Tudta-e?
Bölcs mint a bagoly - szokták mondani, pedig a bagoly a madarak világában bizony butácskának számít mert a legokosabb madarak a hollók és a varjúk. Feltehetően a bagolyról azért gondolták, hogy bölcs, mert a madarak közül az ő szemük állása hasonlít legjobban az emberéhez – vélekednek a zoológusok.

138. szám - 2016. március

Vallástudomány

A feminista teológia áldozat fogalma és annak teológiai értékelése

A feminista teológia az áldozat keresztyén értelmezésével szemben igen erős kritikát gyakorol, mivel vallja, hogy a naponként megtapasztalható visszaélések, amelyek elsősorban a gyermekeket és a nőket érintik, magától értetődő vadhajtásai mindannak, amit a klasszikus teológia az önfeláldozó életről és kereszthordozásról tanít…
PÓLYA Katalin, a SJE Teológia Kar dékánhelyettese

4

Ahhoz, hogy a feminista teológia áldozat fogalmát jól értsük, néhány alapvető kérdést kell tisztáznunk. Az egyik ezek közül az, hogy a feminista teológia nem minden ága mondható a keresztyén teológiával szemben ellenségesnek. Mind római katolikus mind protestáns oldalon működtek és működnek olyan feminista írók, akik úgymond keresztyén feminizmust szorgalmaznak, mely a keresztyén antifeminizmus és a bibliai tanítástól elszakadó feminizmus között helyezkedik el. Hangsúlyozzák a bibliai nőknek és a keresztyén egyháztörténelem nőalakjainak korszellemtől függetlenül meglévő szerepét, felhívják a figyelmet arra, hogy a keresztyén múltat újra kell értékelni, tiszteletet és elismerést kell adni azoknak a nőknek, akiknek bizonyságtétele, állhatatossága felett elsiklott az egyház. Más oldalról, más szemmel nézik a múlt eseményeit és alakjait, ezáltal más ítéletet is alkotnak azokról. A férfiak által hagyományozott történelem, a »hi-story« mögött keresik a nők történelmét, a »her-story« -t.

A tanulmány másodközlés: A Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2016 (nyomtatás alatt)

A teljes cikk itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor