Tudta-e?
...melyik a világ legrégibb városa? Jerikó. A Közel-Keleten, a Jordán völgyében épült, és már a Biblia is említi mint erős falakkal körülvett várost. I. e. 7800 táján keletkezett , többször lerombolták és újraépítették. Híres falai gyakran másfél méternyi szélességűre terebélyesedtek, még a felső peremüknél is. A Biblia szerint Józsué, aki Mózes halála után a zsidók kánaáni honfoglalásának vezére lett, és népét az Ígéret Földjére vezette, úgy foglalta el,hogy megparancsolta papjainak, fújjanak bele a kürtjeikbe.A kürtrivalgásra az öles városfalak összeomlottak.

124-125 szám - 2015. január-február

Egyház és média

Média és egyház ügyben, a ránk gyakorolt hatások s azok elfogadása, vagy elviselése kérdésében a mi kezünkben van a döntés. Média-táplálékon élve nem leszünk jó egyháztagokká. De az egyház lelki táplálékaival élve lehetünk, sőt csak így lehetünk jó média-fogyasztókká: tudatos (fel)használókká…
Dr. SOMOGYI Alfréd, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Karának tanára

9

Két - egymással ellentétesnek tűnő - és nagyon tág fogalom áll előttünk, amikor az egyházról és a médiáról beszélünk. Az egyházat egy nyugodt, lassú és zárt közösségnek tartja a közfelfogás, mondván, hogy Isten malmai, ugye, lassan őrölnek; míg a média a pörgés, a gyorsaság és a szenzáció világát asszociálja az emberben. Két külön értékrend, két külön világ. Pedig az egyház és a média nem áll antagonisztikus ellentétben egymással! Sőt: a keresztyén egyház - küldetése teljesítése során - a tömegtájékoztatás eszközrendszerét és módszerét alapozta meg. Ha a tartalommegjelenítési felületek történetére gondolunk - persze ez még a hajdani analóg világ volt - akkor azt látjuk, hogy a tömegtájékoztatás elválaszt­hatatlan az egyháztól. Gondoljunk csak az írásbeliség művelésére, vagy a könyvnyomtatás eredményezte paradigmaváltásra, s arra, hogy pl. a humanizmus és a reformáció eszméinek terjedésében mekkora szerepet is játszott az egyházi motívum.

A folytatás és az eredeti írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2020 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor