Tudta-e?
Mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármely más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedesvesszőt, így a vizsgálat eredménye tízszeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.

Kultúra

A három ajtó

Dr. EGRESITS Ferenc bácsai plébános, pápai prelátus

Éjfélkor egy Újesztendő kezdetét éltük meg. Kirobbanó öröm egyrészről, másrészről pedig aggodalom és félelem. Mit hoz vajon számunkra ez az újesztendő?Tovább »

Házasság és család a „Kezdet” horizontján

Dr. EGRESITS Ferenc bácsai plébános, pápai prelátus

Ferenc pápa: Mindig azt a tanácsot adom a friss házasoknak: Vitatkozzatok, amennyit csak akartok! Ha repülnek a tányérok, az se baj. De soha ne érjen véget a nap békekötés nélkül. Soha!Tovább »

a Szentség utáni vágy

Dr. EGRESITS Ferenc, Győr-bácsai plébános, pápai prelátus

"Isten az embert halhatatlanságra teremtette – mondja a Bölcsesség könyve – a halál a gonosz cselvetése, irigysége miatt van a földön.” Az ember elutasítja a halált és következetlen visszautasításban részesíti…Tovább »

Találkozásaim Erdélyi Zsuzsannával

ALBERT Zsuzsa, József Attila-díjas író, költő, műsorvezető

Sokévi ismeretség után készíthettem vele azt a hosszú beszélgetést, amelyben emlékezett élete nagy fordulópontjára. Áradt belőle az egykori megrendülés, az a láz, amivel munkáját egész életében végezte…Tovább »

A népköltészet szimbolikája és az archaikus apokrif népi szövegek kutatója

Dr. LÉVAI Attila, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja

A vallásos néphagyomány és szövegfolklór, a szóbeliség-írásbeliség kapcsolatának legnagyobb hatású kutatójaként a népköltészet szimbolikája és az archaikus apokrif népi szövegek kutatása terén elért, európai összefüggéseket is feltáró munkásságáért kapott akadémiai díjat…Tovább »

„A rejtőzködő hit egyenértékű a nyilvános hitetlenséggel”

Dr. SOMOGYI Alfréd

Elhangzott a Calvin János Teológiai Akadémia emléktáblájánál 2015. június 21-én Komáromban…Tovább »

Hát ti mit mondotok, ki Jézus?

Dr. EGRESITS Ferenc

Ki tudja miért pont a hit kérdése az, amelyik félősen jut kifejezésre napjainkban, szinte szégyenlősen, talán csak a barátok közti vacsora legvégén…Tovább »

360 éves a Magyar Enciklopédia

Dr. KOVÁTS-NÉMETH Mária

A Brassótól 35 km-re fekvő Apáca község szülöttének, az európai kultúra közvetítésének legjelesebb magyar reprezentánsának nevét, munkásságát - számos tanulmány ellenére - nem ismerik kellően…Tovább »

Az idők árját ismerő

SÁFRÁNY Attila

Bodnár Zsigmondról, Oswald Spengler magyar elődjérőlTovább »

Gondolatok Andrej Platonov Csevengur című művéről

SÁFRÁNY Attila

Andrej Platonov Csevengur című művét antiutópiaként emlegetik. Valóban az utópia bírálatának szánta írója ezt a maga nemében páratlan művet?Tovább »

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2022 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor