyire tájékozott a tanuló a kiválasztott témakörben, milyen módszerekkel és eszközökkel végezte a kutatásait, milyen eredményre jutott, és azt hogyan értelmezi. Illik kihangsúlyozni, hogy ki és miben segített a munkában, melyek a felhasznált forrásanyagok. Számít az is, hogy a diák mennyire lelkesedik a téma iránt, és vannak-e további tervei, mivel szeretné folytatni a kutatást.
Mivel a prezentációk témakörök szerint külön tantermekben folynak, ezért mindenki keresse meg a maga szekcióját, és az ajtóra kitűzött fellépési sorrendet betartva időben foglalja el a helyét. Az előadások alatt nem szabad beszélgetéssel, felesleges járkálással zavarni a munkát.

Az egyik terem pihenőszoba lesz, ahol péksüteményt és üdítőt lehet fogyasztani. Itt lehet megbeszélni a látottakat, hangosan vitatkozni, kommentálni az eseményeket.

Értékelés – Jutalmazás

Mindegyik versenyző és mentor oklevélben részesül, és választhat magának ajándékkönyveket. A legjobb helyezést elért diákok lehetőséget kapnak a rangos nem¬zetközi versenyeken való részvételre, diáktáborok részvevői lehetnek, bekapcsolódhatnak a hazai vagy a külföldi kutatóműhelyek munkájába.
A versennyel kapcsolatos anyagok, képek, tájékoztatók fel¬kerülnek az Internetre. Egyéb felajánlások is lesznek, pl. nyári diáktá¬borokba kaphatnak meghívást a legjobbak, lesznek különdíjak is…

Mindegyik versenyző saját iskolájában általában valamilyen elismerésben részesül (pl. jutalomosztályzat). Továbbá helyénvaló lenne, hogy egy ilyen vajdasági szintű rangos versenyre a felkészülés sikere érdekében az iskolai munka alól 2 nap felmentést kapjanak a diákok.

A vendéglátó iskola tanulóinak feladatkörei:
Segítség a termek és az eszközök előkészítésében, a vendégek regisztrálása, a számítógépek kezelése, rendfenntartás, az uzsonna felszolgálása, ajándékkönyvek osztása, fényképezés, a vendégek tájékoztatása, rendfenntartás stb.

Milyen a jó előadás?

Partnerünk, a magyarországi Kutató Diákok Szövetsége Kutatási lehetőségek középiskolásoknak című kiadványában néhány gyakorlati tanácsot ad a diákoknak. Némi módosítással mi is ehhez tarthatjuk magunkat.

A jó előadás jól felépített. Minőséges, áttekinthető képekkel, ábrákkal van illusztrálva. A diák felkészülten, profi módon mutatja be szakmunkáját. Ennek eléréséhez kívánunk néhány jó tanáccsal segíteni:

o Legyen az előadásnak szerkezete: bevezetés, amely tartalmazza a kutatásaid megkezdésekor rendelkezésre álló legfontosabb információkat, a tudományos hátteret. Hatásos, ha az előadás megkezdésekor van egy olyan indítás (meghökkentő, humoros, vagy kiemelten fontos állítás), amely felkelti a hallgatóság figyelmét.
o Legyen az előadásodban célkitűzés, fogalmazd ebben meg a vizsgálni kívánt kérdést, kérdéseket.
o Mutasd be az alkalmazott módszereket (kísérlet, teszt, kutatás az Interneten, vizsgálódás a könyvtárban…)
o Mutasd be az eredményeket, ha lehet, alkalmazz grafikus formát is. Amennyiben szeretnél táblázatokat bemutatni, akkor azokon minél kevesebb szám legyen.
o Legalább egy ábrát hagyj a következtetésekre, az összefoglalásra.
o Esetleg részletezd a további vizsgálatok irányát, a terveket.
o Ha úgy gondolod, az előadást egy köszönetnyilvánító ábrával zárhatod: Köszönöm a figyelmet. Szóban megköszönöd a mentorod, a felkészítő tanár, a szervező tanár (aki ide elhozott) munkáját.
o Fontos, hogy az előadás végén is – hasonlóan az elejéhez – legyen egy olyan mozzanat (meghökkentő, humoros, vagy kiemelten fontos állítás, kísérlet), amely maradandóan pozitív képet hagy rólad a hallgatóságban.
o Az ábrákon kerülnöd kell a zsúfoltságot, a túl kicsi betűket, a cifra, vagy túl változatos betűtípust, harsány, vagy ábráról ábrára változó színeket, felesleges hátteret, teljes mondatokat (helyettük kulcsszavak elegendőek).
o Az ábrák úgy legyenek megválogatva, hogy áttekintésük után a hallgatóban az előadás szöveges része nélkül is összeáll a mondanivalód lényege.

Előadás előtt

o Tarts próbaelőadást (erre hívj el minimum egy olyan embert, aki semmit sem ért a témádhoz. Ha ő is megért valamit: elég közérthető voltál. Hívd el az egyik kritikusodat is, aki felteszi a legkegyetlenebb kérdéseket neked.)
o Gyakorold be, hogy az előadás ne tartson túl sokáig. Átlagban 10 perc áll egy tanuló rendelkezésére. Ne beszélj túl sokat egy képről (múlnak a másodpercek), de háttérképnek otthagyhatod, amíg bevezetőt mondasz a következő képhez… Ne hagyd üresen a képernyőt, mert akkor csak téged bámulnak.
o Fellépéseden legyél ünnepélyesen felöltözve. Ez tiszteletet, ünnepélyes hangulatot sugároz. A nyegle viselkedés, a hétköznapi vagy gondatlan öltözködés, a rendetlen külső nem éppen bizalomkeltő.
o Célszerű, ha előadás előtt egy kicsit megmozgatod a száj- és arcizmaidat, ha lehetőséged van rá, nagyokat ordítasz, hogy formába hozd a hangszálaidat: ne feledd, a beszéd izommunkán alapul!
o Mérd fel a hallgatóságot, a zsűrit, tudd meg kb. mennyi embernek beszélsz, és mi a szakterületük, mennyit tudhatnak a te témádról - ebből következtethetsz a várható kérdéseikre.
o Mérd fel az előadótermet, bizonyosodj meg arról, hogy minden technikai eszközt (villanykapcsoló, vetítő, mikrofon, lézer mutatópálca) tudsz használni, tervezd meg, hova kell állnod, meddig mozoghatsz a katedrán a leesés veszélye nélkül.
o Esetleg előadásod előtt beszélgess el a nézőközönség néhány tagjával, barátkozz, kedveskedj a zsűrinek.

Előadás alatt

o Tudnod kell, hogy a hallgatóság az előadás első néhány percében már eldönti, hogy hinni fog-e neked, emiatt tanuld be az első néhány mondatot, de semmiképp se tanuld be az egész előadást, mint egy verset!
o Beszélj hangosan, magabiztosan.
o Beszélj szépen magyarul, kerüld a -suk, -sük végződéseket, az izé, fene, muszáj meg hasonló szavakat.
o Ne félj a csendtől, a (rövid!) szünet kiemeli az előtte elhangzó mondanivalót. Ne hadarj, igen zavaró a levegőt alig vevő, kapkodó előadó. Az se jó, ha az előadó láthatóan be van tojva (vagyis félős).
o Legyen a kiállásod, a testtartásod magabiztos, ne dugd zsebre a kezed, ne rejtőzz el a vetítővászon, a szekrény, a kéziratod mögé.
o Ha csak lehet, mindig nézz a hallgatóságra, a zsűrire, mosolyogj, keresd a szemkontaktust. Eközben ne kapkodd a fejed állandóan azért, hogy mindenkivel kapcsolatot keress, ugyanakkor ne “szúrj ki” senkit sem, hogy végig neki beszélj, mert mindkettő roppantul zavaró lehet.
o Vigyázz a mutatópálcával, keveset használd, ne hadonássz, mert kirepülhet a kezedből, de az ábrák legfontosabb elemeit mutasd meg vele. Ha lézermutatót kapsz, lehetőleg ne világíts vele senki szemébe – főleg ne „lődd le” a zsűrit.
o Ha bármilyen nagyobb hiba, váratlan esemény történik, maradj magabiztos.
o Ha a mondókádban megakadsz, ne feledd: senki nem tudja a teremben, mit szerettél volna mondani! Ebből a témából senki sem készült, erről csak te tudsz beszélni. Ügyesen folytasd tovább.
o A végére maradt a legfontosabb: az előadás közben mutass lelke¬sedést a témád iránt! Mivel a hallgatóság zöme szinte semmit nem ért ahhoz, amit mondasz, a hitelességedet szinte egyedül csak az teremti meg, hogy te mennyire bízol a saját eredményeidben, mennyire örülsz annak, hogy ezeket a nagyszerű eredményeket végre elmondhatod. Azt az örömöt kell átadnod az előadás során, amit a munkádban a kisebb-nagyobb felfedezések alatt megérez¬tél. Ha ez sikerül, hiteles és sikeres leszel!
o Mond el, hogy szeretnél továbbra is foglalkozni ezzel a témával, mit tervezel még vizsgálgatni stb. Tehát mutasd ki, hogy vannak még ambícióid, további terveid.

Előadás után

o Jön az igazán fontos rész: a kérdések és az erre adott válaszaid.
o Nem árt, ha hangosan megismétled a kérdés lényegét, mielőtt válaszolsz rá.
o Válaszolj rendkívül tömören, a lényeget mondjad.
o Ha nem tudod a választ, próbáld körülírni, vagy mond, hogy téged is épp ez érdekel, ezt kell még kikutatnod. Végső esetben mondd meg őszintén, hogy nem tudod a választ, ugyanis a tudományos előadás nem vizsga: a legtöbb feltett kérdésre nincs is végleges, “helyes” válasz.

A konkurencia, a vetélytársak

o Be leszel osztva egy szekcióba. Természetesen nem kaphat mindenki közületek első díjat. De te azt szeretnéd, hogy a legjobb le¬gyél. Ezért a jó szereplés mellett foglakoznod kell a vetélytársakkal is. Tudd meg a gyengéiket, mi az, amiben túltehetsz rajtuk (magabiztosabb fellépés, kedvesség, ügyesség).
o Figyelmesen kísérd a versenytársak előadásait. Igyekezz eltanulni tőlük ezt-azt. Amikor befejezik a prezentációjukat, tapssal fejezd ki az elismerésedet. Gondolj arra, hogy ez nem olyan verseny, ahol rangsorolják a versenyzőket. Mindenki a saját kutatási témája szerint lesz osztályozva, mégpedig aszerint, hogy mennyire használta ki az adott lehetőségeket, mennyire volt sikeres a munkában, és az eredményeket miként tudta feldolgozni, közreadni.
o A program végén gratulálj minden előadónak, tedd félre az irigységet, ha nem te nyertél. A zsűri „tévedéseit”, „igazságtalanságát” meg minden más hasonló véleményed tedd félre, ne panaszkodj, és ne vádaskodj. Ne pletykázz. Legyél jóindulatú, kedves.
o Szerezz barátokat. Ismerkedj, cserélj címeket és telefonszámokat. Fényképezz és hagyd magad is lefényképezni… Hozz egy dossziét az oklevélnek, hogy össze ne gyűrődjön a társalgás meg az utazás alatt.
o A kapott oklevélről készíts fénymásolatot, és add át a mentorodnak, vigyél belőle az iskoládba.

Ne feledd:

Ezen a napon befogadott téged a kutató diákok közössége!!!
Most már közéjük tartozol, és további munkáiddal, emberi tartásoddal, céljaiddal nem adhatod ennél alább.
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor