Tudta-e?
Mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármely más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedesvesszőt, így a vizsgálat eredménye tízszeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.

184. - 185. szám - 2020. január - február

Só és Világosság!

A világ világosságának lenni azt jelenti, hogy mindenkinek az igazodási pontjává válunk, akik életük sötétségében és a világ szomorú eseményei között tengetik napjaikat…
Dr. EGRESITS Ferenc bácsai plébános, pápai prelátus

5

Jézus meghirdetí a nyolc boldogságot, majd látja, hogy mindez mennyire távoli nemcsak hallgatóitól, követőítől, de még tanítványaitól is. Úgy jár, mint az új tanár, akit elkap a hév, az anyag szépsége, és mire észbekap már szinte a teljes osztályt elvesztette. Akkor gyorsan visszafogja magát és néhány szóban összefoglalja a korábban mondottakat érthető és felfogható formában. Nehéz a nyolc boldogság megértése? Elég, ha ennyit megjegyeztek és ezt meg is teszitek: „Ti vagytok, a föd sója!”  „Ti vagytok, a világ világossága!”

„Ti vagytok, a föd sója!” „Ti vagytok, a világ világossága!” Ezek a fogalmak, amelyeket Jézus a hegyen hirdet a tanítványoknak, erős pozitív töltéssel rendelkeznek, és a tanítványok arra a következtetésre jutnak általuk, hogy azok legyenek, akik. Só és világosság anélkül, hogy elrejtenék fényüket vagy elveszítenék ízüket.

A föld sójának lenni az evangélium nyelvezete szerint azt jelenti, hogy az Istenhez való hűség jeleivé kell válnunk. Istenhűség pedig a valóságban olyan, amelyet képtelenség elveszíteni. A világ világosságának lenni azt jelenti, hogy mindenkinek az igazodási pontjává válunk, akik életük sötétségében és a világ szomorú eseményei között tengetik napjaikat. Jeruzsálemnek és a benne felépített templomnak a bibliai hagyományban ez a szerepe: minden nép számára vonatkozási, fénylő pontként létezni. Most már ez a tanítványok elsődleges feladata, nem egy várossá, vagy kívételezett hellyé, hanem a szeretet cselekedeteivel fénylő ponttá válni a történelemben, minden helyen és időben ahol jelen vannak, így ma is.

A teljes írás itt olvasható

 

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor